Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

alle specialismen en afdelingen

Intensive Care

De Intensive Care (IC) afdeling is een dynamische en zich sterk ontwikkelende "high tech" afdeling, waarin de nadruk ligt op het bieden van een hoge kwaliteit van medische en verpleegkundige zorg.

Contact opnemen?

Wij helpen u graag verder. Neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op onderstaande nummers. Ligt uw naaste op onze Intensive Care? Dan horen we graag welke contactpersonen wij mogen benaderen.

Gespecialiseerde professionals

De interactie tussen arts en verpleegkundige, de patiënt en diens naasten staan hierin centraal. Op de IC zijn gespecialiseerde professionals, hoogwaardige medische apparatuur en andere hulpmiddelen dag en nacht beschikbaar. Er gelden strenge maatregelen gericht op infectiepreventie.

 

Wanneer IC opname?

Op de afdeling Intensive care (IC) wordt intensieve verpleging en bewaking verleend aan ernstig zieke patiënten bij wie één of meerdere orgaanfuncties (bijvoorbeeld ademhaling, hart, nieren) zijn verstoord of uitgevallen. Deze zorg kan variëren van één dag (bijvoorbeeld na een grote operatie) tot enkele weken. Daarnaast krijgen deze patiënten op de IC een vorm van ondersteuning door middel van een medisch apparaat of medicijnen. Denk hierbij aan kunstmatige beademing, nierfunctie vervangende therapie of medicijnen die de bloeddruk op peil houden. De reden van opname kan zeer divers zijn, maar is vaak een snel veranderde gezondheidssituatie.

 • Opname op de IC

  Patiënten kunnen opgenomen worden vanaf:

  • De operatiekamers: vaak betreft het zogenaamde geplande opnames op de IC. Het gaat hier om patiënten die veelal grote(re) operaties moeten ondergaan, en om die reden extra zorg en behandeling behoeven na de operatie. Ook gaat het om patiënten met een hoog operatierisico, bijvoorbeeld patiënten met een matige hart- en/of longfunctie.
  • Via de verpleegafdelingen van het ziekenhuis: tijdens opname op een verpleegafdeling kan een patiënt dusdanig ziek worden dat opname op de IC noodzakelijk is.
  • Via de Spoedeisende Hulp: het gaat in dit geval om patiënten die door de ambulance zijn binnengebracht op de Spoedeisende Hulp, en voor wie behandeling op de Intensive Care meteen noodzakelijk is. Voorbeelden: patiënten die thuis of op straat gereanimeerd zijn of patiënten die meteen kunstmatige beademing nodig hebben.
  • Via een IC van een ander ziekenhuis: helaas komt het wel eens voor dat een IC in een ziekenhuis vol is. Op dat moment moet een aangekondigde patiënt overgeplaatst worden naar een IC in een ander ziekenhuis waar nog wel een bed beschikbaar is.
 • Sedatie en verwardheid

  Veel van onze patiënten zijn niet goed wakker. Dit komt enerzijds door de onderliggende ziekte of aandoening en anderzijds door de medicijnen die we geven. Het geven van medicijnen die slaap bevorderen heet sedatie. We proberen patiënten zo snel mogelijk weer wakker te laten worden. Doordat de patiënten ernstig ziek zijn, kunnen ze snel verward worden. Dit heet in medische termen een delier.

 • Hygiëne

  Vooral op de Intensive Care is een goede hygiëne belangrijk. Aan alle bezoekers wordt gevraagd bij het binnen komen en verlaten van onze afdeling de handen te desinfecteren. De dispenser met handenalcohol bevindt zich direct bij de ingang van onze afdeling.

 • Infectiepreventie op de IC

  Patiënten op de Intensive Care hebben een verhoogd risico op een bacteriële of virale besmetting, ook micro-organismen genoemd. Dit komt door de verminderde weerstand, het gebruik van antibiotica en het onderliggend lijden van de patiënt. Risicovolle ingrepen, zoals beademing, infusen, katheters e.d. zorgen ook voor een verhoogd risico. Infecties kunnen ontstaan door de micro-organismen van de patiënt zelf of door bacteriën en virussen uit de omgeving. Micro-organismen kunnen onder andere worden overgebracht op patiënten middels de handen van de medewerkers en de bij de patiënt gebruikte apparatuur en materialen.

  Bij elk patiëntencontact dragen de hulpverleners handschoenen en nadien worden de handen gedesinfecteerd met handenalcohol. Soms zijn er speciale maatregelen nodig ter voorkoming van verspreiding van micro-organismen. Dit gebeurt m.b.v. isolatieverpleging. 

 • Overplaatsing

  Zodra uw naaste voldoende is hersteld, wordt hij of zij, afhankelijk van het verloop van de ziekte, overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Over de overplaatsing wordt u tijdig ingelicht, maar een enkele keer is dit helaas niet of pas op het laatste moment mogelijk, bijvoorbeeld als er met spoed een nieuwe patiënt moet worden opgenomen. Indien de patiënt via een ander ziekenhuis is overgeplaatst, kan het voorkomen dat de patiënt weer teruggaat naar dat ziekenhuis voor verdere behandeling.

  De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de opname in het ziekenhuis. Bij ontslag van de afdeling IC wordt een uitvoerig verslag gemaakt voor de verpleegafdeling en voor de huisarts.

Bezoek

Bezoektijden IC:

 • Tijdsblok 1: 11:00-13:00
 • Tijdsblok 2: 16:30-20:00

Per tijdsblok mogen er maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen, er mag eventueel gewisseld worden.

Vooraf melden

In het ziekenhuis kunt u zich melden door aan te bellen bij de toegang van de IC. Via een intercom heeft u contact met een medewerker van de IC. Deze opent voor u de deur, zodat u naar de balie kunt lopen. Vanaf de balie wordt u begeleid naar uw naaste door een verpleegkundige.

Bezoekregels

Aan alle bezoekers wordt gevraagd bij het binnen komen en verlaten van onze afdeling de handen te desinfecteren. De dispenser met handenalcohol bevindt zich direct bij de ingang van onze afdeling.

 • Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk op bezoek bij de patiënt. 
 • Indien er sprake is van constante aanwezigheid van familie/naasten, vragen wij u met klem de rust en privacy van andere patiënten te respecteren.
 • In uitzonderlijke situaties kunnen specifieke afspraken over bezoek worden gemaakt.

Contactpersoon

Voor het verstrekken van informatie moeten wij beschikken over naam, adres en (mobiel) telefoonnummer van 2 contactpersonen. We horen graag zo spoedig mogelijk wie als contactpersonen kunnen optreden. Deze contactpersonen zijn voor de verpleegkundige het enige aanspreekpunt in geval van nood of bijzondere ontwikkelingen. Ook zijn zij degenen die namens de familie/naasten kunnen informeren naar de toestand van de patiënt. Voor algemene informatie kunnen de contactpersonen steeds terecht bij de verpleegkundige. Voor medische informatie kan een gesprek aangevraagd worden met de intensivist of IC-arts.

 • Tijdstip van informeren

  Als uw naaste is opgenomen kan de contactpersoon ons het best bellen 's ochtends rond 7.15 uur en 's avonds rond 22.30 uur.

  U kunt dan de verpleegkundige spreken, die de afgelopen dienst voor de patiënt heeft gezorgd. Daarna vindt wisseling van diensten plaats. Wij nemen contact met u op bij belangrijke wijzigingen of overplaatsingen.

Uw behandelteam

Intensive Care nazorg verblijf

Een verblijf op de IC heeft veel impact, daarom bieden wij onze patienten ook aan om na de opname op de polikliniek Nazorg Intensive Care terug te komen om te inventariseren wat er nog steeds speelt, bijvoorbeeld nare dromen, pijnen etc.

Ook bieden wij familieleden van overleden patiënten aan om na een aantal maanden eens terug te komen op de afdeling, als onderdeel van de verwerking van het verlies van een dierbare.

IC Dagboek

Het IC dagboek kan worden gebruikt als naslagwerk voor patiënten en hun naasten. Hierdoor kan uw naaste een beter en reëler beeld vormen van zijn/haar verblijf op de IC-afdeling. Hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw naaste op de IC hebben de mogelijkheid om over de ontwikkelingen in het dagboek te schrijven. Ook de naasten van de patiënt kunnen hierin hun ervaringen opschrijven.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen