naar overzicht

Incidenten en calamiteiten

Het GHZ probeert altijd de beste zorg te verlenen aan haar patiënten. Toch komt het voor dat een behandeling anders verloopt dan verwacht. Soms gaat er iets niet goed in het zorgproces. We leggen u hier graag uit wat u in zo'n geval van het GHZ kunt verwachten.

Is er iets niet goed gegaan in het zorgproces tijdens uw behandeling?
Er kunnen zich onbedoeld problemen voordoen tijdens een zorgproces. Bijvoorbeeld een incident: er gebeurt iets wat onverwacht of onvoorzien is en het zorgproces verstoort, zonder dat er grote schade voor de patiënt ontstaat.

Wat is een calamiteit?
Soms gebeurt er een calamiteit in de patiëntenzorg. Bij een calamiteit is er wel (grote) schade voor de patiënt. Hierin verschilt het van een incident. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die leidt tot ernstige schade, ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood van een patiënt tot gevolg heeft (uit: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg -  Wkkgz).

Afhandeling van calamiteiten
Alle ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om (mogelijke) calamiteiten te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ziekenhuis moet na een melding zelf onderzoek doen naar de toedracht en oorzaak en verbetermaatregelen formuleren met als doel herhaling te voorkomen en de zorg te verbeteren. De Inspectie beoordeelt op basis van het rapport van het ziekenhuis of een calamiteit voldoende is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis.

De afhandeling van zorgcalamiteiten krijgt in het Groene Hart Ziekenhuis veel aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er een open en transparant klimaat is, waarin laagdrempelig melding gemaakt wordt van incidenten en calamiteiten in de zorg. Door inzicht te krijgen in incidenten en calamiteiten kijkt het Groene Hart Ziekenhuis kritisch naar de geleverde zorg en kan waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Als er een mogelijke calamiteit heeft plaatsgevonden melden de Groene Hart-medewerkers dit bij de Raad van Bestuur. Deze beoordeelt of er sprake is van een calamiteit, waarna er een melding volgt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Doordat er steeds meer aandacht is voor (mogelijke) calamiteiten is ook het aantal meldingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Melding, onderzoek en rapportage
Na een melding van een calamiteit bij de IGJ wordt ook de patiënt (of diens nabestaande(n)) zo snel mogelijk geïnformeerd over de melding en het verdere verloop van het onderzoek. Er bestaan duidelijke wettelijke kaders hoe het ziekenhuis met het onderzoek dient om te gaan, onder meer op het gebied van privacy. We volgen daarbij de procedure en de daarbij behorende termijnen zoals is bepaald in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zodra het interne onderzoek naar de calamiteit is afgerond, gaat het onderzoeksrapport met de te nemen verbetermaatregelen naar de IGJ. De IGJ beoordeelt het onderzoek en koppelt haar standpunt vervolgens terug aan het Groene Hart Ziekenhuis. Het GHZ informeert (indien door hen gewenst) vervolgens de patiënt (of diens nabestaande(n)) over de bevindingen en verbetermaatregelen van het onderzoek en over het oordeel van de IGZ. De patiënt of diens (na)bestaande heeft de mogelijkheid voor een nader toelichtend gesprek en inzicht in de rapportage. 

OPEN-netwerk

Het Groene Hart Ziekenhuis is aangesloten bij het OPEN-netwerk. OPEN-instellingen geven elkaar en anderen een kijkje in de keuken. Zij bieden inzicht in de wijze waarop zij vorm geven aan openheid na klachten en incidenten en op zoek zijn naar verdere verbeteringen. Meer informatie op de website van OPEN

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.6

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 450 beoordelingen