Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Vragen over kosten en verzekeringen

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over facturen, kosten en verzekeringen. Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de debiteurenadministratie:

e-mail: debiteuren@ghz.nl
Voor vragen over prijzen of de afrekening van uw zorgverzekeraar: 
(0182) 50 52 24   ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur
Voor vragen over uw factuur of betalingsherinnering:
(0182) 50 52 44 ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur 

Vragen en antwoorden

Vragen over mijn factuur

 • Waar vind ik informatie over facturen en zorgnota's?

  Informatie over facturen en uw zorgnota vindt u op de pagina's over kosten en verzekeringen.

  Vindt u hier niet het antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met de afdeling debiteurenadministratie via debiteuren@ghz.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen.

  Voor vragen over kosten of de afrekening van uw zorgverzekeraar kunt u bellen naar (0182) 50 52 24.

  Voor vragen over uw factuur of betalingsherinnering kunt u bellen naar (0182) 50 52 44.

 • Wat is een privacyverklaring voor zorgactiviteiten of indicatie dure geneesmiddelen?

  Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 juni 2014 de informatie die op de nota naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt, uitgebreid wordt.  Per 1 juni 2014 worden op de nota een aantal zorgactiviteitcodes meegestuurd die weergeven welke behandeling u in het ziekenhuis ontvangen heeft. Heeft u een behandeling ontvangen waarvoor een duur geneesmiddel voorschreven wordt, dan wordt ook de indicatie waarvoor u dit middel krijgt per 1 januari 2017 meegestuurd aan de zorgverzekeraar.

  Als u als patiënt vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u het formulier Privacyverklaring zorgactiviteiten en indicatie dure geneesmiddelen invullen.  
  Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie waar u een afspraak heeft of kunt u vinden in de folder. Bij de balie van uw poli wordt het formulier voorzien van uw gegevens. Hierna wordt de verdere procedure in gang gezet zodat de zorgactiviteiten en indicatie niet meer meegestuurd worden op uw nota naar de zorgverzekeraar. Wij raden u aan de folder "Informatie privacyverklaring zorgactiviteiten en indicatie dure geneesmiddelen" door te nemen vóór ondertekening van het formulier.

 • Factuur ontvangen bij basisverzekering, wat nu?

  Controleert u eerst of u op de begindatum van uw behandeling (staat op uw factuur) verzekerd was. Indien dit zo is, kunt u de factuur samen met een kopie van uw verzekeringsbewijs terug sturen naar de  debiteurenadministratie. Zij zullen er zorg voor dragen dat uw factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend wordt. Indien u toch twijfelt over een factuur, neem dan contact op met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 24.

 • Factuur ontvangen bij aanvullende verzekering, wat nu?

  Een factuur die betrekking heeft op een behandeling waarvoor u een aanvullende verzekering hebt, moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan het Groene Hart Ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 24.

  Wanneer u zorg heeft ontvangen die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, ontvangt u in veel gevallen een nota thuis. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor deze zorg, kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u deze -afhankelijk van de voorwaarden- geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van deze nota aan het ziekenhuis. Wanneer blijkt dat de nota wel naar uw zorgverzekeraar moet, maar wij zijn niet op de hoogte zijn van de juiste gegevens, kunt u deze aan ons doorgeven, zodat wij dit kunnen corrigeren.

  Daarnaast kan het ook zijn dat uw huisarts of een andere eerstelijns zorgverlener materiaal heeft afgenomen (bloed/weefsel) dat naar ons is opgestuurd voor onderzoek. Daarvan brengen wij kosten voor in rekening.

 • Factuur ontvangen, maar ik ben niet in het GHZ geweest?

  Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest en het overzicht op de factuur toch klopt. Bijvoorbeeld omdat door uw huisarts of een andere (eerstelijns) aanvrager materiaal is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar het Groene Hart Ziekenhuis voor onderzoek. In dat geval brengt het GHZ de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening. Indien u toch twijfelt over een factuur, neem dan contact op met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 44. Als u vragen heeft over uw eigen bijdrage, eigen risico of polisvoorwaarden, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw overzicht of afrekening van uw zorgverzekering, waarbij de vraag gaat over de afgenomen zorg bij het Groene Hart Ziekenhuis, neemt u dan contact op met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 44. Houdt hierbij uw patiëntnummer, behandeldatum en/of naam van de behandelend arts bij de hand.

 • Wat staat er allemaal op mijn factuur?

  Op de factuur staan vanaf 1 juni 2014 de volgende gegevens over de behandeling:

  • Het specialisme waar de behandeling onder valt
  • De diagnose die gesteld is
  • De belangrijkste zorgactiviteitcodes. Dit zijn codes die aangeven welke behandeling is toegepast. Bijvoorbeeld een knieoperatie en het aantal dagen dat in het ziekenhuis is doorgebracht.
  • Een omschrijving van de DBC (het uitgevoerde subtraject) die gedeclareerd is. Deze gegevens worden ook op de factuur gezet die naar de zorgverzekeraar verstuurd wordt.

  Tegen het weergeven van zorgactiviteiten op de nota kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie, zie de folder "Informatie privacyverklaring zorgactiviteiten".

  Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie:

  email:  debiteuren@ghz.nl
  Voor vragen over prijzen of de afrekening van uw zorgverzekeraar: 
  (0182) 50 52 24   ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur
  Voor vragen over uw factuur of betalingsherinnering:
  (0182) 50 52 44 ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur 

  Meer informatie over de ziekenhuisrekening op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Ik heb een factuur ontvangen van iemand anders, wat nu?

  Een factuur die niet voor u is bestemd, kunt u retour afzender sturen en daarbij vermelden dat de persoon op het adres onbekend is. Het Groene Hart Ziekenhuis zal via haar administratie en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) trachten te achterhalen waar de persoon woonachtig is. Indien hetzelfde adres getraceerd wordt via de administratie en de GBA, blijft u wel betalingsherinneringen ontvangen. U dient zich in dat geval te wenden tot uw gemeente om een persoon van uw adres uit te laten schrijven.

 • Waar kan ik een kopiefactuur opvragen?

  U kunt een kopiefactuur aanvragen bij de debiteurenadministratie via het telefoonnummer (0182) 50 52 44. Zorg dat u hierbij altijd het factuurnummer en uw patiënt/debiteurennummer bij de hand heeft. Indien u deze gegevens niet voorhanden heeft, dan hebben wij in ieder geval uw achternaam en uw geboortedatum nodig.

 • Kan de factuur gesplitst worden?

  Helaas is het niet mogelijk een factuur te splitsen. Hiervoor gelden landelijk afspraken. Een behandeling wordt in zijn geheel gefactureerd tegen de voorwaarden die op de startdatum van het uitgevoerde subtraject geldig waren.

 • De data van behandeling op mijn factuur kloppen niet. Hoe komt dit?

  Ziekenhuiszorg wordt gefactureerd in subtrajecten, zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Bij het eerste contact wordt de begindatum van het uitgevoerde subtrajecten geregistreerd. Op het moment dat de behandeling wordt afgerond, wordt de einddatum geregistreerd. De einddatum is het moment waarop de medisch specialist besluit de behandeling te sluiten. Dit hoeft niet dezelfde datum te zijn als die van uw laatste consult. Ook wordt een subtrajecten afgesloten wanneer het traject langer duurt dan een vastgestelde periode (voor de meeste trajecten maximaal 42 of 90 dagen).

  Wanneer een vervolgbehandeling wordt gestart, begint deze de dag nadat het vorige traject is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Wanneer een vervolgbehandeling een langere periode duurt, wordt er na elke vastgestelde periode (zie hierboven) opnieuw een DBC geregistreerd. De begin- en einddata hoeven hiermee niet gelijk te zijn aan data waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via debiteuren@ghz.nl.

  Een DBC zorgproduct heeft een wettelijk vastgestelde looptijd. Een DBC subtraject start bij het eerste contact van een zorgvraag met een initiële/eerste DBC (zorgproduct). Zolang de zorgvraag loopt, zullen er DBC's volgen. Hierbij moet elke DBC aansluiten op de vorige DBC. De datum van een DBC is hiermee (vaak) niet gelijk aan de datum van de behandeling.

  Bekijk ook de informatie van de NZA.

 • Ik ben maar heel kort behandeld, waarom is dit zo duur?

  Het type behandeling is bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Een patiënt die 10 minuten in de spreekkamer is geweest betaalt evenveel als een patiënt die 20 minuten is geweest. In de kosten van een behandeling zit niet alleen de inzet van de dokter. Ook kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, apparatuur en facilitaire zaken zitten in het tarief opgenomen.

  Kijk op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit  voor meer informatie over de betaling voor ziekenhuiszorg.

 • Wat is het 'wegblijftarief' op mijn factuur?

  Een factuur met een wegblijftarief (ook no show genoemd) is een factuur voor een afspraak waar u niet bent verschenen of waarbij u zich niet tijdig (24 uur van te voren) heeft afgemeld. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder bericht aan Groene Hart Ziekenhuis wegblijft op een afspraak. Hierdoor kan de zorgverlener deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Het GHZ hanteert daarom het wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak. Het wegblijftarief is landelijk vastgesteld op €43,30.

  Zie ook de informatie van de overheid over het wegblijftarief

 • Ik krijg een aparte factuur, waarom is dit?

  Een aantal zaken moeten buiten de DBC apart worden vastgelegd en gedeclareerd. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken die zijn aangevraagd door uw huisarts, IC dagen of bepaalde geneesmiddelen. Kaakchirurgie kent geen DBC's en hiervoor worden behandelingen los gedeclareerd.

 • Waarom komen dezelfde verrichtingscodes meerdere malen voor op mijn factuur?

  Een aantal laboratoriumonderzoeken kent dezelfde code; sommige codes kunnen meerdere keren op de factuur voorkomen. Ook kunnen per afname meerdere laboratoriumonderzoeken zijn aangevraagd.

 • Wanneer zal ik mijn factuur ontvangen?

  U krijgt een factuur toegestuurd wanneer een zorgtraject is afgesloten en het contract met uw zorgverzekeraar over het contractjaar is afgesloten. Een zorgtraject wordt afgesloten wanneer u voor een bepaalde klacht of diagnose uitbehandeld bent of het traject langer duurt dan een vastgestelde periode (voor de meeste trajecten maximaal 42 of 90 dagen). Kijk voor meer informatie over de ziekenhuisrekening op  de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).


Kosten consult op afstand

 • Wat is een consult op afstand?

  Een consult op afstand is een telefonische, schriftelijke of video-consult (screen-to-screen) afspraak met uw medisch specialist in plaats van een polikliniek bezoek. U hoeft hiervoor dus niet naar het ziekenhuis toe te komen.

  Herhaalafspraken waarbij geen fysiek onderzoek nodig is, kunnen ook telefonisch worden afgehandeld. Voorheen konden dergelijke consulten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2018 kan dat wel. Deze consulten op afstand vormen een onderdeel van uw DBC. 

 • Welke gesprekken zijn een consult op afstand?

  Alleen telefonische consulten door een medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant die plaatsvinden in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek vallen nu onder de noemer consult op afstand.

 • Wie betaalt een consult op afstand?

  Het telefonisch consult is onderdeel van uw behandeltraject en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als onderdeel van een DBC. Uw eigen risico wordt hierbij wel eerst aangesproken.

 • Gaat dit consult op afstand ook ten laste van mijn eigen risico?

  Ja, de kosten voor een telefonisch consult komen ten laste van uw eigen risico.

 • Waarom krijg ik een rekening voor het telefoontje van mijn arts?

  Ook vóór 1 januari 2018 vonden telefonische consulten plaats, maar hier stond tot nu toe nog geen vergoeding tegenover. Met ingang van 1 januari 2018 worden deze consulten wel gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze zijn onderdeel van een DBC.

 • Ik heb al periodiek telefonisch overleg met mijn arts. Krijg ik daar voortaan een rekening voor?

  Het kan zijn dat u voortaan wél een rekening ontvangt voor uw periodieke telefonische afspraak. Ook voor 1 januari 2018 vonden telefonische consulten plaats, maar hier stond tot nu toe nog geen vergoeding tegenover. Sinds 1 januari 2018 worden deze consulten wel gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als onderdeel van een DBC.

 • Hoe kan het dat één telefoontje net zoveel kost als een gesprek bij de arts in de spreekkamer?

  Dit hangt samen met de afspraken die gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar. Een telefonisch consult voldoet aan dezelfde eisen als een herhaalconsult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur. Dit betekent dat voor beide consulten ook dezelfde kosten berekend en gedeclareerd worden. Deze zijn onderdeel van een DBC

 • Wie bepaalt of ik naar het ziekenhuis ga of een telefonisch consult heb?

  Uw medisch specialist bepaalt in overleg met u of u naar het ziekenhuis gaat of een telefonisch consult heeft. Wanneer er geen fysieke onderzoeken nodig zijn, kan het consult ook op afstand plaatsvinden.

 • Ik kom liever toch naar het ziekenhuis voor een consult, kan dat?

  Als u liever naar het ziekenhuis komt voor een consult, dan kan dat. Geeft u dit aan bij het maken van de afspraak.

 • Ik wil liever een videoconsult/beeldbellen in plaats van een telefonisch consult, kan dat ook?

  Het Groene Hart Ziekenhuis biedt videoconsulting nog niet standaard aan. Op enkele afdelingen vinden wel (kleinschalig) proeven plaats, bijvoorbeeld bij diabetespatiënten en orthopedie. We hopen de mogelijkheid voor videoconsulten in de toekomst breder in de organisatie aan te aanbieden.

 • Waarom kan ik mijn vragen aan mijn behandelaar niet mailen/chatten/appen?

  Het consult met uw medisch specialist valt onder privacygevoelige informatie en dient te voldoen aan strenge veiligheidseisen. Op dit moment kan het Groene Hart Ziekenhuis nog niet op een veilige manier met patiënten chatten, mailen of appen. Wij hopen dit op termijn wel aan te kunnen bieden.

 • Ik krijg een rekening voor een telefonisch consult met een medisch specialist, maar heb alleen een arts-assistent/verpleegkundig specialist/physician assistant gesproken?

  Arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants zijn hiertoe bevoegd. Ook bij een poliklinisch herhaalbezoek ziet u soms een arts-assistent, verpleegkundig specialist of een physician assistant in plaats van de medisch specialist zelf.

 • Krijg ik ook een rekening voor de telefonische uitslag van een onderzoek?

  Dat is inderdaad mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer deze bespreking met u telefonisch met de arts plaatsvindt ter vervanging van een herhaalconsult.

 • Vanwege het coronavirus heb ik een telefonisch consult gehad. Op mijn factuur staat dat ik op de poli geweest ben. Hoe kan dat?

  Vanaf 16 maart zijn veel poliklinische afspraken geannuleerd. Bij een deel van de patiënten die voor het eerst voor een klacht op de poli zou komen is de poliafspraak omgezet in een telefonisch consult. Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn alle eerste polikliniekbezoeken die i.v.m. het coronavirus telefonisch zijn afgehandeld toch als polikliniekbezoek geregistreerd. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door het feit of u op de poli geweest bent of een telefonische afspraak gehad heeft.

Wat kost een behandeling

 • Kunt u mij vooraf vertellen wat een behandeling kost?

  Voor ziekenhuisbehandelingen is vaak vooraf geen goede prijsindicatie te geven omdat dit afhangt van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen kosten meer dan het eigen risico. In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.

  Bekijk de informatie van de NZA over de ziekenhuisrekening.

  De meeste zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt gedeclareerd via DBC's. Welke DBC wordt gedeclareerd, is afhankelijk van:
  - De diagnose;
  - De uitgevoerde behandelingen;
  - Consulten;
  - Onderzoeken.

  De zorgverzekeraar maakt met het ziekenhuis afspraken over tarieven van deze DBC's. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten van de behandeling, maar ook met onderhoudskosten van het ziekenhuis. De prijs is voor het totale product en niet direct te herleiden naar een kostprijs per onderdeel.

  Het tarief dat afgesproken wordt voor een bepaalde DBC, is gebaseerd op de kosten van de gemiddelde DBC. Sommige patiënten hebben voor dezelfde diagnose/zorgvraag meer zorg nodig dan anderen. Deze patiënten betalen allemaal dezelfde prijs voor dezelfde DBC.

 • Wat kost een gemiddelde behandeling of onderzoek?

  De prijs van een DBC met 1 of 2 polikliniekbezoeken (of consulten op afstand), zonder extra onderzoek of behandeling, ligt bijna altijd onder de € 300,-

  Wanneer u wilt weten wat een specifieke behandeling gaat kosten, kunt u dit navragen bij de debiteurenadministratie (debiteuren@ghz.nl). Hierbij hebben we dan wel een aantal gegevens van u nodig, die we uit zullen vragen. De diagnose en geplande behandeling zijn hierbij van belang. Wij kunnen u dan een indicatie geven, want niet alle factoren zijn vooraf bekend. Enkelvoudige behandelingen zoals een röntgenfoto, kunnen we wel goed aangeven.

 • Wat kost een behandeling die niet verzekerd is?

  Bekijk onze prijslijst voor niet-verzekerde zorg op  de pagina over onze prijslijst. Wellicht heeft u een aanvullende verzekering waar (een deel) van de kosten vergoed wordt. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 • Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost of SpoedEisende Hulp?

  De kosten van een bezoek aan de SpoedEisende Hulp vallen onder ziekenhuiszorg. Dit betekent dat wij via DBC's de geleverde zorg declareren. Uw eigen risico kan hierbij aangesproken worden.

  Wanneer u informatie wilt over de kosten van de Huisartsenpost (HAP) kunt u navraag doen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft een overzicht van de kosten van een behandeling en de vergoeding hiervan.

 • Wat kost een sterilisatie?

  Op onze prijslijst niet verzekerde zorg vindt u de kosten van een sterilisatie (zowel voor de man als voor de vrouw). U vindt deze prijslijst op onze website, zie hiervoor  de pagina prijslijst.

 • Wat kost een neuscorrectie?

  Op onze prijslijst niet verzekerde zorg vindt u de kosten van een neuscorrectie. U vindt deze prijslijst op onze website, zie hiervoor  de pagina prijslijst.

 • Wat kost de (rolstoel)taxi?

  De kosten van een (rolstoel)taxi zijn afhankelijk van uw bestemming. Wij verwijzen u graag naar enkele taxibedrijven. U kunt via deze telefoonnummers een taxi of de Hopper bestellen: Voor de GroeneHartHopper kunt u bellen naar (0800) 02 209 00. Wilt u met Thalia Taxi reizen, dan kunt u bellen naar (0182) 51 24 80 en voor Taxi Gouda (rolstoel en particulier) kunt u bellen naar (0182) 54 82 91. De kosten voor het gebruik van een (rolstoel)taxi zijn voor eigen rekening en worden niet door het ziekenhuis betaald. Soms worden taxikosten door de zorgverzekeraar vergoed. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Moet ik de (rolstoel)taxi zelf betalen?

  Ja, de kosten van de (rolstoel)taxi zijn voor uw eigen rekening en kunnen niet door het ziekenhuis worden betaald. Zie ook vervoer naar huis

 • Kan ik de rekening van het gebruik van een (rolstoel)taxi bij mijn zorgverzekeraar indienen?

  Dit is afhankelijk van uw polis. Dit kunt u bij uw zorvgverzekeraar navragen.

 • Welke pijnstillers worden vergoed?

  Verschillende soorten pijnstillers zijn verkrijgbaar zonder recept. Deze vallen onder de 'zelfzorgmedicijnen' en worden niet vergoed. Ook mét recept worden deze medicijnen vaak niet vergoed. Pijnstillers waarin opiaten zijn verwerkt (door arts voorgeschreven) worden doorgaans wél vergoed. Als u twijfelt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betaling en saldo

 • Wat zijn jullie betaalgegevens?

  De betalingsgegevens van het Groene Hart Ziekenhuis zijn: ING 65.22.96.300 IBAN: NL22INGB0652296300 BIC (SWIFT): INGBNL2A Facturen dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan op het bovengenoemde ING bankrekeningnummer ten name van Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, onder vermelding van het factuurnummer en patiënt/debiteurennummer.

 • Kan ik mijn factuur in termijnen betalen?

  Indien u de factuur niet in één keer kunt voldoen, heeft u de mogelijkheid een verzoek (met reden) voor een betalingsregeling in te dienen bij de debiteurenadministratie via debiteuren@ghz.nl. Wij brengen hiervoor eenmalig administratie kosten van € 40 in rekening. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en patiënt/debiteurennummer vermeldt.

 • Waar kan ik mijn openstaand saldo opvragen?

  U kunt uw openstaande debiteurensaldo opvragen bij de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 44. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en patiënt/debiteurennummer vermeldt.

 • Kan ik uitstel van betaling aanvragen?

  Indien u uitstel van betaling wilt aanvragen, heeft u de mogelijkheid een verzoek (met geldige reden) in te dienen bij de debiteurenadministratie (mailadres) via debiteuren@ghz.nl. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en patiënt/debiteurennummer vermeldt.


Betalingsherinnering

 • Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, maar ik heb al betaald

  Het kan zijn dat uw betaling en de betalingsherinnering elkaar hebben gekruist. In principe hoeft u dan niets te doen. Als het goed is, ontvangt u hierna geen betalingsherinneringen meer. Twijfelt u of de betaling goed is verwerkt of ontvangt u toch nog betalingsherinneringen, neemt u dan contact op met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 44. Zorg ervoor dat u uw bewijs van betaling dan voorhanden heeft. U kunt uw bewijs van betaling ook per email verzenden naar debiteuren@ghz.nl, de administratie neemt dan contact met u op.

 • Ik heb een betalingsherinnering van het incassobureau ontvangen, wat nu?

  Bij het ontvangen van een betalingsherinnering van een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau. U vindt de contactgegevens op de brief die u van hen heeft ontvangen. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft de vordering overgedragen en verzorgt geen financiële afhandeling meer voor deze facturen. Het GHZ beantwoordt uiteraard nog wel de inhoudelijke vragen over de factuur (de geleverde en gefactureerde diensten).

Bezwaar maken tegen de factuur

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inhoud van de factuur?

  Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een factuur, neemt u dan contact op met de debiteurenadministratie via (0182) 50 52 44.

 • Ik wil bezwaar maken tegen de factuur, want ik ben niet tevreden over de behandeling

  Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de factuur omdat u niet tevreden bent over de behandeling, dan kunt volgens onze klachtenprocedure  een klacht indienen. Uw factuur wordt geblokkeerd voor betalingsherinneringen totdat de klacht is afgehandeld. 


Machtiging

 • Waar dient een machtiging voor?

  Een machtiging is een aanvraag die een arts indient bij uw verzekering om een bepaalde verrichting of zorgtraject uit te mogen voeren, waarbij deze door de zorgverzekering wordt vergoed. De zorgverzekeraar zal beoordelen of er volgens de polisvoorwaarden aanspraak is op vergoeding. Indien de verzekering niet vergoedt, maar u toch behandeld wenst te worden, dan betaalt u de kosten zelf.

 • Machtiging was akkoord, maar ik heb toch een factuur ontvangen

  Indien de machtiging akkoord was, heeft u van uw zorgverzekeraar een kopie ontvangen van de machtiging. Controleert u hierbij of de vergoeding uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering gedaan wordt. Indien de zorg uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, ontvangt u de factuur thuis. Deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan het Groene Hart Ziekenhuis.


Vragen over een DBC

 • Wat is een DBC?

  Ziekenhuiszorg financieren we op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC-zorgproducten). Het ziekenhuis brengt die in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

  Wat is een DBC-zorgproduct?
  Als iemand in het ziekenhuis belandt, rekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk af. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC zorgproducten. Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. De NZa stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast. 

  Voor iedere behandeling wordt een DBC geopend. Na afloop van de behandeling worden de kosten bepaald op basis van de DBC die is geopend. Doordat er wordt gerekend met gemiddelde kosten, kunnen de kosten hoog lijken als er weinig is gebeurd. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. 

  Bekijk ook de informatie van de rijksoverheid over zorgverzekeringen 

  Meer over het systeem van de betaling van ziekenhuiszorg op basis van de zogenaamde DBC vindt u op de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). U kunt hieruit opmaken dat niet altijd van te voren duidelijk is welke prijs uw behandeling zal hebben. Dit hangt namelijk van een aantal factoren af.

  Bekijk ook de informatie van de NZa over DBC's, vervolg DBC's en in welk jaar uw eigen risico valt.

 • Waar vind ik de prijs van een behandeling

  Voor het opvragen van de prijs van een behandeling heeft u een verrichtingscode of de declaratiecode (bij DBC's) nodig van de betreffende behandeling. Deze verrichtings- of declaratiecode kunt u bij uw behandelend arts opvragen. Als u deze code heeft, kunt u het tarief in de  prijslijst opzoeken.

 • Kunt u mij vooraf vertellen wat een behandeling kost?

  Voor ziekenhuisbehandelingen is vaak vooraf geen goede prijsindicatie te geven omdat dit afhangt van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen kosten meer dan het eigen risico. In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.

  Bekijk de informatie van de NZA over de ziekenhuisrekening.

  De meeste zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt gedeclareerd via DBC's. Welke DBC wordt gedeclareerd, is afhankelijk van:
  - De diagnose;
  - De uitgevoerde behandelingen;
  - Consulten;
  - Onderzoeken.

  De zorgverzekeraar maakt met het ziekenhuis afspraken over tarieven van deze DBC's. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten van de behandeling, maar ook met onderhoudskosten van het ziekenhuis. De prijs is voor het totale product en niet direct te herleiden naar een kostprijs per onderdeel.

  Het tarief dat afgesproken wordt voor een bepaalde DBC, is gebaseerd op de kosten van de gemiddelde DBC. Sommige patiënten hebben voor dezelfde diagnose/zorgvraag meer zorg nodig dan anderen. Deze patiënten betalen allemaal dezelfde prijs voor dezelfde DBC.

 • In welk jaar betaal ik mijn eigen risico als de behandeling over meer jaren loopt?

  Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wordt duidelijk uitgelegd in welk jaar u uw eigen risico moet betalen als een behandeling over meerdere jaren loopt.

  Bekijk de informatie van de NZA over het jaar waarin u uw eigen risico betaalt.

 • Waarom kan ik mijn huidige DBC niet wijzigen?

  Bij het maken van afspraken zijn verschillende componenten van belang zoals medische noodzaak (wanneer wil de dokter u zien) en beschikbaarheid van dokter en patiënt. Op het moment van het maken van de afspraak kan geen rekening gehouden worden met alle sluitregels en looptijden van DBC's en het eventuele effect hiervan op een eigen risico verrekening.

  Wanneer het eerste contact in het oude jaar heeft plaatsgevonden (poli/onderzoek), moet de DBC op die datum starten. Als de behandelingen vervolgens in het nieuwe jaar plaatsvinden en binnen de looptijd van die DBC vallen, tellen die mee in de DBC van het oude jaar.

  De begindatum van een DBC is leidend voor het jaar waarin de zorgverzekeraar deze verrekent met het eigen risico. De factuur gaat naar de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent op de begindatum van de DBC. Wij mogen begindatum van DBC niet aanpassen, dat is tegen de regels. Wij moeten ons aan deze systematiek en looptijden houden en worden hier ook op gecontroleerd door de zorgverzekeraars.

  * uitzonderingen op looptijden van DBC's

  - Initiële DBC: 90 dagen
  - Vervolg DBC: 120 dagen
  - Operatie/opname: 42 dagen na ingreep of ontslag
  - Uitzonderingen oa. bij cardiologie, dialyse, neonatologie

  Op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat een schema met voorbeelden hoe rekeningen van welke perioden het eigen risico van verschillende jaren raken.  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3536_22/2/


Zorgverzekering

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, hoe loopt de facturatie?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft geen contracten met buitenlandse zorgverzekeraars. Indien u niet in Nederland verzekerd bent voor ziektekosten, wordt u als onverzekerd gezien. U krijgt de factuur dan mogelijk op uw huis- of verblijfadres toegestuurd en kunt deze achteraf zelf declareren bij uw zorgverzekeraar in het buitenland. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een voorschot voor uw behandeling te betalen.

  Er bestaat een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie. U kunt u bij uw zorgverzekeraar (buiten Nederland) een zogenaamd EHIC pasje aanvragen. Met dit pasje kan het GHZ factureren naar Zilveren Kruis Buitenland, die de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgt. Deze regeling geldt uitsluitend als u een geldig EHIC pasje kunt overleggen bij uw bezoek aan het GHZ.

 • Ik ben niet verzekerd, kan ik dan wel in het Groene Hart Ziekenhuis terecht?

  Het Groene Hart Ziekenhuis is open voor iedereen, ook voor niet-verzekerden. Mogelijk kan het GHZ aan niet-verzekerden een voorschot op de verwachte kosten vragen. 
  Indien u geen voorschot kunt voldoen, dan zal een arts besluiten of een behandeling of onderzoek uitgevoerd wordt. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u van ons een factuur die u binnen 30 dagen dient te voldoen. 

 • Met welke zorgverleners heeft het Groene Hart Ziekenhuis een contract?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract.

  Kijk voor meer informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars op onze website.

 • Ik heb een overzicht gekregen van mijn zorgverzekering, maar ik ben niet in het Groene Hart Ziekenhuis geweest of behandeld

  Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest en het overzicht toch klopt. Het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld door uw huisarts of een andere (eerstelijns) aanvrager materiaal is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar het Groene Hart Ziekenhuis voor onderzoek. In dat geval brengt Groene Hart Ziekenhuis de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening. Indien u toch twijfelt over een factuur, neem dan contact op met de patiënten/debiteurenadministratie.

  Als u vragen heeft over uw eigen bijdrage, eigen risico of polisvoorwaarden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw overzicht of afrekening van uw zorgverzekering, waarbij de vraag gaat over de afgenomen zorg bij het Groene Hart Ziekenhuis, neemt u dan contact op met patiënten/debiteurenadministratie.
  Hierbij is het noodzakelijk dat u uw patiëntnummer, behandeldatum en/of arts aan kunt geven.

 • Waarom krijg ik een rekening van mijn oude zorgverzekeraar?

  De behandelingskosten worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u na aanvang van uw zorgtraject overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch gefactureerd aan uw oude zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Wijziging gegevens

 • Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  U kunt uw adreswijziging online doorgeven via de website www.ghz.nl/contact/gegevens-wijzigen.
  U kunt ook uw wijziging per post sturen naar:
  Groene Hart Ziekenhuis
  Afdeling Patiëntenadministratie
  Antwoordnummer 10098  (geen postzegel nodig)
  2800 VB Gouda
  Let op: Het Groene Hart Ziekenhuis raadpleegt regelmatig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) om adres- en persoonsgegevens te controleren. Hierbij is het GBA leidend.

 • Mijn gegevens (naam, adres, verzekeringsgegevens, huisarts, tandars, apotheek) zijn gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?

  U kunt deze wijziging(en) online doorgeven via de website www.ghz.nl/contact/gegevens-wijzigen.
  U kunt ook uw wijziging per post sturen naar:
  Groene Hart Ziekenhuis
  Afdeling Patiëntenadministratie
  Antwoordnummer 10098  (geen postzegel nodig)
  2800 VB Gouda
  Let op: Het Groene Hart Ziekenhuis raadpleegt regelmatig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) om adres- en persoonsgegevens te controleren. Hierbij is het GBA leidend.

 • Ik heb een factuur ontvangen op mijn adres, maar de persoon woont hier niet, wat nu?

  U kunt de factuur retour afzender sturen en daarbij vermelden dat de persoon op het adres onbekend is. Het Groene Hart Ziekenhuis zal via de eigen administratie en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) trachten te achterhalen waar de persoon woonachtig is. Indien hetzelfde adres getraceerd wordt via de administratie of de GBA, blijft u wel betalingsherinneringen ontvangen. U dient zich in dat geval te wenden tot uw gemeente om een persoon van uw adres uit te laten schrijven.

 

Verwijzing

 • Wanneer heb ik een verwijzing nodig?

  Voor een behandeling in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig. Als de huisarts u naar het ziekenhuis verwijst stuurt deze meestal digitaal een verwijzing naar ons op (via Zorgdomein). Bij het maken van een afspraak zoeken wij deze digitale verwijzing op. Wij behandelen u alleen als u een geldige verwijzing heeft of sprake is van één van de uitzonderingssituaties (neem de onderstaande items door om te beoordelen of bij u sprake is van een uitzonderingsituatie). Zonder verwijzing moet u de rekening zelf betalen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U ontvang niet alleen een nota voor het eerste consult, maar voor alle zorg die binnen de DBC valt.

 • Heb ik een verwijzing nodig voor spoedzorg?

  Voor spoedzorg is geen verwijzing nodig. 

 • Wat als ik geen digitale verwijsbrief heb?

  Werkt uw huisarts (of andere geldige zorgverlener voor verwijzing naar de 2e lijn) niet digitaal? Zorg dan dat u uw verwijzing op papier bij u heeft zodat deze ingescand kan worden door de medewerker van het specialisme waar u een afspraak heeft. Heeft u geen geldige verwijzing dan ontvangt u de nota thuis. U ontvang niet alleen een nota voor het eerste consult, maar voor alle zorg die binnen de DBC valt

 • Wat gebeurt er als ik geen geldige verwijzing heb?

  Heeft u geen geldige verwijzing dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de geleverde zorg niet. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Wilt u toch behandeld worden dan ontvangt u de nota thuis. U ontvang niet alleen een nota voor het eerste consult, maar voor alle zorg die binnen de DBC valt.

 • Wie mogen verwijzen?

  In de meeste gevallen verwijst de huisarts. In sommige gevallen wordt u verwezen door een medisch specialist (bijvoorbeeld uit een ander ziekenhuis) of door een andere zorgverlener. Controleer in dat geval of het ziekenhuis de verwijsbrief heeft ontvangen bij het maken van een afspraak. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend welke zorgverleners als verwijzer geaccepteerd worden. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

 • Heb ik een verwijzing nodig voor zorg die mogelijk (deels) onverzekerd is?

  Wij adviseren patiënten altijd voorafgaand aan het maken van een afspraak via de huisarts een verwijzing te regelen. Bij bepaalde zorg komt u alsnog in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering mits u een geldige verwijzing heeft. Bijvoorbeeld doordat sprake is van een medische indicatie voor behandeling van uw klacht (i.v.m. dekking vanuit de basisverzekering) of vanwege dekking vanuit het aanvullende pakket. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.  

 • Hoe lang is een verwijzing geldig na uitgifte?

  Uw verwijzing is een jaar geldig vanaf het moment van afgifte, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt.

 • Heeft u een nieuwe verwijzing nodig?

  Bent u al eerder onder behandeling geweest binnen het ziekenhuis maar wilt u een afspraak maken voor een andere zorgvraag dan heeft u een nieuwe verwijzing hiervoor nodig. Bent u eerder behandeld voor een klacht en was u inmiddels uitbehandeld, maar keren dan klachten weer terug? Bespreek dan met uw huisarts of een nieuwe verwijzing nodig is. Blijft u onder behandeling voor eenzelfde zorgvraag waarvoor u bijvoorbeeld jaarlijks terug op controle moet komen dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig.


Toch nog een andere vraag?

Hierboven vindt u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over facturen, kosten en verzekeringen. Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de debiteurenadministratie:

e-mail: debiteuren@ghz.nl
Voor vragen over prijzen of de afrekening van uw zorgverzekeraar: 
(0182) 50 52 24   ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur
Voor vragen over uw factuur of betalingsherinnering:
(0182) 50 52 44 ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.