Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Veelgestelde vragen

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden:

Contact opnemen

 • Hoe kan ik achterhalen wie mijn behandelend arts was?

  Wanneer u wilt weten door welke arts u bent geholpen, kunt u dit navragen bij het betreffende specialisme, zie voor de contactgegevens  alle specialismen op onze website. Of u kunt navraag doen bij ons  Centraal Medisch Archief.

 • Waar vind ik mailadressen van artsen en individuele medewerkers?

  Wij verstrekken geen emailadressen van artsen of andere individuele medewerkers. U kunt wel telefonisch contact opnemen via (0182) 50 50 50 om doorverbonden te worden met het betreffende specialisme of de betreffende medewerker. U kunt ook uw bericht aan ons sturen door het vragenformulier in te vullen. Voor medische vragen (die gaan over uw behandeling, medicatie etc.) is dit vragensysteem niet bedoeld. 

 • Wat is het telefoonnummer van het GHZ?

  Het telefoonnummer van het Groene Hart Ziekenhuis is 0182-505050. Dit is 24 uur per dag bereikbaar. Op onze website vindt u ook de telefoonnummers van onze specialismen, zie hiervoor de zoekpagina voor specialismen 

  U vindt de telefoonnummers van onze locaties in Bodegraven, Nieuwerkerk a/d IJssel en Schoonhoven op onze homepage.

 • Wanneer is het telefonisch spreekuur?

  De telefonische spreekuren zijn per afdeling verschillend. U kunt op onze website de lijst met  afspraaknummers raadplegen om het betreffende specialisme te vinden.

 • Wat is het postadres?

  U kunt post naar onze patiënten sturen. Het postadres van het Groene Hart Ziekenhuis voor post aan patiënten:

  Groene Hart Ziekenhuis
  Postbus 1098
  T.a.v. <naam patiënt>, <verpleegafdeling & kamernummer>
  2800 BB Gouda

  Post wordt dagelijks op de afdeling bezorgd. Vermeldt u naast de naam van de patiënt, ook de verpleegafdeling en het kamernummer. Met deze gegevens kunnen wij zo snel mogelijk de brief, briefkaart of het kaartje bij de juiste persoon afleveren.

 • Hoe kan ik tips of suggesties geven?

  Is u iets opgevallen in ons ziekenhuis waarvan u denkt: 'dat kan vast beter.' Maar gaat een klacht indienen u te ver? Laat ons uw suggestie, tip of idee weten via het  tipformulier op onze website. Ook tips over onze website zijn van harte welkom in deze online ideeënbus op onze website!

 • Hoe kan ik een compliment geven?

  Wij horen wij graag van u hoe u uw bezoek of verblijf aan ons ziekenhuis hebt ervaren. U kunt hiervoor een complimentformulier invullen op onze website  of u kunt via  ZorgkaartNederland een compliment aan ons geven. U kunt een compliment geven aan uw arts, een afdeling, de verpleegkundigen of andere medewerkers.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis. In dat geval kunt u het beste eerst praten met degene die u verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de adviseur kwaliteit voor advisering of bemiddeling. Dit kan digitaal, telefonisch, mondeling of schriftelijk.

  Kijk voor meer informatie op onze website bij Meld uw klacht of ongenoegen. U kunt via die websitepagina een klacht indienen via ons klachtenformulier.

 • Bij wie kan ik terecht met persvragen?

  Voor pers-activiteiten kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@ghz.nl

 • Waar vind ik aanvullende informatie over mijn arts?

  Heeft u voor uw zorgverzekeraar aanvullende informatie over uw behandelend arts nodig, dan kunt hiervoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar welke informatie nodig is. U kunt hierover contact opnemen met het betreffende specialisme, zie hiervoor alle specialismen op onze website.

  Of bekijk alle specialisten op onze website

 • Waar moet ik mij registreren?

  De patiëntenregistratie bevindt zich in de centrale hal, bij de hoofdingang van de locatie Gouda. U kunt zich melden bij de receptiebalie, hier wordt u ingeschreven. Op onze website vindt u wat u allemaal moet meenemen naar uw eerste afspraak. Op de locaties Schoonhoven en Zuidplas kunt u zich registreren bij de balie.

  We vragen u om uw gegevens jaarlijks te laten controleren bij de balie in de centrale hal.

 • Waar vind ik het faxnummer van een afdeling?

  Voor een faxnummer van een afdeling kunt u contact opnemen met de afdeling waarvoor uw fax bedoeld is, via het betreffende specialisme of het algemene telefoonnummer (0182) 50 50 50. Voor het nummer van het betreffende specialisme kunt u de lijst  afspraaknummers raadplegen om het telefoonnummer te vinden.

 • Waar kan ik terecht met persoonlijke (medische) vragen?

  Via onze online kanalen kunnen (en mogen) wij geen antwoord geven op vragen over uw behandeling, medicatie of andere medische vragen. De beheerders van onze online kanalen hebben geen behandelrelatie met u en dus ook geen toegang tot uw dossier.

  Voor antwoord op vragen over uw behandeling, medicatie of afspraken kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent. Kijk voor meer informatie over het betreffende specialisme op  onze website.

Contact over onderzoek/studie/werkstuk

 • Werkt het Groene Hart Ziekenhuis mee aan vragenlijsten/enquêtes?

  Door het grote aantal verzoeken dat het Groene Hart Ziekenhuis ontvangt om vragenlijsten en enquêtes in te vullen, kunnen we daar meestal niet aan meewerken. Het verzoek wordt aan de betreffende afdeling doorgestuurd, maar er kan geen toezegging worden gedaan dat het ook daadwerkelijk wordt ingevuld.

 • Kan ik een arts of andere medewerker benaderen vanwege mijn opleiding of studie?

  We krijgen heel veel verzoeken om mee te werken aan bijvoorbeeld afstudeeronderzoeken of andere onderzoeken in het kader van een studie. Het gaat vaak om een interview, werkbezoek aan ons ziekenhuis, inzage in protocollen of andere managementinformatie of contact met een arts, leidinggevende of andere medewerker. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om op al deze verzoeken in te gaan. We sturen het verzoek door aan de betreffende afdeling, maar alleen als er tijd is om mee te werken, krijgt u een reactie. 

 • Kan ik contact krijgen met een dokter of andere medewerker voor mijn profielwerkstuk?

  We krijgen heel veel verzoeken om mee te werken aan bijvoorbeeld een profielwerkstuk. Het gaat vaak om een interview, of werkbezoek aan ons ziekenhuis, of contact met een arts, dokter, of andere medewerker. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om op al deze verzoeken in te gaan. We sturen het verzoek door aan de betreffende afdeling, maar alleen als er tijd is om mee te werken, krijgt u een reactie. 

 • Kunnen via het Groene Hart Ziekenhuis respondenten voor interviews benaderd worden?

  We kunnen u helaas niet helpen met het benaderen van respondenten voor interviews. Onze medewerkers en specialisten krijgen veel van dergelijke verzoeken, daarom is het niet mogelijk om hieraan mee te werken. We wensen u niettemin veel succes met het onderzoek.

 • Waar kan ik terecht voor vragen over studieopdrachten?

  Voor vragen over studieopdrachten heeft het Groene Hart Ziekenhuis een apart opleidingsinstituut dat uw vraag kan beantwoorden. Kijk hiervoor op  www.landsteiner.nl

 • Waar is informatie voor mijn spreekbeurt of werkstuk?

  Wat leuk dat je een werkstuk maakt over het Groene Hart Ziekenhuis. Op onze kinderwebsite kun je veel informatie vinden op Spreekbeurt en Wist je dat.

  Daar lees je ook hoe je onze spreekbeurkoffer kunt lenen! Veel succes.

 

Algemene vragen

 • Kan ik zonder afspraak bij de HuisArtsen Post (HAP) terecht?

  Nee, net zoals bij uw eigen huisarts moet u ook voor een bezoek aan de HAP eerst telefonisch een afspraak maken. De HAP Midden-Holland (in Gouda) is telefonisch bereikbaar via 0182-322488.

 • Hoe meld ik mij aan voor een informatiebijeenkomst?

  Voor het aanmelden voor een informatiebijeenkomst in het Groene Hart Ziekenhuis kunt u op onze website bij het overzicht van informatiebijeenkomsten kijken. Zoek de betreffende bijeenkomst op en klik deze aan. Hier staat per bijeenkomst uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden.

 • Hoe kan ik een second opinion aanvragen?

  Het komt vaker voor dat mensen een second opinion (tweede mening) aanvragen. Het is gebruikelijk dat u dit bij uw eigen behandelaar aanvraagt. Degene die een second opinion geeft, neemt de behandeling namelijk niet over. Daarom is het belangrijk dat u met uw eigen zorgverlener bespreekt dat u een second opinion wilt vragen.  

  Op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vindt u ook informatie over de regels rond het aanvragen van een second opinion.

 • Wat zijn de openingstijden van de poliklinieken?

  De openingstijden van onze poliklinieken vindt u op www.ghz.nl bij het betreffende specialisme. Vind het betreffende specialisme op de website bij  http://www.ghz.nl/contact/afspraak-maken/afspraaknummers-specialismen/  

 • Kan ik hulp van thuiszorg krijgen?

  Uw persoonlijke omstandigheden bepalen of het mogelijk is hulp via de thuiszorg te krijgen. Hulp bij het huishoudelijke werk kunt u voor uw opname al aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente. Zij beoordelen uw situatie en bepalen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Voor alle overige vragen rondom thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice of hulpmiddelen schakelen we tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige bespreekt met u en uw familie of naasten de mogelijkheden en gaat daarna aan de slag om de afgesproken zorg voor u te regelen.

 • Hebben jullie ook een open dag?

  Het Groene Hart Ziekenhuis organiseert gemiddeld eens in de twee jaar een open dag, tijdens de nationale week van Zorg en Welzijn. Zaterdag 21 maart 2020 is er weer een open dag. Houdt u de berichtgeving op onze website en in de lokale media in de gaten. 

 • Wat is het ZorgDomeinnummer?

  Een ZorgDomeinnummer is het nummer op een verwijsbrief dat u van de huisarts krijgt op moment dat u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Niet alle huisartsen werken met een ZorgDomeinnummer. Als uw huisarts dat wel doet, krijgt u een brief mee met daarop het ZorgDomeinnummer. Het is handig voor het ziekenhuis om dit nummer te weten, omdat een aantal van uw gegevens dan al bij ons bekend is.

 • Kan ik speelgoedknuffels doneren aan het GHZ?

  Hartelijk dank voor uw aanbod. Uit hygiëneoverwegingen nemen wij geen tweedehands knuffels aan, ook al zijn deze gereinigd. Voor het doneren van nieuwe knuffels, kunt u contact opnemen met de  Stichting Vrienden van het GHZ.

 • Wat gebeurt er met oude spullen/meubilair?

  Wij hebben afspraken met een aantal goede doelen die overgebleven spullen van ons krijgen. Waar mogelijk worden spullen hergebruikt en niet weggegooid. 

 • Kunt u mijn posters/flyers verspreiden?

  Er is in het Groene Hart Ziekenhuis helaas geen mogelijkheid om posters en flyers van andere organisaties op te hangen of te verspreiden. Het is voor ons onmogelijk de actualiteit van externe informatie te controleren, dat is een van de redenen dat we hier geen ruimte voor kunnen bieden.

 • Ik wil een evenement/activiteit bij het ghz organiseren

  Graag ontvangen we de naam van de contactpersoon, het e-mailadres en telefoonnummer zodat wij contact kunnen opnemen. Dit kunt u mailen naar communicatie@ghz.nl 

 • Worden er rondleidingen gegeven door het ziekenhuis?

  Door het groot aantal verzoeken om een rondleiding in het Groene Hart Ziekenhuis te krijgen, is dit helaas niet mogelijk. Het ontbreekt ons aan mankracht om dit te organiseren en te begeleiden.

  Meestal organiseert het GHZ tweejaarlijks een open dag, dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor onze Vrienden van de Stichting Vrienden van het GHZ worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals mini-open dagen. Wilt u Vriend worden? Kijk op www.vriendenvanhetghz.nl

 • Kan ik een advertentie plaatsen in het GHZ?

  Wij verzoeken u contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@ghz.nl

 • Hebben jullie winkelwagenmuntjes?

  Het Groene Hart Ziekenhuis beschikt niet over winkelwagenmuntjes.

 • Hebben jullie promotiemateriaal/gadgets?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft geen promotiemateriaal om weg te geven. We hebben dus geen winkelwagenmuntjes, markerclips, stickers, paperclips of pennen om weg te geven.

 • Kan ik kunst exposeren in het GHZ?

  In het Groene Hart Ziekenhuis is er geen mogelijkheid om kunst te exposeren. Wij wensen u succes met het zoeken naar een locatie.

 

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

Let op: niet voor medische vragen 

Ga direct naar

Vraag & antwoord
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.