Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

Disclaimer

Wij actualiseren regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Algemeen

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Groene Hart Ziekenhuis. Het delen van informatie via de 'Deel deze pagina' functionaliteit van deze website is wel toegestaan. De informatie kan dan worden gedeeld op social media (zoals Facebook en Twitter).

Copyright ©2020 GHZ
Op alle teksten, documenten en illustraties die op deze site te vinden zijn, rust copyright. Wilt u materiaal van deze site gebruiken, neemt u dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie: communicatie@ghz.nl.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

De medische informatie op deze website en in de antwoorden op onze veelgestelde vragen (Vraag & Antwoord) zijn gebaseerd op veel voorkomende situaties en houden geen rekening met persoonlijke en bijzondere omstandigheden en uitzonderingen. Voor gericht en persoonlijk medisch advies is het dan ook altijd noodzakelijk om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Het ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door het ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Cookies

Lees op onze pagina over cookies welke cookies de GHZ website gebruikt en hoe u deze uit kunt zetten.

Privacystatement

Lees ook het privacystatement over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Formulieren en uw gegevens op onze website

Via onze website kunt u verschillende formulieren invullen en daarmee onder andere een klacht indienen, een compliment geven, een suggestie doen, aanmelden voor bijeenkomsten, vragen stellen, begeleiding aanvragen, een Ecard versturen, als huisarts materialen bestellen of uw gegevens wijzigen. Wij vragen alleen de gegevens op die we nodig hebben om bovengenoemde activiteiten uit te voeren. We bewaren de gegevens zolang deze nodig zijn voor het genoemde doel. Daarna worden de gegevens uit onze systemen verwijderd.

In de introductietekst van elk formulier op onze website informeren we u over de bewaartermijn van de gegevens die u invult op het formulier, wij combineren de gegevens die u invult op het formulier niet met andere gegevens die we van u hebben.

Mocht u aan de hand van dit privacystatement of overige informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: (0182) 50 50 50 en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Mijn GHZ vragen

Via Vraag & Antwoord kunt u eenvoudig een vraag stellen aan ons ziekenhuis. U ontvangt binnen drie werkdagen een antwoord. In verband met de privacywetgeving mogen wij online geen medische informatie aangaande uw persoonlijke situatie delen. Persoonlijke medische vragen kunnen wij vanuit onze website dan ook niet beantwoorden; hiervoor dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts.

Wanneer u via 'Stel uw vraag' een vraag stelt, zal het antwoord worden opgeslagen in ons mailsysteem. U krijgt antwoord via het door u opgegeven mailadres. Het Groene Hart Ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop uw mailprovider met deze gegevens omgaat. We vragen u dan ook geen persoonlijke (medische) informatie te delen.

Vanwege privacywetgeving is het GHZ verplicht om medisch gerelateerde antwoorden periodiek te verwijderen, waardoor we niet meer na kunnen gaan wat wij u geantwoord hebben.

Alle medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis conformeren zich aan een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat uw persoonsgegevens en informatie over uw persoonlijke situatie niet aan anderen worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het beantwoorden van uw vraag. Onze medewerkers kunnen wel intern overleggen over uw persoonlijke situatie, als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden.  

Kwaliteitsverbetering en coaching medewerkers Klant Contact Centrum

Antwoorden op uw vragen worden geformuleerd door onze medewerkers van het Klant Contact Centrum en de afdeling Marketing & Communicatie. Om de kwaliteit en ons proces te verbeteren, lezen ook andere medewerkers steekproefsgewijs mee. 

Reageren via social media

Ook via de social media buttons op onze site kunt u ons vragen stellen. Ook deze zullen wij binnen twee werkdagen beantwoorden. Realiseert u zich dat sociale media een zeer open kanaal is: deel geen privacygevoelige informatie via de social media. Daarnaast heeft het Groene Hart Ziekenhuis geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop het gebruikte social medium omgaat met de door u gedeelde informatie. Op medische vragen kunnen wij ook via social media geen antwoord geven; hiervoor dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts.

Reageren via e-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Houdt u er rekening mee dat uw e-mail naar het GHZ niet versleuteld is. Mails vanuit het GHZ naar onze patiënten, met daarin privacygevoelige informatie, kunnen wel via een versleuteld bericht plaatsvinden

Responsible Disclosure beleid Groene Hart Ziekenhuis

Inleiding
Het Groene Hart Ziekenhuis vindt de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn digitale systemen erg belangrijk. Als u de veiligheid van ons netwerk of onze website onderzoekt, lees dan hier onze spelregels voor de manier waarop we met uw eventuele gedragingen en meldingen willen omgaan.
In de hiernavolgende paragrafen wordt de huidige en gewenste situatie beschreven. Tevens zijn de spelregels voor externe Informatie voor IT-security onderzoekers opgenomen. Dit beleid wordt afgesloten met een conclusie.

Spelregels
Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekken, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen. We gaan alle serieuze meldingen na en doen ons best kwetsbaarheden zo snel mogelijk te repareren.

• U kunt uw bevindingen melden bij  het secretariaat Raad van Bestuur (telefoonnummer: 0182-505202) of bij onze Functionaris Gegevensbescherming Winke Uytdehaage, tel: 0182-505251 of e-mail: winke.uytdehaage@ghz.nl. Voor vraagstukken met betrekking tot informatiebeveiliging neemt u contact op met onze CISO (chief information security officer) Jean Coenen via nummer 0182-505220.

• U dient ons voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.

• Tijdens uw onderzoek dient u zich te onthouden van het downloaden van bestanden, programma's, gegevens of delen daarvan.
• Niet is toegestaan:
- het benaderen en inzien van patiënten informatie en privacy gevoelige informatie met betrekking tot medewerkers;
- het vernietigen dan wel beschadigen van bestanden, hard- of software;
- het achterlaten van malware en/of het verstoren van onze IT-diensten;
- het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem);
- het aanbrengen van veranderingen in het systeem;
- het herhaaldelijk toegang verkrijgen tot het systeem of de toegang delen met anderen;
- het gebruik maken van het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen;
- het gebruik maken van denial-of-service of social engineering.
• Ook worden wij graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
• U dient geen acties te ondernemen die de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie in gevaar kan brengen.
• U zult het probleem niet met anderen delen totdat het is opgelost of beheersmatige maatregelen zijn genomen.

Conclusie
Wij stellen het op prijs wanneer u ontdekte kwetsbaarheden in ons netwerk of onze website met ons deelt.
Als u ons een redelijke tijd termijn voor een reactie gunt voordat u uw ontdekking publiek maakt en zich aan bovenstaande spelregels houdt, zal het GHZ uw melding vertrouwelijk behandelen en geen aangifte tegen u doen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang van de oplossing van het probleem.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen