Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

naar overzicht

Informatiepagina Long COVID

Deze webpagina is bedoeld voor medewerkers die COVID hebben gehad en hier nog steeds klachten van ondervinden. Dit kan na een ziekenhuistraject zijn, of medewerkers die thuis de ziekte hebben doorgemaakt en nog klachten hebben. Voor deze laatste groep is het veel minder vanzelfsprekend dat zij op tijd de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.

Over deze pagina

Op deze webpagina vind je informatie en handreikingen vanuit diverse deskundigen die mensen met langdurige corona klachten bij werk begeleiden. Tevens verwijzen we naar diverse informatiebronnen op internet, zoals filmpjes en websites.

De klachten na een corona infectie kunnen ernstig en langdurig zijn. Het verloop van herstel kan grillig zijn. De klachten kunnen het werken en werkhervatting moeilijk maken. Het belangrijkste advies is: doe het vooral in het begin rustig aan, neem je tijd en bouw geleidelijk je werk op. Werk is ook van belang voor je herstel. Naast een inkomen geeft werk zingeving, sociale contacten en structuur aan de dag. Maar het risico bestaat dat je over je eigen grenzen heen gaat als je te hard van stapel loopt. Met als mogelijk gevolg een periode van (langdurige) terugslag. Dat komt je herstel en het werk niet ten goede.

Voor vragen of suggesties over de inhoud van deze webomgeving kun je contact opnemen met afdeling HRM.

Wat is Long COVID?

COVID-19 moet gezien worden als een systemische aandoening, waarbij het werkingsmechanisme van mogelijke complicaties nog niet volledig is begrepen. De ziekte leidt bij 80% van de patiënten tot milde of matige klachten.

 • Meer informatie

  Een deel van de mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, maar ook een deel van de patiënten die thuis een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt, heeft aanhoudende klachten. Deze situatie wordt internationaal het ‘Post-Acute Sequelae' of 'SARS-CoV-2 Infection (PASC)' genoemd en in Nederland het post-COVID-syndroom (Gezondheidsraad 2022). Klachten kunnen tot enkele weken, maar soms ook meerdere maanden na een infectie met COVID-19 aanhouden. Het is nog grotendeels onbekend waarom sommige mensen lang klachten houden na een COVID-19-infectie en hoe vaak het post-COVID-syndroom voorkomt.

  Volgens een eerste schatting heeft maximaal één op de vijf personen vier of vijf weken na een positieve test nog klachten. Dat aantal neemt verder af als er na de besmetting 12 weken verstreken zijn. Er lijkt een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft in de eerste fase van de besmetting. Ook andere risicofactoren zijn te noemen bij patiënten die vaker langdurig klachten lijken te houden na een besmetting. Op basis van de klinische ervaring  werd aangegeven dat de volgende factoren ook vaak in verband lijken te staan met het langer aanhouden van klachten na een COVID-19-infectie (CSP 2021):

  • pre-existente psychosociale klachten/PTSS
  • obsessief-compulsieve symptomen
  • hoge eisen aan zichzelf stellen
  • een hoog opleidingsniveau
  • somatische gerichtheid
  • verminderde acceptatie
  • een ongezonde leefstijl
  • verminderde zelf-effectiviteit (kennis, vaardigheden en vertrouwen dat iemand heeft in zelfmanagement van de eigen gezondheid)
 • Risicofactoren voor aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie
  • Hoge leeftijd (> 70 jaar) (RIVM 2021b)
  • Geslacht (vrouwen) (RIVM 2021b)
  • Ziekenhuisopname ten gevolge van de COVID-19-infectie (RIVM 2021b)
  • Astma in de voorgeschiedenis (RIVM 2021b)
  • Verhoogd BMI (> 25) (RIVM 2021b)
  • Meer dan vijf symptomen in eerste fase van besmetting (Sudre 2021), met als belangrijkste voorspellende waarden:
   • vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, heesheid en spierpijn (Siso-Almirall 2021)
   • bij een leeftijd > 70 jaar: reukverlies, koorts, cardiale voorgeschiedenis (Siso-Almirall 2021)

Klachten en symptomen

Er is nog niet veel bekend over het natuurlijk beloop van de klachten na een COVID-19-infectie en de gevolgen van COVID-19 op het fysiek functioneren op langere termijn. De beschreven symptomen lopen sterk uiteen met sterke variatie in voorkomen bij zowel patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als bij patiënten die thuis een COVID19-infectie hebben doorgemaakt.

 • Meer informatie

  Er is enige wetenschappelijke onderbouwing voor vermoeidheid en dyspneu als veelvoorkomende symptomen na een acute infectie, voor angstklachten in de eerste drie maanden na acute infectie en voor slaapproblemen na die eerste drie maanden. Vermoeidheid kent verschillende vormen zoals na fysieke inspanning als ook bij mentale overprikkeling ( thuis of werksituatie). Vermoeidheid kan ook ontstaan of verergerd worden door slaapproblemen, piekeren of angst- en/of somberheidsklachten. Bijna 75% van de mensen met aanhoudende klachten ervaart een toename van symptomen tijdens en na het overschrijden van (fysieke) grenzen, ook nog na zes maanden.

 • Veelvoorkomende aanhoudende klachten en symptomen na een COVID-19 infectie
  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Angstklachten
  • Slaapproblemen
 • Overige klachten
  • verminderde inspanningstolerantie
  • spierzwakte
  • hoofdpijn
  • pijn op de borst
  • gewrichtsklachten
  • spierpijn
  • hartkloppingen
  • aanhoudende verhoging
  • reuk- en/of smaakstoornissen
  • cognitieve klachten / disfunctie (‘brain fog’)
  • vergeetachtigheid en geheugenproblemen
  • concentratieproblemen
  • depressie
  • angst
  • somberheid
  • koorts
  • diarree

Tips voor je werk

 • Herstellen kost tijd

  De klachten na een corona infectie kunnen ernstig en langdurig zijn. Het verloop van herstel kan grillig zijn. De klachten kunnen het werken en werkhervatting moeilijk maken. Het belangrijkste advies is: doe het vooral in het begin rustig aan, neem je tijd en bouw geleidelijk je werk op. Werk is ook van belang voor je herstel. Naast een inkomen geeft werk zingeving, sociale contacten en structuur aan de dag. Maar het risico bestaat dat je over je eigen grenzen heen gaat als je te hard van stapel loopt. Met als mogelijk gevolg een periode van (langdurige) terugslag. Dat komt je herstel en het werk niet ten goede.

 • Blijf in contact met je werk

  Als werken nu niet lukt, is het belangrijk dat je in contact blijft met het werk. Hoe langer je geen contact hebt, hoe moeilijker het is om weer aan de slag te gaan. Zeker als herstel lang(er) duurt. Dit contact kan ook op een informele manier, zoals een online of telefonisch ‘koffie-moment’ met je leidinggevende of collega’s om bij te praten.

 • Informeren van collega's

  Bespreek ook met je leidinggevende wat de collega’s over je situatie horen, en op welke manier: via jou of via de leidinggevende. Het is belangrijk om de collega’s iets te laten weten, om zo meer begrip voor je situatie te krijgen. Ook omdat in veel gevallen collega’s het werk (voor een deel) tijdelijk van je overnemen.

 • In gesprek over werk

  Voor iemand anders is het lastig om in te schatten hoe het met je gaat en wat je op dit moment aan kunt. En zelf weet je dit ook (nog) niet altijd. Het helpt vaak om werkzaamheden te doen waar je plezier in hebt en die niet gelijk te veel energie kosten. Om van daaruit het werk geleidelijk op te bouwen in de vorm van meer en andere taken. Laat je leidinggevende en je collega’s weten hoe het gaat. Dan geef je aan hen ook ‘houvast’ voor wat ze wel of niet van je kunnen vragen op dit moment.

 • Zoek hulp

  Als je problemen of klachten hebt waar je zelf niet uitkomt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Vanuit het werk is er de bedrijfsarts waar je terecht kunt. De bedrijfsarts kan advies geven over wat nu het meest handig is rond werk. Je kunt ook naar de bedrijfsarts toe als je nog niet ziek gemeld bent. Het kan fijn zijn om ook hulp te hebben buiten het werk om. Deze webpagina geeft hiervoor wat handreikingen.

 • Langer dan 1 jaar ziek en ziek uit dienst

  Indien je bijna 1 jaar of langer dan een jaar ziek bent vanwege long covid, dan wijzigt er e.e.a. in je salaris. Voor informatie hierover kun je terecht op het HRM Serviceloket op intranet (meest gestelde vragen). Indien je verdere vragen hebt, kun je je wenden tot je leidinggevende en/of HRM.

  We volgen de ontwikkelingen van de Rijksoverheid t.a.v. subsidieregelingen om medewerkers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten hebben langer in dienst te houden. 

  Indien je tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt (wordt niet verlengd) en je ziek uit dienst gaat, kun je je ook wenden tot je leidinggevende en/of HRM. Op het HRM Serviceloket is meer informatie te vinden (ziekteverzuim – einde bepaalde tijd arbeidsovk bij ziekte).

Interviews met specialisten

Interessante links

Website C-support / c-support.nu

Folder C-support / Long COVID: Wat er met het lichaam aan de hand is

CPlatform corona Longfonds / Home | PostCovid NL

Website Longfonds / corona

Website Thuisarts / corona

Webinar (1:19 uur) / langdurige coronaklachten

Webinar (1:03 uur) / Mentale klachten en Long Covid

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen