Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

De afdeling

Contactpersoon

Voor het verstrekken van informatie moeten wij beschikken over naam, adres en (mobiel) telefoonnummer van 2 contactpersonen. We horen graag zo spoedig mogelijk wie als contactpersonen kunnen optreden. Deze contactpersonen zijn voor de verpleegkundige het enige aanspreekpunt in geval van nood of bijzondere ontwikkelingen. Ook zijn zij degenen die namens de familie/naasten kunnen informeren naar de toestand van de patiënt. Voor algemene informatie kunnen de contactpersonen steeds terecht bij de verpleegkundige. Voor medische informatie kan een gesprek aangevraagd worden met de intensivist of IC-arts.

Tijdstip van informeren

Als uw naaste is opgenomen kan de contactpersoon ons het best bellen 's ochtends rond 7.15 uur en 's avonds rond 22.30 uur.

U kunt dan de verpleegkundige spreken, die de afgelopen dienst voor de patiënt heeft gezorgd. Daarna vindt wisseling van diensten plaats. Wij nemen contact met u op bij belangrijke wijzigingen of overplaatsingen.

Opname op de IC

Patiënten kunnen opgenomen worden vanaf:

  • De operatiekamers: vaak betreft het zogenaamde geplande opnames op de IC. Het gaat hier om patiënten die veelal grote(re) operaties moeten ondergaan, en om die reden extra zorg en behandeling behoeven na de operatie. Ook gaat het om patiënten met een hoog operatierisico, bijvoorbeeld patiënten met een matige hart- en/of longfunctie.
  • Via de verpleegafdelingen van het ziekenhuis: tijdens opname op een verpleegafdeling kan een patiënt dusdanig ziek worden dat opname op de IC noodzakelijk is.
  • Via de Spoedeisende Hulp: het gaat in dit geval om patiënten die door de ambulance zijn binnengebracht op de Spoedeisende Hulp, en voor wie behandeling op de Intensive Care meteen noodzakelijk is. Voorbeelden: patiënten die thuis of op straat gereanimeerd zijn of patiënten die meteen kunstmatige beademing nodig hebben.
  • Via een IC van een ander ziekenhuis: helaas komt het wel eens voor dat een IC in een ziekenhuis vol is. Op dat moment moet een aangekondigde patiënt overgeplaatst worden naar een IC in een ander ziekenhuis waar nog wel een bed beschikbaar is.

Hygiëne

Vooral op de Intensive Care is een goede hygiëne belangrijk. Aan alle bezoekers wordt gevraagd bij het binnen komen en verlaten van onze afdeling de handen te desinfecteren. De dispenser met handenalcohol bevindt zich direct bij de ingang van onze afdeling.

Infectiepreventie op de IC

Patiënten op de Intensive Care hebben een verhoogd risico op een bacteriële of virale besmetting, ook micro-organismen genoemd. Dit komt door de verminderde weerstand, het gebruik van antibiotica en het onderliggend lijden van de patiënt. Risicovolle ingrepen, zoals beademing, infusen, katheters e.d. zorgen ook voor een verhoogd risico. Infecties kunnen ontstaan door de micro-organismen van de patiënt zelf of door bacteriën en virussen uit de omgeving. Micro-organismen kunnen onder andere worden overgebracht op patiënten middels de handen van de medewerkers en de bij de patiënt gebruikte apparatuur en materialen.

Bij elk patiëntencontact dragen de hulpverleners handschoenen en nadien worden de handen gedesinfecteerd met handenalcohol. Soms zijn er speciale maatregelen nodig ter voorkoming van verspreiding van micro-organismen. Dit gebeurt m.b.v. isolatieverpleging. 

Nazorg

De Intensive Care van het GHZ hecht veel waarde aan goede nazorg voor de patiënt. Na overplaatsing naar een verpleegafdeling brengen IC verpleegkundigen de patiënt nog een aantal bezoeken. Dit is belangrijk voor het herstel en de verwerking van de IC periode.
 

Groene Hart Ziekenhuis Verpleegkundige Ic

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.