Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

naar overzicht

Afspraaknummers

U wilt een afspraak maken, afzeggen of wijzigen. Op deze pagina vindt u snel het telefoonnummer van uw specialisme in het Groene Hart Ziekenhuis.

Bent u niet onder behandeling in het GHZ?

Heeft u (nog) geen behandelrelatie met een specialist in het Groene Hart Ziekenhuis? Dan kunnen wij u helaas niet verder helpen met uw medische vragen. Wij vragen u daarom om in dit geval niet ons ziekenhuis te benaderen, maar neem contact op met uw huisarts óf het ziekenhuis waar u wel onder behandeling bent. Bedankt voor uw begrip. 

Wat hebben wij nodig?

Wilt u de volgende gegevens bij de hand houden voor het maken of wijzigen van uw afspraak:

Bent u recent verhuisd of wijzigt er iets anders in uw leven? Dan is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit kan telefonisch tijdens het maken/wijzigen van uw afspraak of via ons online formulier

Met een doorverwijzing kunt u op werkdagen met de specialismen bellen om een afspraak te maken. Als u liever geholpen wordt door een vrouwelijke of juist mannelijk arts, dan kunt u dit meteen aangeven. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

A

 • Allergiepoli voor kinderen

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Allergologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Allergologie
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • ALS team

  U heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor een afspraak met de  ALS-verpleegkundige. U kunt op drie manieren met de gespecialiseerd ALS verpleegkundige in contact komen:

  1. Via de medisch specialist en zorgverleners van het Sophia Revalidatiecentrum  
  2. Via uw huisarts of wijk/praktijkverpleegkundigen  
  3. Op uw eigen initiatief.

  Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via 0182 50 55 87.

 • Anesthesiologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Anesthesiologie
  Tel: (0182) 50 50 06
  Ma t/m vrij 08:30 tot 12:00 uur
  Ma t/m vrij 13:00 tot 16:30 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00

 • Astma- en longpoli voor kinderen

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Astma-screening

  Kinderen in de regio Midden Holland in de leeftijd tussen de 7 en 18 jaar met mogelijk astma kunnen worden verwezen naar het spreekuur Astma-screening door de huisarts, deze verwijzing loopt via Zorgdomein.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

B

 • Bandagist Dermatologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (06) 17 45 68 44
  U kunt bellen of SMS-en

 • Behandelcentrum Oncologie en Hematologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Behandelcentrum Oncologie en Hematologie
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Bloedafname

  Contactgegevens
  Maak online uw afspraak
  Tel: (0182) 75 72 31
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur


  Openingstijden locatie Gouda
  Volg route 27, maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 17.15 uur

  Openingstijden Locatie Bodegraven
  Maandag t/m vrijdag, van 08.00 tot 10.00 uur

  Openingstijden Locatie Zuidplas
  Maandag t/m vrijdag 08:00 tot 12:30 uur 

  Openingstijden Locatie Schoonhoven
  Maandag 07.30 - 08.45 uur en donderdag 08.00 tot 09.00 uur  Bloedafnamelocaties in de regio

  Bekijk ook de openingstijden van onze bloedafnamelocaties in de regio. 

C

 • Cardiologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Cardiologie
  Tel: (0182) 50 50 10
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 10
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Cardiopoli voor kinderen

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Carpaal Tunnel Syndroom poli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Carpaal Tunnel Syndroom poli
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Chirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Colpospreekuur

  Voor het maken van een afspraak doet uw huisarts een aanvraag via Zorgdomein. U krijgt deze afspraak door ons thuisgestuurd. U kunt dus zelf geen afspraak maken.

  Voor vragen en/of wijzigen van uw afspraak kunt u bellen naar onderstaand nummer:

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Klant Contact Centrum

  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Continentieverpleegkundige

  Naast een poliklinisch spreekuur is er ook een mogelijkheid dat de continentieverpleegkundige u thuis bezoekt. Dit kan alleen als u niet (meer) zelf naar de polikliniek kunt komen als gevolg van bijvoorbeeld invaliditeit. En ook als u in het ziekenhuis ligt, kunnen ze bij u langskomen op verzoek van een arts of verpleegkundige.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Urologie
  Tel: (0182) 50 55 69
  Ma t/m do 13:00 tot 14:00 uur

D

 • Dermatologie

  Heeft u vragen over lichttherapie? Belt u dan naar (0182) 50 52 92. Vragen over huidtherapie? Dan kunt u bellen naar (0182) 50 52 93.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Dermatologisch verpleegkundig spreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Diabeteszorg

  Voor het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken met de internist, verpleegkundig specialist, diabetesverpleegkundige of diëtist, kunt u bellen met het afsprakenbureau van Interne Geneeskunde.

  Voor vragen die niet kunnen wachten of als u belt als zorgverlener (o.a. thuiszorg) kunt u vragen direct doorverbonden te worden. Als u voor 14 uur belt en het is geen spoedvraag, dan wordt u dezelfde dag nog teruggebeld. Belt u na 14.00 uur dan wordt u de volgende dag teruggebeld. 

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Diabetisch voetenspreekuur

  Uw behandelend arts maakt eerst een afspraak voor u bij één van de vaatchirurgen. De afspraak voor het diabetisch voetenspreekuur wordt altijd gemaakt in overleg met de vaatchirurg.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Dialysecentrum

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Dialysecentrum
  Tel: (0182) 50 54 22
  Ma t/m vrij 09:30 tot 16:30 uur

 • Dieetadvies

  U kunt op alle werkdagen van 8.30 - 16.00 uur bij Groene Hart Dieetadvies terecht. Ook houden wij twee keer per maand avondspreekuur: op de eerste maandag van de maand van 17.00 - 20.00 uur op Locatie Gouda en op iedere derde donderdag van de maand op Locatie Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op zaterdagochtend is er poli van 9.00 - 12.00 uur op Locatie Gouda.

  Voor het maken of annuleren van afspraken, aanvragen van informatie en algemene vragen kunt u telefonisch terecht bij onze afsprakenlijn.

  Neem bij iedere afspraak uw poliskaart, eventueel uw glucosedagcurveboekje, eventueel het groeiboekje van uw kind en overzicht van uw medicijnen mee. Bij de eerste afspraak hebben wij ook uw verwijsbrief en identiteitsbewijs nodig.

  Afspraak afzeggen?
  Bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Annuleert u de afspraak niet op tijd, dan worden de kosten van het betreffende consult in rekening gebracht. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

  Contactgegevens Locatie Gouda & Zuidplas
  Dieetadvies Gouda
  Tel: (0182) 50 50 05 (volwassenen)
  (0182) 50 50 09 (kinderen)
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

E

 • Echo spreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Endocrinologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Ergotherapie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Ergotherapie
  Tel: (0182) 50 53 63
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

F

 • Fertiliteit (vruchtbaarheid)

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Fotodynamische therapie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Functieonderzoek Longgeneeskunde

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Functieonderzoek Longgeneeskunde
  Tel: (0182) 50 52 90
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

G

 • Geheugenpolikliniek

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Geheugenpolikliniek anderstaligen

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Geriatrie
  Tel: (0182) 50 59 90
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Geriatrie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Geriatrie
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 87
  Geen gehoor? Tel: (0182) 50 50 05

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 52 40
  Geen gehoor? Tel: (0182) 50 50 05

 • GGD Hollands Midden

  U kunt online een afspraak met ons maken voor een soa-onderzoek. Wij vragen naar uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Het is ook mogelijk om u anoniem te laten testen.

  Belangrijk als u uzelf wilt laten testen: een soa-onderzoek is pas zinvol vanaf tien dagen na het laatste risicovolle contact. Als u antibiotica gebruikt zijn de testresultaten niet betrouwbaar. U kunt zeven dagen na het stoppen met antibiotica voor een onderzoek komen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  GGD Hollands Midden
  Maak hier online uw afspraak

 • Gipskamer

  Als voor behandeling in ons ziekenhuis een afspraak op gipskamer nodig is, dan krijgt u deze afspraak meestal direct mee op de afdeling waar u bent. Of u wordt er thuis over gebeld.

  Spreekuren in de gipskamer vinden plaats van maandag t/m vrijdag, tussen 08.15-09:30 uur en van 13.30-14:30 uur. Een enkele keer vragen wij u zelf een afspraak met de gipskamer te maken. U kunt daarvoor tussen 08.15 en 09.30 uur bellen naar (0182) 50 51 20. Houdt u uw ziekenhuisgegevens bij de hand, de gipsverbandmeester zal ernaar vragen.

  Als u een afspraak wilt maken voor het verwijderen van gips in combinatie met uw afspraak bij de specialist, dan kunt u bellen met het afsprakenbureau.


  Contactgegevens Locatie Gouda
  Gipskamer
  Tel: (0182) 50 51 20
  Ma t/m vrij 08:15 tot 09:30 uur en 13.30 tot 14.30 uur

  In het geval van een breuklijn kan er gebeld worden van 09:30 tot 11.30 uur en 13:30 tot 15.00 uur.

 • Groei en ontwikkelingspoli voor baby's

  De groei- en ontwikkelingspoli is eens in de twee weken op donderdagochtend.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Gynaecologie

  Op locatie Zuidplas houdt de gynaecoloog dinsdagochtend spreekuur. Op locatie Schoonhoven houdt de gynaecoloog maandagmiddag spreekuur. Op locatie Bodegraven kunt u vrijdagochtend terecht bij de gynaecoloog. U kunt ook door uw verloskundige doorverwezen worden.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

H

 • Handenspreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Plastische Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Hartfunctie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Afdeling Hartfunctie
  Tel: (0182) 50 50 10
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Hoofdpijnpoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Huid- en Oedeemtherapie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (0182) 50 52 93
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Huidallergiepoli voor kinderen

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

I

 • Immunologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Immunologie
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Immunopoli voor kinderen

  De immunopoli is er elke week op donderdag.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Infectieziekten

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Inloopspreekuur sportletsel

  Het spreekuur vindt elke maandagmiddag op de Poli Orthopedie (Locatie Gouda) plaats, volg route 12. Iedereen die zich tussen 13.30 - 14.30 uur met verwijsbrief van de huisarts bij de balie meldt, wordt diezelfde dag nog geholpen. U hoeft geen afspraak te maken, maar u kunt voor informatie contact opnemen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Interne Geneeskunde

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Interventieradiologie

  Voor informatie over deze behandeling in het Groene Hart Ziekenhuis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Afdeling Radiologie (zowel voor patiënten als voor verwijzers van andere ziekenhuizen).

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Radiologie
  Tel: (0182) 50 50 15
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

K

 • Kaakchirurgie

  Bereikbaarheid Kaakchirurgie
  Voor Kaakchirurgie maakt u een afspraak via het Klantcontactcentrum (zie onderstaand telefoonnummer), het Klantcontactcentrum is voor het maken van afspraken bereikbaar tot 17.00 uur.

  Voor andere vragen belt u ook dit nummer, u wordt dan doorverbonden met de polikliniekassistent. De polikliniekassistenten zijn op werkdagen meestal aanwezig van 08.00 tot 16.30 uur, dus u kunt tot 16.30 doorverbonden worden. Wij adviseren u echter in de ochtend te bellen, zodat uw vraag nog besproken kan worden met de kaakchirurg.

  Doorverwijzing
  U kunt ook door uw tandarts doorverwezen worden. Spoedverwijzingen uitsluitend via de tandarts.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kaakchirurgie
  Tel: (0182) 50 50 04
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

  Door omstandigheden zijn er op de afdeling KNO tijdelijk minder medisch specialisten beschikbaar. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om te voorkomen dat de wachttijden oplopen, maar het kan voorkomen dat u voor een nieuwe afspraak pas later bij ons terecht kunt dan u van ons gewend bent. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Op locatie Zuidplas is er spreekuur op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend. Op locatie Schoonhoven is er spreekuur een keer in de twee weken op vrijdagochtend.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek KNO
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
 • Kinderdiabetespoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Kindergeneeskunde

  Telefonisch spreekuur Kindergeneeskunde
  Voor patiënten die onder behandeling zijn van een kinderarts is er een telefonisch spreekuur. Onze secretaresses zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00-10.00 uur en van 14.00-15.00 uur. U kunt terecht voor overleg en advies via telefoonnummer (0182) 50 53 66. Herhaalrecepten zijn te bestellen via het online bestelformulier.

  Afspraak maken Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

  Afspraak maken Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Kleine verrichtingen Chirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

L

 • Lichttherapie poli

  Nieuwe patiënten worden eerst gezien door de dermatoloog: tel.: (0182) 50 50 11. Afdeling lichttherapie tel.: (0182) 50 52 92.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Dermatologie
  Tel: (0182) 50 50 11
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Logopedie

  Het maken van een afspraak met één van onze logopedisten is alleen mogelijk op verwijzing van een specialist binnen het Groene Hart Ziekenhuis, en dus niet vanuit een huisarts of specialist van een ander ziekenhuis.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Logopedie Kinderen
  Tel: (0182) 50 53 58
  Ma - di - do - vrij: 8:30 tot 17:00 uur
  Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur

  Logopedie Volwassenen
  Tel: (0182) 50 53 57 of (0182) 50 53 12
  Ma - di - do - vrij: 8:30 tot 17:00 uur
  Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur

 • Longchirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Longgeneeskunde

  Het spreekuur van de longarts in Nieuwerkerk a/d IJssel vindt op maandagmiddag plaats en in Bodegraven op dinsdagmiddag. 

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Longgeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 08
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 52 40
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

M

 • Maag- darmchirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Maag-, Darm- en Leverziekten

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek MDL
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Mammapolikliniek (borstkanker)

  U kunt eerst een afspraak maken voor diagnostiek bij de Radiologie via het afsprakenbureau voor de polikliniek Radiologie. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of BOB (Bevolkingsonderzoek Borstkanker).

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Radiologie
  Tel: (0182) 50 50 15
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • MDL spoedpoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Medisch maatschappelijk werk

  Wanneer u bent opgenomen kunt u via verpleging de maatschappelijk werker bereiken die verbonden is aan uw afdeling. U kunt ook een afspraak aanvragen via uw specialist en/ of gespecialiseerd verpleegkundige. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Medisch maatschappelijk werk
  Tel: (0182) 50 50 50
  Ma t/m vrij 08:30 tot 16:30 uur

 • MS Behandel- en Informatiecentrum

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

N

 • Nazorg Intensive Care

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 54 28
  Ma t/m vrij 9:30 tot 12:00 uur

 • Nefrologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Neurochirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurochirurgie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Neurologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Neurologie Functieonderzoek
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:30 en 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Neurologie CVA Nazorgpoli

  Telefonisch advies
  Behalve een bezoek aan de CVA-nazorgpoli kunt u ook telefonisch advies vragen. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het poliklinisch bezoek. Hiervoor geldt dat ook de partner of directe naasten van de patiënt van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Het telefonische spreekuur voor TIA / CVA  patiënten is maandag t/m donderdag middag tussen 13:00 en 13:30 uur. Telefoonnummer: (0182) 50 53 84. U kunt ook een boodschap op de voicemail inspreken dan bellen wij u binnen drie werkdagen terug.

  Toegankelijkheid via de mail
  Patiënten hebben ook de mogelijkheid hun vragen via de mail te stellen. Deze vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord. Stuur uw mail naar rianne.van.leeuwen@ghz.nl.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Neurologie Functieonderzoek

  U kunt terecht bij Neurologie Functieonderzoek na een verwijzing door uw behandelend specialist.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Neurologie Functieonderzoek
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Nierfalen poli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Dialysecentrum
  Tel: (0182) 50 54 22
  Ma t/m vrij 09:30 tot 16:30 uur

 • Nucleaire Geneeskunde

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Nucleaire Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 56 75
  Ma t/m vrij 08:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 16.00 uur

O

 • Oncologie en Hematologie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Oogheelkunde

  U krijgt als u belt voor een afspraak een keuzemenu:

  • Belt u voor de Oogpoli, toets een 1 (Belt u voor de KNO, toets een 2)
  • Wilt u een afspraak maken binnen het jaar, toets een 1.
   Voor Oogheelkunde terecht op Locatie Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel). 

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Oogheelkunde
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 8:00 tot 17:00 uur (afspraak maken)
  Ma t/m vrij 8:00 tot 11:30 uur (afspraak verzetten of medische vragen)

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Orthopedie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Orthopedieconsulent spreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Orthopedisch schoenmaker Hanssen Footcare
 • Orthopedische kinderpoli

  De orthopedische kinderpoli is elke dinsdagochtend bij dr. Poelmann. Voor een afspraak is een doorverwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:30 uur

 • Orthotraumapoli

  De orthotraumapoli is elke woensdagmiddag.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Osteoporosepoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Overgangspoli

  Om een afspraak te kunnen maken heeft u een verwijzing van uw huisarts of gynaecoloog nodig. Zo wordt uw consult vergoed door uw basis ziektekostenverzekering (maar houd hierbij wel rekening met uw eigen risico). Een eerste gesprek zal plaatsvinden met de overgangsverpleegkundige. Vooraf vragen we u een vragenlijst in te vullen en deze uiterlijk 1 week voor uw geplande afspraak terug te sturen. Op deze manier krijgt de verpleegkundige een beeld van uw klachten en eventuele risico's of andere aandoeningen in uw situatie. Hier kan tijdens het spreekuur op ingespeeld worden. Aan het einde van het gesprek vindt er een beoordeling door de gynaecoloog plaats en wordt gezamenlijk het behandelplan met u besproken. De totale duur van het eerste gesprek is 1 uur.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

P

 • Palliatieve zorg

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Palliatief team
  Tel: (0182) 50 56 12
  Ma t/m vrij 08.30 tot 17.00 uur

 • Parkinsonpoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • PET-CT Centrum West-Nederland

  Contactgegevens Locatie Gouda
  PET-CT Centrum
  Tel: (0182) 50 56 75
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Pijnpoli

  Als u een nieuwe patiënt bent dan kunt u met de verwijzing van uw huisarts of specialist bellen naar het secretariaat van de pijnpoli.

  U krijgt van ons een uitgebreide vragenlijst opgestuurd per post, wij vragen u deze helemaal in te vullen. Dit is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van uw pijnklacht te kunnen vormen. We vragen u ook wat er al uw pijnprobleem is gedaan door andere artsen.

  De ingevulde vragenlijst stuurt u in de bijgevoegde envelop terug naar de pijnpoli. Daar wordt deze beoordeeld door een pijn-anesthesioloog, vervolgens wordt een afsprakenkaart naar u gestuurd voor een polibezoek.

  Bent u al patiënt op de pijnpoli dan kunt u op werkdagen bellen met het secretariaat (0182) 50 50 07, tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Pijnbehandeling
  Tel: (0182) 50 50 07
  Ma t/m vrij 08:00 tot 12:00 uur
  Ma t/m vrij 13:00 tot 16:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 07
  Ma t/m vrij 08:00 tot 12:00 uur
  Ma t/m vrij 13:00 tot 16:00 uur

 • Pipo poli voor kinderen (plas- en poepproblemen)

  De pipo-poli is er ongeveer één keer per maand. Bij het maken van een afspraak krijgt u ook te horen hoe u een ontlasting- en plasdagboek bij moet houden.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Plastische chirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Plastische Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (
  0180) 33 16 99
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Poliklinische Apotheek Midden Holland

  U hoeft geen afspraak te maken voor het ophalen van medicijnen. Voor eventuele vragen kunt u de Poliklinische Apotheek Midden Holland bellen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Poliklinische apotheek
  Tel: (0182) 75 72 72
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:30 uur

 • Poliklinische Operatie Kamer (POK)

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 58 40
  Ma t/m vrij 09:00 tot 16:00 uur

 • Preoperatief spreekuur

  Wanneer u vragen hebt over anesthesie of de vragenlijst, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur bellen naar de polikliniek Preoperatief Spreekuur, telefoonnummer: (0182) 50 52 66.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Anesthesiologie
  Tel: (0182) 50 50 06
  Ma t/m vrij 08:30 tot 12:00 uur
  Ma t/m vrij 13:00 tot 16:30 uur

 • Proctologie

  U kunt een afspraak maken bij het proctologiespreekuur via het afsprakenbureau voor de polikliniek Chirurgie. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

R

 • Radiologie

  In de normale situatie kon u voor het maken van een eenvoudige röntgenfoto op locatie Gouda van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.00 uur zonder afspraak terecht. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak een röntgenfoto te laten maken.

  U heeft altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Radiologie
  Tel: (0182) 50 50 15
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 15
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 15
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur


  Te laat voor uw onderzoek?

  Indien u zonder afmelding niet komt op de door u gemaakte afspraak, zullen de kosten van dit onderzoek toch worden doorbelast. Wij verzoeken u dan ook altijd contact op te nemen met de administratie van de afdeling Radiologie indien u het onderzoek wilt annuleren of verplaatsen.

  Mocht u onverhoopt te laat zijn voor uw onderzoek, probeer dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie (telefoonnummer 0182-505015). Indien u 15 minuten of meer verlaat bent voor het onderzoek, kan het zijn dat uw onderzoek geen doorgang kan ondervinden. Er zal dan een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt.

 • Reumatologie

  Spreekuur reumatoloog
  Locatie Bodegraven: tweewekelijks op dinsdag
  Locatie Schoonhoven: tweewekelijks op donderdagochtend
  Locatie Zuidplas: vrijdag en tweewekelijks op woensdag

  Spreekuur reumaverpleegkundige
  Locatie Bodegraven: maandelijks (L. Kaptein)
  Locatie Zuidplas: tweewekelijks op woensdagochtend (C. Mulder)

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Reumatologie
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Polikliniek Basalt
  Büchnerweg 1 Gouda (tegenover het GHZ)
  Tel: (0182) 55 56 00

   

  Contactgegevens Locatie Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Bodegraven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Revalidatiegeneeskunde

  Heeft u een vraag en kunt u ons telefonisch niet bereiken?
  Vul het terugbelformulier Revalidatiegeneeskunde in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  Het Groene Hart Ziekenhuis en Basalt (revalidatie) werken nauw samen op het gebied van revalidatiegeneeskunde. De poliklinische revalidatiezorg in het GHZ is overgenomen door Basalt.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Revalidatiegeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 03
  Ma t/m do 08:00 tot 16:30 uur
  Vrij 08:00 tot 11:30 uur

S

 • Schildklierafwijkingen (Hyperthyreoïdie)

  Belangrijk: Zodra de patiënt een verwijzing heeft gekregen van de huisarts, ontvangt hij/zij een oproep van het ziekenhuis voor een afspraak. De patiënt hoeft niet zelf een afspraak te maken. U kunt wel bellen voor meer informatie.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Schouderspreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Scoliosepoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Scopie afdeling

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Scopie afdeling
  Tel: (0182) 50 50 17
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Scopie afdeling spoedpoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Scopie afdeling
  Tel: (0182) 50 50 17
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Seksuologie

  Een afspraak maken via de polikliniek Seksuologie kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts hebt (tenzij u de behandeling niet vergoed krijgt, dan kunt u rechtstreeks een afspraak maken).

  De spreekuren vinden plaats op de polikliniek Gynaecologie op locatie Gouda op: woensdag 09.30 - 16.00 uur.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Slaapcentrum

  Voor een afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Longgeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 08
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Slikspreekuur

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek KNO
  Tel: (0182) 50 50 14
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • SOA-poli

  U kunt online een afspraak met ons maken voor een soa-onderzoek. Wij vragen naar uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Het is ook mogelijk om u anoniem te laten testen.

  Belangrijk als u uzelf wilt laten testen: een soa-onderzoek is pas zinvol vanaf tien dagen na het laatste risicovolle contact. Als u antibiotica gebruikt zijn de testresultaten niet betrouwbaar. U kunt zeven dagen na het stoppen met antibiotica voor een onderzoek komen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  GGD Hollands Midden
  Maak hier online uw afspraak

 • Souffle poli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Kindergeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 09
  Ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur

 • Sportgeneeskunde

  Bel onderstaand telefoonnummer om een afspraak te maken of mail naar: sportgeneeskunde@ghz.nl en vermeld naam, telefoonnummer en voor welke verrichting u een afspraak wilt maken.

  Of vraag direct het door u gekozen sportmedische onderzoek aan via ons keuzemenu sportmedische onderzoeken. 


  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Orthopedie/Sportgeneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

T

 • TIA-poli

  Meestal belt uw huisarts om een afspraak voor u te maken. Voor vragen kunt u ons bellen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Neurologie
  Tel: (0182) 50 50 02
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Traumachirurgie

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

U

 • Urologie

  Heeft u een medische vraag voor Urologie? Bel (0182) 50 55 70 op werkdagen tussen 09.00 uur en 10.00 uur en tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Afspraak maken bij de uroloog kunt u uitsluitend bij ons klantcontactcentrum.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Urologie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

V

 • Vaatchirurgie

  U kunt een afspraak maken bij de vaatpolikliniek via het afsprakenbureau voor de polikliniek Chirurgie. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Vaatlaboratorium

  U kunt terecht bij het Vaatlaboratorium na een verwijzing door uw behandelend specialist. Er wordt in overleg met u een afspraak gemaakt. Voor vragen of het wijzigen van een al geplande afspraak kunt u contact opnemen.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Chirurgie
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Valpolikliniek

  U kunt een afspraak maken via het secretariaat voor de polikliniek Geriatrie. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Dagbehandeling Geriatrie
  Tel: (0182) 50 59 90
  Ma t/m vrij 08:30 tot 16:30 uur

 • Vasculaire polikliniek Interne Geneeskunde

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

 • Verloskunde

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Verpleegkundig spreekuur MDL

  De MDL-verpleegkundige heeft elke werkdag telefonisch spreekuur tussen 8.00 en 9.00 uur. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0182) 50 56 54.

  De volgende patiënten kunnen een afspraak maken bij de MDL-verpleegkundige:

  • De patiënt is onder behandeling van een MDL-arts of internist in het GHZ én er is bij de patiënt een darmziekte met ontstekingen vastgesteld
  • Als de patiënt eerder bij de MDL-verpleegkundige is geweest

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek MDL
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur
  Secretariaat tot 16.30 uur

  Contactgegevens Locatie Schoonhoven
  Tel: (0182) 50 50 05
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • VIP poli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Polikliniek Gynaecologie
  Tel: (0182) 50 50 12
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Voetenpoli

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Voetenpoli
  Tel: (0182) 50 50 01
  Ma t/m vrij 08:00 tot 17:00 uur

 • Vulvapoli

  De Vulvapoli is 2x per maand op donderdagmiddag, van 13.30 tot 14.30 uur op de poli Gynaecologie. Een afspraak kan gemaakt worden via de polikliniek Gynaecologie of de polikliniek Dermatologie. U heeft voor het maken van een afspraak een verwijzing nodig van uw gynaecoloog of dermatoloog.

  Contactgegevens Locatie Gouda
  Vulvapoli
  Tel: (0182) 50 58 40
  Ma t/m vrij 09:00 tot 16:00 uur

W

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen