Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Recht op privacy

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen en bewaren. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Handelingen of onderzoeken mogen alleen met uw toestemming in het bijzijn van anderen worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privégegevens. Dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Uw gegevens kunnen in ons ziekenhuis ook worden gebruikt voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

Wij gaan ervan uit dat u toestemt dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier bezwaar tegen maken (zie 'Bezwaar').

Lees ook het privacystatement op onze website

Wie heeft toegang tot uw gegevens:

 •  Alle personen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, kunnen uw (elektronische) dossier bekijken. Dit geldt ook voor gedetacheerde specialisten uit andere ziekenhuizen die u binnen ons ziekenhuis behandelen.
 • Verschillende zorgaanbieders in de regio kunnen uw dossier inzien, mits zij een behandelrelatie met u hebben of bij deze relatie betrokken zijn. Het gaat hierbij onder meer om uw huisarts, de Regionale Huisartsen Organisatie Midden-Holland, apothekers en apotheekhoudende huisartsen verenigd in de DienstApotheek Midden-Holland, GGZ Midden-Holland en Rivierduinen. Zo kan uw huisarts bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken bekijken en zien wanneer u bent opgenomen.
 • Bij een nieuwe ziekteperiode kan uw arts direct uw bestaande dossier inzien; alle artsen van het GHZ kunnen uw medisch dossier dus inzien. Achteraf kan controle plaatsvinden of de kennisname terecht was of niet.
 • Als er wordt samengewerkt met andere zorginstellingen, kan het GHZ gegevens van u verstrekken aan hulpverleners van die instelling. U kunt hierbij denken aan thuiszorginstellingen of verpleeghuizen.
 • Wordt u behandeld door Groene Hart Extra Zorg, dan kunnen de hulpverleners uw dossier van het Groene Hart Ziekenhuis inzien.
 • Externe specialisten nemen regelmatig voor onze specialisten waar, zoals de neurologen van het Hofpoort ziekenhuis, en kunnen zo nodig de patiëntendossiers van elkaars patiënten bekijken.
 • In het geval van letselschade kunnen gegevens worden verstrekt aan uw verzekeraar.

Het ziekenhuis levert (anonieme) patiëntengegevens aan een aantal registratiesystemen:

 • Opname- en ontslaggegevens aan Prismant
 • Financiële gegevens aan verzekeraars 
 • Kwaliteitsregistraties van DICA
 • Gegevens over patiënten met kanker aan de Nederlandse Kankerregistratie. Deze gegevens worden verzorgd door de Integrale KankerCentra. In deze regio is dat het Integraal Kankercentrum West.
 • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) 
 • PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES) 
 • Theory Of Constraints (TOC) om de patiëntenlogistiek te verbeteren
 • Gegevens aan het Informatie Systeem voor de Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
 • Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven (TRIX).

In het privacyreglement is meer informatie opgenomen over uw recht op privacy. Dit kunt u inzien bij de recepties van de ingangen.

Bezwaar

Als u niet wilt dat uw gegevens aan derden of andere hulpverleners worden verstrekt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij uw behandelend arts. Dit is ook mogelijk wanneer u niet wilt dat (anoniem) lichaamsmateriaal aan derden wordt verstrekt. De arts zal dit in uw dossier aantekenen, zodat aan uw verzoek wordt voldaan. Dit geldt eveneens als u bezwaar hebt tegen gegevensverstrekking voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.