Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Privacystatement

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) vindt het belangrijk dat er met de persoonsgegevens van zowel patiënten als bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt omgegaan. Voor u is het belangrijk om te weten dat wij open willen zijn over welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen (verwerken) en hoe wij uw privacy beschermen. 

1.1 Privacystatement medische- en persoonsgegevens patiëntendossiers

Persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Persoonsgegevens zijn alle (medische) gegevens die op u als patiënt betrekking hebben. Voorbeelden kunnen zijn: naam/adresgegevens, gegevens over uw ziektebeeld of gegevens door/aan wie u bent doorverwezen. Alles wat wij met uw persoonsgegevens doen: het verzamelen, bewaren, raadplegen, verwijderen etc., wordt verwerken genoemd. Dit doen wij met de volgende doeleinden:  

 • Het realiseren van optimale zorg voor de patiënt;
 • Het verbeteren van de medische veiligheid, kwaliteit en het verminderen van medische fouten;
 • Het doen van medisch wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het beantwoorden van uw vragen.

In het GHZ hanteren wij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) waarin uw persoonsgegevens worden vastgelegd. Dit doen wij voor een zo optimaal mogelijke zorg. We kunnen uw gegevens in het EPD wissen ("recht op vergetelheid") maar dan kan uw behandelaar die niet meer inzien. Daardoor is behandeling in het GHZ niet meer mogelijk. Als u uw toestemming voor het bijhouden van een EPD wilt intrekken, dan kunt u het "Aanvraagformulier verzoek anonimiseren van patiëntgegevens binnen het GHZ" invullen. Dit formulier staat onderaan deze pagina.  

In de folder "Elektronisch patiëntendossier" in het folderblok op deze pagina kunt u lezen waarom wij medische gegevens van u verzamelen en is er een lijst opgenomen van ontvangers van uw medische gegevens.

(Bekijk al onze algemene patiëntenfolders en de patiëntenfolders van onze specialismen

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt als u toestemming heeft gegeven, of tegen verstrekking geen bezwaar heeft gemaakt, of worden ingezien door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Op overtreding van deze regel staan binnen het GHZ sancties. Met externe hulpverleners die kennis nemen van uw patiëntdossier zijn afspraken vastgelegd in bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst.  

Website en cookies

Het GHZ maakt op de website gebruik van cookies. Deze worden gebruikt voor webstatistiek en social media (YouTube). Op deze website is een uitgebreide cookie statement te lezen, deze is altijd te bereiken via www.ghz.nl/cookies

Uw rechten als betrokkene

Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, betrokkene genoemd, heeft een aantal rechten. Graag wijzen wij u op deze rechten. In de folder "Uw rechten en plichten als patiënt" in het folderblok op deze pagina is een overzicht te zien van uw rechten als patiënt, zoals onder andere:

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing; 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (recht op dataportabiliteit). Dit recht is nieuw onder de AVG. Het is het recht van mensen om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in het medische dossier;
 • Recht om te weten of profilering plaatsvindt (vrij vertaald betekent dit dat koppeling van gegevens plaatsvindt op basis waarvan geautomatiseerde besluiten kunnen worden genomen);
 • Recht van bezwaar.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in uw elektronische patiëntendossier is vijftien jaar. Dit dossier kan langer worden bewaard indien dit nodig is vanwege de medische zorg die aan u verleend wordt. Deze termijn kan ook korter duren indien er gebruik wordt gemaakt van het recht op gegevenswissing. 

1.2  Disclaimer website

Op de website van het GHZ vindt u tevens een disclaimer. Hierin staan zaken zoals de aansprakelijkheid, omgang met de gegevens die u online aan ons verstrekt, responsible disclosure en spelregels vermeld. Lees de disclaimer op deze website.

1.3 Klacht

Mocht het helaas gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan dan kunt u, indien een gesprek daarover niet het gewenste effect heeft, een klacht indienen. In de folder "Een klacht" in het folderblok op deze pagina staan de klachtenprocedure en overige mogelijkheden tot het indienen van een klacht beschreven.

Mocht u aan de hand van dit privacystatement of overige informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Winke Uytdehaage, tel: 0182-505251 of e-mail:  winke.uytdehaage@ghz.nl.

Voor vraagstukken met betrekking tot informatiebeveiliging neemt u contact op met onze CISO (chief information security officer) Jean Coenen via nummer 0182-505220.

Aanvraagformulieren dossier


Aanvraagformulieren dossier


 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.