Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Medische vragen

 • Kan ik mijn bloedgroep laten bepalen?

  Het Groene Hart Ziekenhuis doet alleen bloedgroepbepalingen op aanvraag van een (huis)arts. Een bloedgroepbepaling is niet makkelijk, er worden ook geen bloedgroepkaartjes meer uitgegeven. Als u namelijk bloed moet krijgen, zal elk ziekenhuis zelf testen welke bloedgroep u heeft. De test moet ook twee keer gedaan worden, op verschillende dagen.

 • Wat zijn op dit moment de wachttijden?

  Voor elk specialisme geldt een andere wachttijd, ook wel toegangstijd genoemd. Op onze website vindt u een lijst met de actuele wachttijden van elk specialisme.

  Van een aantal behandelingen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgelegd hoe de wachttijden berekend moeten worden. Dit geldt voor alle ziekenhuizen. De wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden voor de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden (de mediaan van de betreffende DBC-zorgproducten).

  Bekijk de wachttijden van deze behandelingen op onze website.

 • Waar kan ik een herhaalrecept aanvragen?

  Herhaalrecepten kunt u aanvragen bij uw huisarts of behandelend specialist. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling. Kijk op onze website voor een  overzicht van alle specialismen.

 • Waarom krijg ik steeds dezelfde vragen als ik ben opgenomen?

  Tijdens uw opname worden u op verschillende momenten dezelfde vragen gesteld. We vragen dan bijvoorbeeld naar uw naam, uw geboortedatum, aan welke zijde u geopereerd moet worden en of u nuchter bent. Dit is een onderdeel van onze  veiligheidsprocedure.

 • Waarvoor heb ik een verwijsbrief nodig?

  Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijsbrief nodig. In andere gevallen heeft u een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in Groene Hart Ziekenhuis komt dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief wordt verstrekt door uw huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist.

 • Heb ik een verwijzing nodig van mijn arts voor een (bloed)onderzoek?

  Voor alle onderzoeken heeft u een doorverwijzing van uw huisarts, medisch specialist of andere verwijzer nodig.

 • Hoe kom ik aan een medische of geneeskundige verklaring?

  Regelmatig krijgen specialisten een verzoek om een geneeskundige verklaring af te geven, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand nog kan sporten, in staat is te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen etc.?

  Onze specialisten hanteren hierbij de richtlijnen van de KNMG.

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Bekijk ook de uitleg van de KNMG (in 4 talen) in het 'weigeringsbriefje'

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u doen om toch aan de informatie te komen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
   (bekijk de informatie over opvragen van uw medische dossier via de website van het Groene Hart Ziekenhuis)
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder
   behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw
   gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar
   beoordeling betrekken.

  (Deze tekst is deels ontleend aan de website van de KNMG)

 • Waar kan ik een medicatieoverzicht opvragen?

  Uw medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 • Hoe kan ik mijn afspraken met de arts/verpleegkundige nagaan?

  Om gemaakte afspraken met uw arts/ verpleegkundige te kunnen verifiëren verzoeken we u contact op te nemen met het specialisme van uw behandelend arts/verpleegkundige.

 • Wanneer krijg ik de uitslag van mijn onderzoek?

  De uitslag van uw onderzoek hoort u van uw behandelend arts. Weet u niet wanneer u de uitslag kunt verwachten, vraag dit dan na bij uw arts. Een overzicht van alle specialisten vindt u op onze website.

 • Wat is palliatieve zorg?

  Palliatieve zorg wordt ingezet om patiënten in de laatste levensfase te ondersteunen en te begeleiden.

 • Welke geestelijke verzorgers zijn aanwezig in het Groen Hart Ziekenhuis?

  De Dienst Geestelijke Verzorging van het Groene Hart Ziekenhuis bestaat uit een team van katholieke, protestantse en humanistische geestelijk verzorgers.

  Kijk op de pagina over geestelijke verzorging op onze website voor meer informatie.

 • Waar kan ik krukken ophalen?

  Krukken zijn verkrijgbaar bij de een thuiszorgwinkel, zoals Vierstroom. Deze thuiszorgorganisatie heeft diverse zorghulpmiddelen te leen of te huur. 

 • Zijn er richtlijnen voor diabetespatiënten?

  U krijgt de voorschriften waarop staat wat u wel en niet mag eten als diabetisch patiënt op papier mee; deze zijn speciaal voor u samengesteld en dus voor u persoonlijk bestemd. Als de voorschriften niet duidelijk zijn, kunt u nogmaals contact opnemen met de polikliniek of verpleegkundige om de afspraken nog een keer door te nemen. Het is verstandig om bij opname uw eigen insulinepen en controleapparaat mee te nemen.

 • Kan ik informatie krijgen over een opgenomen patiënt?

  Om privacyredenen hebben wij geen toegang tot persoonlijke informatie en kunnen we u deze informatie niet verstrekken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via (0182) 50 50 50. Het ziekenhuis mag alleen informatie geven aan de officiële contactpersoon van een patiënt.

 • Kan ik mij laten enten voor Hepatitis-B in het GHZ?

  Voor een Hepatitis-B vaccinatie kunt u met een ingevuld registratieformulier elke donderdag in de oneven weken van 08:15 tot 12:30 uur langskomen in het dagbehandelcentrum D2. U wordt dan direct gevaccineerd.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

Let op: niet voor medische vragen 

Ga direct naar

Vraag & antwoord
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.