Ik wil gebruikmaken van:

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook  informatie over het HIP.

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.
Op onze website vindt u ook informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van Babybeeld gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan.
Op onze website vindt u ook informatie over Babybeeld

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

Keurmerken

ISO 9001 certificaat

Logo ISO.9001_DNV-GLHet ISO 9001:2015 certificaat geeft aan dat er binnen het GHZ gewerkt wordt volgens een kwaliteitssysteem dat bestaat uit duidelijke regels, procedures en continue verbetering. Dit kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat alle zorg en dienstverlening binnen het GHZ wordt verleend volgens de afgesproken professionele standaard.

 

 NTA 8009 certificaat

Logo NTA.8009_DNV-GLHet NTA 8009:2014 certificaat geeft aan dat er binnen het GHZ gewerkt wordt volgens een veiligheidssysteem dat bestaat uit duidelijke regels en procedures, die ervoor zorgen dat de zorg en dienstverlening binnen het GHZ veilig wordt verleend volgens de afgesproken professionele standaard. 

 

ISO voor de zorg

EN15224_DNV-GL_RGBHet GHZ is positief getoetst op de ISO voor de Zorg (NEN-EN15224). ISO voor de Zorg is een nieuwe norm die specifiek voor certificering in de zorg en welzijn is ontwikkeld en aanvullende specificaties heeft. Dit is een internationaal erkende norm, waardoor afstemming en samenwerking tussen zorgprofessionals eenvoudiger is.

 

NEN_EN_ISO 15189:2012 Klinische Pathologie

Logo _RVA_M236De afdeling Klinische Pathologie levert hoogwaardige diagnostiek. De Raad voor Accreditatie heeft de afdeling Klinische Pathologie in 2015 scherp onder de loep genomen en gecontroleerd of deze aantoonbaar in staat is valide resultaten te leveren. Er is getoetst of de afdeling bekwaam is en in staat is te werken volgens een kwaliteitssysteem waarmee ze kunnen voldoen aan de NEN_EN_ISO 15189:2012 norm. Dit is de nieuwe voor de pathologie geldende norm. De Klinische Pathologie van het Groene Hart ziekenhuis heeft als een van de eerste Nederlandse perifere ziekenhuizen aan de accreditatie-eisen voldaan.​

Accreditatie ISO 15189 Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium

Logo Iso Rv A M 057Het Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium is per 1 juni 2017 een ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium voor deze scope. ISO 15189 is een internationale accreditatie voor medische laboratoria.

 

HKZ-certificaat Dialyseafdeling

De nierdialyse van het GHZ is in het bezit van het HKZ-certificaat. De toekenning van dit certificaat geeft aan dat de dialyseafdeling van het GHZ het werk zodanig organiseert dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren, de afdeling de patiënt centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorgverlening.

 

HKZ-certificaat Scopie afdeling

HKZ Client -Patientveiligheid Zonder -isoDe Scopie afdeling van het GHZ heeft het HKZ-certificaat gehaald. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. De Scopie afdeling blijft zich inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

WHO/UNICEF certificaat Zorg voor borstvoeding

 Logo _borstvoedingscertificaat

InZwang, het samenwerkingsverband van gynaecologen en kinderartsen uit het GHZ en verloskundigen uit de regio Gouda, heeft het Borstvoedingscertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding wederom ontvangen. De kraam- en kinderafdeling van het GHZ is al sinds mei 2009 in het bezit van het certificaat Zorg voor borstvoeding, omdat ze voldoen aan de internationale criteria van de stichting Zorg voor borstvoeding. Met dit keurmerk wordt de garantie geboden dat er hoge kwaliteit wordt geleverd in de begeleiding bij borstvoeding. Wij werken binnen InZwang volgens de 'Tien Vuistregels voor het welslagen van borstvoeding' die door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en Unicef zijn opgesteld. Deze vuistregels zijn gericht op een goede begeleiding tijdens de kraamtijd, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Freya Pluim

Logo Freya Pluim KleinHet GHZ heeft opnieuw de Freya Pluim in ontvangst mogen nemen. Dat betekent dat onze fertiliteitspolikliniek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van Freya, de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De Freya Pluim wordt iedere twee jaar uitgereikt. Om de pluim te ontvangen, moet er aan diverse kwaliteitscriteria worden voldaan. Deze criteria hebben o.a. betrekking op het behandelteam, het onderzoek, de (psychosociale) ondersteuning bij de behandeling, informatievoorziening en de patiënttevredenheid en/of -ervaringen. 

Keurmerk Vaatzorg vaatpolikliniek

Harteraad -Vaatkeurmerk LogoDe vaatpolikliniek beschikt over het Keurmerk Vaatzorg van Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep). Het Vaatkeurmerk 2018 richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Met het Vaatkeurmerk kun je zelf een keuze maken in welk ziekenhuis je behandeld wil worden. Patiënten en verwijzers kunnen op www.harteraad/hartvaatwijzer zien welke ziekenhuizen het  Vaatkeurmerk 2018 ontvangen.  

Spataderkeurmerk

Harteraad Spataderkeurmerk Digitaal 2018 CMYK

Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep) heeft het GHZ het Spataderkeurmerk toegekend. De toekenning Spataderkeurmerk 2018 is gebaseerd op nieuwe actuele gegevens die de ziekenhuizen via het Transparantieportaal openbaar hebben gemaakt. Het Spataderkeurmerk van Harteraad helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden. Patiënten en verwijzers kunnen op  www.harteraad.nl/hartvaatwijzer zien welke ziekenhuizen het Spataderkeurmerk ontvangen. 

Smileys kinderafdeling, kraamafdeling en dagbehandeling

Vlag _brons

Het GHZ is een kindvriendelijk ziekenhuis. We zijn in het bezit van het keurmerk van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Zowel onze kinderafdeling, kraamafdeling als de dagbehandeling hebben een zogenaamde Bronzen Smiley gekregen. Smileys worden toegekend door de Stichting Kind en Ziekenhuis aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden in de zorg aan kind en ouders.

GMP-z keurmerk ziekenhuisapotheek

Icoon _gmpzDe apotheek van het Groene Hart Ziekenhuis mag alle soorten medicijnen bereiden en leveren aan de eigen ziekenhuispatiënten en daarbuiten. Het heeft namelijk de GMP-z certificering ontvangen van de Inspectie voor de gezondheidszorg. GMP-z staat voor Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie. Dat betekent dat alle omstandigheden die de bereiding van medicijnen kunnen beïnvloeden zijn gecontroleerd en getoetst aan de internationale kwaliteitscriteria.

Roze lintje borstkankerzorg

B Roze Lintje 2017

Het GHZ heeft in 2017 van de Borstkankervereniging Nederland wederom het roze lintje mogen ontvangen. De uitreiking van het lintje bevestigt dat patiënten met borstkanker bij het Samen+ kunnen rekenen op de hoogste kwaliteit van zorg.
 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor Borstkankerzorg (monitorborstkankerzorg.nl ) zijn alle gegevens in te zien.

CZ Beste Zorg bij borstkanker

Logo CZEen ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria voor 'beste zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van borstkanker. Hoe beter de behandeling en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven.

 

Patiëntenwijzer Bloed- en lymfeklierkanker

Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede bloed- en lymfeklierkankerzorg. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties bepalen ieder half jaar welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje.
Lees meer over de patiëntenwijzer Bloed- en lymfeklierkanker

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Senior Vriendelijk _logoDe ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Het GHZ is trots dat zij ook dit jaar het keurmerk heeft ontvangen. De normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen is behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Topkliniek voor slaapapneu

Het GHZ is door de Nederlandse ApneuVereniging bekroond met vier sterren voor de diagnose en behandeling van mensen met slaapapneu (OSAS).  Dit keurmerk wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hoog scoren in het patiënttevredenheidsonderzoek van de ApneuVereniging dat om de twee jaar wordt gehouden.  In de waardering en prestatie wordt onder andere gekeken naar de duur van het stellen van de diagnose, de mate van voorlichting en begeleiding, de deskundigheid van zorgverleners en de kliniek als geheel. In het GHZ kunnen patiënten snel bij de gespecialiseerde OSAS verpleegkundige terecht voor een intakegesprek.    

4 sterren voor gastvrijheid

Logo -Gastvrijheidzorg Met Sterren

Het GHZ is beloond met vier sterren in de 'Sterrengids Gastvrijheidszorg in Zorginstellingen'. Deze sterren hebben we gekregen voor onze zorg op het gebied van gastvrijheid, zoals de kwaliteit van eten en drinken, onze lounge en het stiltecentrum en de inzet van gastvrouwen en -heren. De sterren zijn vergelijkbaar met de sterren die ook aan hotels worden toegekend. Nieuwsbericht over de uitreiking van de sterren.

Keurmerk 'Goed Geregeld' voor vrijwilligerswerk

Logo NOV Keurmerk Vrijwillige InzetMet ingang van 18 juni 2012 is het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in het bezit van de kwaliteitsonderscheiding 'Goed Geregeld' voor vrijwilligerswerk. Dit is een landelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan organisaties waar vrijwilligerswerk goed georganiseerd is. In 2017 heeft het GHZ opnieuw dit keurmerk gekregen. Het GHZ is één van de drie ziekenhuizen in Nederland die deze onderscheiding krijgt. 

Certificaat LPZ

Lpz _banner _2014_100x 57Het Groene Hart Ziekenhuis heeft in 2014 deelgenomen aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. Dit betekent dat wij op 8 april 2014 alle opgenomen patiënten hebben onderzocht op de zorgproblemen doorliggen (decubitus) en ondervoeding. De resultaten van deze meting worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Het Groene Hart Ziekenhuis doet jaarlijks mee aan dit onderzoek. De afgelopen jaren is een duidelijke daling waargenomen in het vόόrkomen van de zorgproblemen, wat betekent dat wij de kwaliteit van onze zorgverlening hebben kunnen verbeteren.

EARL certificaat PET-CT Centrum West-Nederland

Logo PET CT AccreditatieHet PET-CT Centrum West-Nederland, dat is gevestigd in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, heeft het EARL certificaat voor haar PET-CT scans ontvangen en mag zich daarmee Accredited PET-CT centre of excellence noemen. Het certificaat bevestigt de hoge kwaliteit waarmee de PET-CT scans binnen het centrum worden uitgevoerd.

EARL is een initiatief van The European Association of Nuclear Medicine (EANM). Het belangrijkste doel van het uitgeven van het kwaliteitskeurmerk is te garanderen dat de opnamebepaling van glucose in tumoren met een PET-CT scanner in alle ziekenhuizen op dezelfde wijze gebeurt. De uitkomsten zijn dan gestandaardiseerd en vergelijkbaar tussen de ziekenhuizen.

Vlinderkeur voor zorg aan MS patiënten

Vlinderkeurmerk _mscentrumHet Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft op dinsdag 4 oktober van het Nationaal MS Fonds het officiële 'Vlinderkeur' keurmerk gekregen voor de zorg aan MS patiënten. Het Nationaal MS Fonds heeft het keurmerk overhandigd vanwege de grote expertise binnen het GHZ  op het gebied van de diagnostiek, behandeling en nazorg aan MS patiënten en op het gebied van begeleiding van partners, familieleden en mantelzorgers. Het GHZ is een van de eerste ziekenhuizen in de regio met dit keurmerk. 

Keurmerk Talentontwikkeling

We hebben meegedaan met het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. Onderzoeksbureau SatisAction voerde het onderzoek uit in samenwerking met PW. het vakblad voor HR-professionals. We hebben hiermee het Keurmerk Talentontwikkeling verdiend.

Bekijk de ranking op de website van het keurmerk.

Keurmerk -talentontwikkeling -pw

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.