Ik wil gebruikmaken van:

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook  informatie over het HIP.

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.
Op onze website vindt u ook informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van Babybeeld gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan.
Op onze website vindt u ook informatie over Babybeeld

Om gebruik te maken van 'Mijn GHZ vragen' wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook informatie over Mijn GHZ vragen. 

Verloskunde

De afdeling Verloskunde van het Groene Hart Ziekenhuis verzorgt de spreekuren met de controles van de zwangerschap. U ontmoet hier als u zwanger bent de gynaecologen, verloskundigen, arts-assistenten (artsen van wie sommigen in opleiding zijn tot gynaecoloog) en coassistenten (studenten in opleiding tot arts). Verder zijn hier de echoscopisten werkzaam die de gynaecoloog ondersteunen door het maken van verloskundige en gynaecologische echo's. Het team biedt begeleiding tijdens het zwanger zijn en ondersteuning tijdens de bevalling, observatie tijdens de bevalling en de periode daarna.

Hier vinden onder meer de volgende onderzoeken plaats:

Daarom Verloskunde in het Groene Hart Ziekenhuis

  • Door het samenwerkingsverband InZwang is het Groene Hart Ziekenhuis direct op de hoogte van uw gegevens die bekend zijn bij de verloskundige in de wijk. Mocht u voor of tijdens uw bevalling toch moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, heeft u direct de beste zorg aan het bed.
  • Het Groene Hart Ziekenhuis organiseert Centering Pregnancy. Met Centering Pregnancy komen vrouwen, die in dezelfde periode uitgerekend zijn, in groepsvorm bijeen en krijgen zij een actieve rol toebedeeld in het zorgproces. Deze methode kan bijdragen aan minder vroeggeboortes.

Afspraak maken

Als u bent doorverwezen door uw huisarts, kunt u een afspraak maken in ons ziekenhuis. Afhankelijk van uw klachten wordt u ingedeeld bij één van de specifieke spreekuren. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde in Gouda.

Bereikbaarheid en parkeren Verloskunde Groene Hart Ziekenhuis

In onderstaande tabel informatie over welke ingang en parkeergarage u kunt gebruiken om ons te bereiken:

dag tijd parkeren ingang
ma/vrij 06.30 - 21.00 P1/P2 Hoofdingang
ma/vrij* 21.00 - 06.30 P1/P2 Hoofdingang;
via draaideur links aanbellen
weekend 09.00 - 21.00 P1/P2 Hoofdingang
weekend* 21.00 - 09.00 P1/P2

Hoofdingang;
via draaideur links aanbellen

* Als u na 21 uur komt , neem dan bij de hoofdingang de deur links van de draaideur. Daar  zit een bel met intercom, waar u zich kunt melden.

Voor acute verloskunde of dringende hulp aan zwangeren buiten kantoortijden belt u het Vrouw Kind Centrum 0182-505400.

 

Onze specialisten

Specialisten en behandelteam >

Deze website maakt gebruik van cookies.  Lees meer informatie over cookies en hoe u deze uit kunt zetten.