Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Misschien vindt u het antwoord tussen onze veelgestelde vragen. Geven deze toch niet voldoende informatie? Stel dan uw vraag via ons online vragenformulier (alleen voor niet-medische vragen).

Stel uw vraag

Afspraken

 • Waar moet ik aan denken als ik een afspraak heb?

  Als u naar het ziekenhuis komt voor een afspraak, denk dan aan de volgende dingen: 

  • Heeft u een verwijsbrief? Neem deze de eerste keer mee.
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee (ook voor uw kinderen).
  • Bent u ingeschreven en zijn uw gegevens nog actueel? Zo niet, schrijf u in of laat uw gegevens aanpassen. Geef aan ons door als u verhuisd bent, een nieuwe huisarts heeft of als u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten. U kunt wijzigingen ook online doorgeven via het wijzigingsformulier op de website.
  • Neem een actueel medicatie-overzicht mee, dit kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • Bereid u voor op uw afspraak, schrijf vooraf uw vragen op.
  • Neem iemand mee, bijvoorbeeld uw partner of goede vriend(in).
  • Als iets niet duidelijk is, vertel het ons.
 • Hoe kan ik me inschrijven bij het ziekenhuis?

  Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, moet u ingeschreven zijn als patiënt. Bent u ingeschreven en zijn uw gegevens nog actueel?

  • Als u nog niet ingeschreven bent, laat u dan registreren bij de balie in de centrale hal.
  • Bent u langer dan een jaar geleden in het ziekenhuis geweest, laat dan uw gegevens controleren. Het is belangrijk dat we weten wie uw huisarts is, waar u verzekerd bent en of uw adresgegevens nog kloppen.
 • Hoe kan ik een afspraak annuleren?

  Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren, kunt u telefonisch contact opnemen met de betreffende polikliniek of afdeling. Het telefoonnummer vindt u op de pagina met het overzicht van  afspraaknummers per specialisme op deze website. U kunt geen afspraak afzeggen per mail, social media of vragenformulier!

 • Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

  Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren, kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek of afdeling. Het telefoonnummer vindt u bij het  betreffende specialisme op deze website.

 • Ik ben mijn afspraak vergeten, wat nu?

  Wanneer u uw afspraak bent vergeten, kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek of afdeling. Het telefoonnummer vindt u bij het betreffende specialisme op deze website.

 • Kan mijn opname vervroegd worden?

  Om te vragen of uw geplande opname vervroegd kan worden, kunt u telefonisch contact opnemen met het betreffende specialisme via (0182) 50 50 50.

 • Wanneer krijg ik bericht over de datum van mijn opname?

  Enkele dagen voordat u wordt opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis voor uw opname krijgt u per post bericht vanuit het ziekenhuis. Wij spreken met u af op welke dag en hoe laat u wordt verwacht. Kijk voor meer informatie op de website bij voorbereiding op uw opname.

 • Kan ik online een afspraak maken?

  Bij de afdeling Bloedafname is het inderdaad mogelijk om online uw afspraak te maken. Helaas geldt dit nog niet voor onze overige specialismen en afdelingen. Vooralsnog kunt u hier alleen telefonisch een afspraak maken. U vindt de betreffende telefoonnummers op de  pagina afspraaknummers specialismen onze website.

 • Hoe kan ik een afspraak maken?

  Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren, kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek of afdeling. Het telefoonnummer vindt u op de pagina met het overzicht van  afspraaknummers per specialisme op deze website.

 • Waarom wordt het telefoongesprek opgenomen?
  Doel van de opname

  De gesprekken (o.a. om afspraken te maken) met het Klantcontactcentrum van het Groene Hart Ziekenhuis worden opgenomen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Dit om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren.

  Wat gebeurt er met de opnames

  De gesprekken kunnen beluisterd worden door de teamleider en medewerkers van het Klantcontactcentrum. Indien er verbeterpunten zijn, wordt  het gesprek besproken met de medewerk(st)er die het gesprek heeft gevoerd. Opgenomen gesprekken worden maximaal  voor een periode van 3 maanden bewaard.

  Bezwaar maken

  Indien u bezwaar heeft tegen de opname van uw gesprek met het Klantcontactcentrum kunt u met het intoetsen van het cijfer 5 uw bezwaar kenbaar maken. Het gesprek zal dan niet worden opgenomen.

 • Kan ik een herinnering krijgen als ik een afspraak heb?

  Het GHZ beschikt over een sms-herinneringsservice: 2 dagen voordat u een afspraak heeft in het GHZ krijgt u op uw mobiele telefoon een kort sms'je ter herinnering.

  Wilt u zo'n sms'je ontvangen, geef dan uw mobiele telefoonnummer door aan de balie-medewerker of telefonist wanneer u een afspraak maakt op een van onze poliklinieken.

 • Moet ik voor elke afspraak naar het ziekenhuis komen?

  Herhaalafspraken waarbij geen fysiek onderzoek nodig is, kunnen soms ook telefonisch worden afgehandeld. Dit heet een consult op afstand.

  De Nederlandse Zorgautoriteit stelt sinds 1 januari 2018 een consult op afstand gelijk aan een face-to-face herhaalconsult tussen patiënt en medisch specialist (of: arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant).

  Een poliklinisch herhaalbezoek zonder fysieke onderzoeken hoeft dus niet meer in het ziekenhuis, er kan ook een telefonische, schriftelijke of videoconsult afspraak worden gemaakt. Dit bespaart de patiënt onnodig reizen of wachten.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Algemene vragen

 • Kan ik zonder afspraak bij de HuisArtsen Post (HAP) terecht?

  Nee, net zoals bij uw eigen huisarts moet u ook voor een bezoek aan de HAP eerst telefonisch een afspraak maken. De HAP Midden-Holland (in Gouda) is telefonisch bereikbaar via 0182-322488.

 • Hoe meld ik mij aan voor een informatiebijeenkomst?

  Voor het aanmelden voor een informatiebijeenkomst in het Groene Hart Ziekenhuis kunt u in onze agenda kijken. Zoek de betreffende bijeenkomst op en klik deze aan. Hier staat per bijeenkomst uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden.

 • Hoe kan ik een second opinion aanvragen?

  Het komt vaker voor dat mensen een second opinion (tweede mening) aanvragen. Het is gebruikelijk dat u dit bij uw eigen behandelaar aanvraagt. Degene die een second opinion geeft, neemt de behandeling namelijk niet over. Daarom is het belangrijk dat u met uw eigen zorgverlener bespreekt dat u een second opinion wilt vragen.  

  Op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vindt u ook informatie over de regels rond het aanvragen van een second opinion.

 • Wat zijn de openingstijden van de poliklinieken?

  De openingstijden van onze poliklinieken vindt u op deze website bij het betreffende specialisme. Zoek het betreffende specialisme op in ons overzicht.

 • Kan ik hulp van thuiszorg krijgen?

  Uw persoonlijke omstandigheden bepalen of het mogelijk is hulp via de thuiszorg te krijgen. Hulp bij het huishoudelijke werk kunt u voor uw opname al aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente. Zij beoordelen uw situatie en bepalen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Voor alle overige vragen rondom thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice of hulpmiddelen schakelen we tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige bespreekt met u en uw familie of naasten de mogelijkheden en gaat daarna aan de slag om de afgesproken zorg voor u te regelen.

 • Hebben jullie ook een open dag?

  Het Groene Hart Ziekenhuis organiseert gemiddeld eens in de twee jaar een open dag, tijdens de nationale week van Zorg en Welzijn. Houdt u de berichtgeving op onze website en in de lokale media in de gaten.

 • Wat is het ZorgDomeinnummer?

  Een ZorgDomeinnummer is het nummer op een verwijsbrief dat u van de huisarts krijgt op moment dat u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Niet alle huisartsen werken met een ZorgDomeinnummer. Als uw huisarts dat wel doet, krijgt u een brief mee met daarop het ZorgDomeinnummer. Het is handig voor het ziekenhuis om dit nummer te weten, omdat een aantal van uw gegevens dan al bij ons bekend is.

 • Wat gebeurt er met oude spullen/meubilair?

  Wij hebben afspraken met een aantal goede doelen die overgebleven spullen van ons krijgen. Waar mogelijk worden spullen hergebruikt en niet weggegooid.

 • Kunt u mijn posters/flyers verspreiden?

  Er is in het Groene Hart Ziekenhuis helaas geen mogelijkheid om posters en flyers van andere organisaties op te hangen of te verspreiden. Het is voor ons onmogelijk de actualiteit van externe informatie te controleren, dat is een van de redenen dat we hier geen ruimte voor kunnen bieden.

 • Kan ik een evenement/activiteit bij het ghz organiseren?

  In sommige gevallen is dit mogelijk. Graag ontvangen we de naam van de contactpersoon, het e-mailadres en telefoonnummer zodat wij contact kunnen opnemen. Dit kunt u mailen naar communicatie@ghz.nl 

 • Worden er rondleidingen gegeven door het ziekenhuis?

  Door het groot aantal verzoeken om een rondleiding in het Groene Hart Ziekenhuis te krijgen, is dit helaas niet mogelijk. Het ontbreekt ons aan mankracht om dit te organiseren en te begeleiden.

  Meestal organiseert het GHZ tweejaarlijks een open dag, dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor onze Vrienden van de Stichting Vrienden van het GHZ worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals mini-open dagen. Wilt u Vriend worden? Kijk op www.vriendenvanhetghz.nl

 • Kan ik een advertentie plaatsen in het GHZ?

  Wij verzoeken u contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@ghz.nl

 • Hebben jullie winkelwagenmuntjes?

  Het Groene Hart Ziekenhuis beschikt niet over winkelwagenmuntjes.

 • Hebben jullie promotiemateriaal/gadgets?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft geen promotiemateriaal om weg te geven. We hebben dus geen winkelwagenmuntjes, markerclips, stickers, paperclips of pennen om weg te geven.

 • Kan ik kunst exposeren in het GHZ?

  In het Groene Hart Ziekenhuis is er geen mogelijkheid om kunst te exposeren. Wij wensen u succes met het zoeken naar een locatie.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Bedrijfshygiëne

 • Waarom wordt de vloer gewist en niet gedweild?

  De vloer in het Groene Hart Ziekenhuis wordt droog gewist met microvezeldoekjes omdat dit hygiënischer is dan dweilen. Micro- organismen hebben warmte, vocht en voedsel nodig om te groeien. Door de vloer droog te wissen, hebben bacteriën de minste kans om zich te vermenigvuldigen. 

 • Hoe vaak wordt er schoongemaakt?

  De frequentie van schoonmaak in het Groene Hart Ziekenhuis is gelijk aan de landelijk vastgestelde richtlijnen. De richtlijn binnen het ziekenhuis is dat elke ruimte waar patiënten liggen één keer per dag moet worden schoongemaakt. Jaarlijks is er meerdere malen een onverwachte schoonmaakinspectie door een extern bedrijf. Er wordt gecontroleerd of er wordt schoongemaakt volgens de richtlijnen en hoeveel fouten er te vinden zijn. De leidinggevende van de schoonmakers controleert de schoonmaker op kwaliteit. Het resultaat wordt gebruikt om de schoonmaker, indien nodig, te helpen en bij te sturen.

 • Wordt er schoongemaakt met sop?

  In het Groene Hart Ziekenhuis wordt niet met een sopje schoongemaakt, omdat een sopje kruisbesmetting kan veroorzaken. Kruisbesmetting is besmetting van micro- organismen van een andere patiënt. Schoonmaak gebeurt daarom met microvezeldoekjes. Deze houden vuil en bacteriën vast.

 • Wat voor doekjes gebruiken de schoonmakers?

  De schoonmakers gebruiken microvezeldoekjes. Dit zijn doekjes met een kunstmatige vezel dat vuil vasthoudt. De doek wordt klam vochtig gebruikt. De schoonmaker heeft in de opleiding geleerd verschillende vlakken van de doek te gebruiken, zodat er geen kruisbesmetting plaatsvindt.

 • Welke opleiding hebben schoonmakers?

  Professionele schoonmaak is een beroep. De schoonmakers in het Groene Hart Ziekenhuis zijn goed opgeleid. Binnen het GHZ zijn alle schoonmaak medewerkers in het bezit van het vakdiploma 'Professionele schoonmaak in de gezondheidszorg'. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste technieken, werkmethodes en weten de materialen en middelen op de juiste wijze te gebruiken.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Bereikbaarheid en parkeren

 • Waar kan ik mijn fiets parkeren?

  In de nieuwe ondergrondse fietsenstalling kunt u uw fiets overdekt stallen. Deze fietsenstalling is vanaf het fietspad aan de Bleulandweg te bereiken. De ondergrondse stalling is toegankelijk via een geleidelijk aflopende trap met daarnaast een wielgoot.

  De fietsenstalling wordt bij de Bleulandweg aangegeven met een oranje bord. Na het stallen van de fiets verlaat u de fietsenstalling aan de andere zijde. U komt dan via een trap op het terrein voor de hoofdingang. Aan de achterzijde van ons ziekenhuis bevindt zich, naast parkeergarage P2, nog een overdekte fietsenstalling waar u gebruikt van kunt maken.

  U kunt uw fiets niet voor de hoofdingang op het terrein zetten, dit hindert de voetgangers en rolstoelgebruikers die de hoofdingang willen gebruiken en chauffeurs die gebruik willen maken van de haal- en brengzone. Mindervaliden en patiënten of bezoekers met bakfietsen, brommers/scooters en scootmobielen kunnen deze op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen stallen.

 • Hoe kom ik met openbaar vervoer naar het ziekenhuis?

  Het Groene Hart Ziekenhuis is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Op de pagina Uw weg naar het GHZ helpen wij u letterlijk en figuurlijk op weg.

 • Hoe kan ik een parkeerboete voorkomen?

  Het terrein van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) valt onder de Wegenverkeerswet. Daarom controleren politie en stadstoezicht op naleving van de regels. Graag waarschuwen we iedereen om de auto's en motoren op de juiste manier en op de juiste plaatsen te parkeren. Uw auto mag zonder geldige mindervaliden-parkeerkaart niet op een parkeerplaats voor mindervaliden staan, ook niet heel even. Overtreden van de parkeerregels is strafbaar en kan leiden tot een bekeuring, variërend van € 90,- tot € 390,-. Deze kan niet bij het GHZ worden geclaimd.

  U kunt tegen de bekeuring bezwaar aantekenen bij de instantie die deze naheffing (bekeuring) heeft opgelegd. Het adres om bezwaar te maken vindt u op de naheffing/bekeuring.

  Alleen met een officiële ontheffing (parkeerkaart voor mindervaliden) kunt u parkeren op de parkeerplekken voor mindervaliden, dus niet als u voor uw bezoek aan het ziekenhuis (tijdelijk) gebruik maakt van een rolstoel.

 • Waar bevindt zich de haal- en brengzone op locatie Gouda?

  De toerit vanaf de Bleulandweg leidt u naar de hoofdingang, via de tweede slagboom rijdt u langs hoofdingang en de haal- en brengzone om iemand af te zetten of op te halen. Hier bevinden zich ook een aantal gereserveerde plaatsen voor mindervaliden. Een tweede haal- en brengzone (kiss & ride) bevindt zich naast de SpoedEisende Hulp (SEH). Tot twintig minuten kunt u vrij uitrijden.

  Voor informatie over parkeren bij onze andere locaties kunt u kijken op www.ghz.nl/zuidplas, www.ghz.nl/schoonhoven en www.ghz.nl/bodegraven.

 • Wat is de hoogte van de parkeergarage?

  De maximale hoogte van parkeergarage P2 is 1.95 meter en van parkeergarage P3 1.90 meter. Buiten bij parkeergarage P2 vindt u een aantal parkeervakken voor auto's of busjes die niet in de parkeergarage passen.

 • Wat is de maximale parkeertijd?

  Aan het parkeren bij het Groene Hart Ziekenhuis is geen maximale tijd gebonden.

 • Wat zijn de parkeerkosten?

  Op onze website vindt u alle informatie over de parkeerkosten bij onze Locatie Gouda.

  Voor informatie over parkeren bij onze andere locaties kunt u kijken op www.ghz.nl/zuidplas, www.ghz.nl/schoonhoven en www.ghz.nl/bodegraven

 • Waar bevinden zich de parkeerautomaten?

  De betaalautomaten voor het parkeren op locatie Gouda bevinden zich buiten naast de centrale hal van het ziekenhuis en in de parkeergarages P2 en P3.

  Voor informatie over parkeren op onze andere locaties kunt u kijken op www.ghz.nl/zuidplas, www.ghz.nl/schoonhoven en www.ghz.nl/bodegraven

 • Is er een speciale dagkaart om te parkeren?

  Er is geen speciale dagkaart. Wanneer u het Groene Hart Ziekenhuis locatie Gouda verlaat, gaat u met het parkeerkaartje naar één van de betaalautomaten. Het maximaal dagtarief voor niet-patiënten is € 10,50 en het maximaal dagtarief voor patiënten is € 5,00. Op onze website vindt u alle informatie over de parkeerkosten.

 • Wanneer krijg ik korting op een parkeerkaartje?

  Korting op het parkeertarief
  Wanneer u als patiënt lang in het GHZ moet verblijven, kunt u aanspraak maken op een speciale parkeerkaart die korting geeft op het parkeertarief. Deze kaart ontvangt u dan bij de balie van de polikliniek of op uw verpleegafdeling en zorgt ervoor dat het maximale parkeertarief op dat moment teruggebracht wordt naar respectievelijk € 2,00 of € 5,00 (*). U kunt met deze kaart rechtstreeks naar de parkeerautomaat gaan en daar het gereduceerde tarief betalen. Het kaartje dat u getrokken heeft bij inrijden, is dan niet meer nodig.

  (*)
  • Patienten die voor behandeling langer dan vier uur in het GHZ moeten zijn, hebben recht op het parkeertarief van € 5,00.
  • Patienten waarbij het poliklinische spreekuur, onderzoek of de behandeling meer dan 60 minuten uitloopt, hebben recht op het parkeertarief van € 2,00.

 • Waar zijn de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen?

  De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen bij de hoofdingang op locatie Gouda bevinden zich op parkeerterrein P1. Mocht dit vol zijn, dan kunt u parkeren in een van onze parkeergarages P2 en P3. Bent u slecht ter been dan kunt u gebruikmaken van onze gratis pendelservice tussen P2, P3 en de hoofd- en nachtingang. Deze pendelservice rijdt op werkdagen continu rond.

  Voor informatie over parkeren bij onze andere locaties kunt u kijken op www.ghz.nl/zuidplas, www.ghz.nl/schoonhoven en www.ghz.nl/bodegraven

 • Wat zijn de bezoektijden van het Groene Hart Ziekenhuis?

  Onze verpleegafdelingen vindt u op locatie Gouda, Bleulandweg 10, telefoonnummer (0182) 505050. U bent op bijna alle verpleegafdelingen* welkom tussen 13.30 uur en 20.00 uur. 


  * Uitzondering:

  • Bij het (Kinder)Dagbehandelcentrum is geen bezoek mogelijk
  • Bezoektijden van de Intensive Care (verpleegafdeling C2) dagelijks van 11.00 uur -13.00 uur en 16.00 uur -20.00 uur
  • Bij het Vrouw-Kindcentrum is bezoek de hele dag welkom

  Kijk op onze website voor meer informatie over de bezoektijden.

 • Waar zijn de locaties van het Groene Hart Ziekenhuis?

  De vestigingen van het Groene Hart Ziekenhuis kunt u vinden bij de informatie over  onze locaties op de website. Hier kunt u uw route plannen, parkeerinformatie of contactinformatie vinden. 

 • Welke afslag moet ik nemen vanaf de snelweg voor locatie Gouda?

  Wanneer u met de auto vanaf de snelweg (A12/A20) komt, is de route naar het ziekenhuis goed aangegeven met borden.

  Voor informatie over routes naar onze andere locaties kunt u kijken www.ghz.nl/zuidplas, www.ghz.nl/schoonhoven en www.ghz.nl/bodegraven 

 • Wat is de afstand naar de trein, het centrum en de supermarkt?

  De afstand vanaf het Groene Hart Ziekenhuis locatie Gouda naar het centrum is ongeveer 1,8 km. Daar bevinden zich ook supermarkten. Naar het station is het zo'n 550 meter.

 • Hoe kan ik het centrum van Gouda bereiken?

  Het Groene Hart Ziekenhuis ligt nabij het centrum van Gouda. U kunt het centrum goed bereiken met het openbaar vervoer, de fiets, auto of te voet. Om u hierbij te helpen kunt u altijd gebruik maken van Google Maps.

 • Wat zijn de openingstijden van de hoofdingang?

  De openingstijden van de hoofdingang zijn van maandag tot en met vrijdag van 06:30 tot 21:00 uur. In het weekend en op feestdagen is de hoofdingang vanaf van 09:00 tot 21:00 uur open. Na 21.00 uur kunt u uitsluitend gebruikmaken van de nachtingang. Volg hiervoor de route naar de SEH (route 46).

 • Kan ik via de hoofdingang alle poliklinieken en afdelingen bereiken?

  Met de nieuwbouw is een nieuwe hoofdingang gerealiseerd. De ligging van de nieuwe hoofdingang en de daarachter gelegen centrale hal is zo gekozen dat alle poliklinieken en afdelingen eenvoudig te bereiken zijn, zowel die in de bestaande bouw als in de nieuwbouw.

 • Waar vind ik de locatie van een polikliniek/verpleegafdeling?

  De locatie van een polikliniek of verpleegafdeling kunt u vinden op onze website. Het routenummer en een plattegrond vindt u bij het betreffende specialisme op deze site (kijk bij alle specialismen  op onze website). De plattegrond kunt u uitprinten. Ook vindt u het routenummer op de indexborden bij de ingangen van Locatie Gouda.

  Als u de weg niet weet in het ziekenhuis, vraag dan gerust de weg aan één van onze gastvrouwen en -heren. Zij kunnen u ook begeleiden naar de polikliniek of afdeling. U kunt gratis begeleiding aanvragen  via de website.

 • Waar vind ik de Huisartsenpost Midden Holland (HAP)?

  De Huisartsenpost (HAP) vindt u naast de SpoedEisende Hulp (SEH).  Kijk op de  website van de Huisartsenpost voor meer informatie over telefoonnummer en openingstijden.

 • Waar bevindt zich het restaurant?

  Op locatie Gouda loopt u voor het Green Café vanuit de centrale hal rechtdoor de gang in. Het restaurant vindt u dan aan uw linkerhand (volg routeaanwijzing mes/vork). Het Groene Hart café bevindt zich nabij de SEH, volg route 45.

 • Waar kan ik bloed laten prikken?

  Op locatie Gouda kunt u van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:15 uur bloed laten prikken op de afdeling bloedafname. U vindt deze direct naast de hoofdingang (route 27). Ook op onze locaties Bodegraven, Zuidplas en Schoonhoven kunt u bloed laten prikken. Kijk voor alle openingstijden en adresgegevens bij Bloedafnamelocaties op onze website.

 • Waar is de afdeling van mijn opname?

  De afdeling waar uw opname plaatsvindt, is afhankelijk van het specialisme waar u behandeld wordt (zie ook  alle specialismen  op onze website). U kunt zich op de dag van opname melden bij de receptie in de centrale hal van Locatie Gouda.

 • Waar kan ik (mindervaliden) toiletten vinden?

  De (mindervaliden) toiletten zijn te vinden op alle afdelingen in het Groene Hart Ziekenhuis. Vraag gerust de weg naar de toiletten aan één van onze gastvrouwen- of heren in de centrale hal.

 • Wat zijn de openingstijden van de poliklinische apotheek?

  In de centrale hal van locatie Gouda is de Poliklinische Apotheek gevestigd waar u terecht kan tussen 08:00 uur en 17:30 uur. De meeste medicijnen kunt u hier direct afhalen (route 10). U kunt tijdens kantooruren ook bij uw eigen apotheek terecht. Daarbuiten kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Dienstapotheek Midden Holland (DAM), nabij ingang SEH (route 46). Deze is geopend tussen 17:30 uur en 08:00 uur en in de weekenden.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Bloedonderzoek

 • Heb je voor een eenvoudig bloedonderzoek een doorverwijzing van een arts nodig?

  Vóórdat het bloed c.q. weefsel door een laborant wordt nagekeken moet deze weten waarop het bloed moet worden onderzocht. Deze opdracht wordt gegeven na onderzoek van uw huisarts of behandelend specialist. Zonder tussenkomst van een arts is er dus in principe geen onderzoek mogelijk. Dit geldt ook voor het maken van röntgenfoto's of een scan. 

  Priklocaties en informatie over bloedafname. 

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Contact

 • Hoe kan ik achterhalen wie mijn behandelend arts was?

  Wanneer u wilt weten door welke arts u bent geholpen, kunt u dit navragen bij het betreffende specialisme, zie voor de contactgegevens  alle specialismen op onze website

 • Waar vind ik mailadressen van artsen en individuele medewerkers?

  Wij verstrekken geen emailadressen van artsen of andere individuele medewerkers. U kunt wel telefonisch contact opnemen via (0182) 50 50 50 om doorverbonden te worden met het betreffende specialisme of de betreffende medewerker. U kunt ook uw bericht aan ons sturen door het vragenformulier in te vullen. Voor medische vragen (die gaan over uw behandeling, medicatie etc.) is dit vragensysteem niet bedoeld. 

 • Wat is het telefoonnummer van het GHZ?

  Het telefoonnummer van het Groene Hart Ziekenhuis is 0182-505050. Dit is 24 uur per dag bereikbaar. Op onze website vindt u ook de telefoonnummers van onze specialismen, zie hiervoor de zoekpagina voor specialismen 

  U vindt de telefoonnummers van onze locaties in Bodegraven, Nieuwerkerk a/d IJssel en Schoonhoven op onze contactpagina.

 • Wanneer is het telefonisch spreekuur?

  De telefonische spreekuren zijn per afdeling verschillend. U kunt op onze website de lijst met  afspraaknummers raadplegen om het betreffende specialisme te vinden.

 • Wat is het postadres?

  U kunt post naar onze patiënten sturen. Het postadres van het Groene Hart Ziekenhuis voor post aan patiënten:

  Groene Hart Ziekenhuis
  Postbus 1098
  T.a.v. <naam patiënt>, <verpleegafdeling & kamernummer>
  2800 BB Gouda

  Post wordt dagelijks op de afdeling bezorgd. Vermeldt u naast de naam van de patiënt, ook de verpleegafdeling en het kamernummer. Met deze gegevens kunnen wij zo snel mogelijk de brief, briefkaart of het kaartje bij de juiste persoon afleveren.

 • Hoe kan ik tips of suggesties geven?

  Is u iets opgevallen in ons ziekenhuis waarvan u denkt: 'dat kan vast beter.' Maar gaat een klacht indienen u te ver? Laat ons uw suggestie, tip of idee weten via het tipformulier op onze website. Ook tips over onze website zijn van harte welkom in deze online ideeënbus op onze website!

 • Hoe kan ik een compliment geven?

  Wij horen wij graag van u hoe u uw bezoek of verblijf aan ons ziekenhuis hebt ervaren. U kunt hiervoor een complimentformulier invullen op onze website  of u kunt via  ZorgkaartNederland een compliment aan ons geven. U kunt een compliment geven aan uw arts, een afdeling, de verpleegkundigen of andere medewerkers.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis. In dat geval kunt u het beste eerst praten met degene die u verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de adviseur kwaliteit voor advisering of bemiddeling. Dit kan digitaal, telefonisch, mondeling of schriftelijk.

  Kijk voor meer informatie op onze pagina over klachten. U kunt hier een klacht indienen via ons klachtenformulier.

 • Bij wie kan ik terecht met persvragen?

  Voor pers-activiteiten kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@ghz.nl

 • Waar vind ik aanvullende informatie over mijn arts?

  Heeft u voor uw zorgverzekeraar aanvullende informatie over uw behandelend arts nodig, dan kunt hiervoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar welke informatie nodig is. U kunt hierover contact opnemen met het betreffende specialisme, zie hiervoor alle specialismen op onze website.

  Of bekijk alle specialisten op onze website

 • Waar moet ik mij registreren?

  De patiëntenregistratie bevindt zich in de centrale hal, bij de hoofdingang van de locatie Gouda. U kunt zich melden bij de receptiebalie, hier wordt u ingeschreven. Op onze website vindt u wat u allemaal moet meenemen naar uw eerste afspraak. Op de locaties Schoonhoven en Zuidplas kunt u zich registreren bij de balie.

  We vragen u om uw gegevens jaarlijks te laten controleren bij de balie in de centrale hal.

 • Waar vind ik het faxnummer van een afdeling?

  Voor een faxnummer van een afdeling kunt u contact opnemen met de afdeling waarvoor uw fax bedoeld is, via het betreffende specialisme of het algemene telefoonnummer (0182) 50 50 50. Voor het nummer van het betreffende specialisme kunt u de lijst  afspraaknummers raadplegen om het telefoonnummer te vinden.

 • Waar kan ik terecht met persoonlijke (medische) vragen?

  Via onze online kanalen kunnen (en mogen) wij geen antwoord geven op vragen over uw behandeling, medicatie of andere medische vragen. De beheerders van onze online kanalen hebben geen behandelrelatie met u en dus ook geen toegang tot uw dossier.

  Voor antwoord op vragen over uw behandeling, medicatie of afspraken kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent. Kijk voor meer informatie over het betreffende specialisme op onze website.

 • Werkt het Groene Hart Ziekenhuis mee aan vragenlijsten/enquêtes?

  Door het grote aantal verzoeken dat het Groene Hart Ziekenhuis ontvangt om vragenlijsten en enquêtes in te vullen, kunnen we daar meestal niet aan meewerken. Het verzoek wordt aan de betreffende afdeling doorgestuurd, maar er kan geen toezegging worden gedaan dat het ook daadwerkelijk wordt ingevuld.

 • Kan ik een arts of andere medewerker benaderen vanwege mijn opleiding of studie?

  We krijgen heel veel verzoeken om mee te werken aan bijvoorbeeld afstudeeronderzoeken of andere onderzoeken in het kader van een studie. Het gaat vaak om een interview, werkbezoek aan ons ziekenhuis, inzage in protocollen of andere managementinformatie of contact met een arts, leidinggevende of andere medewerker. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om op al deze verzoeken in te gaan. We sturen het verzoek door aan de betreffende afdeling, maar alleen als er tijd is om mee te werken, krijgt u een reactie. 

 • Kan ik contact krijgen met een dokter of andere medewerker voor mijn profielwerkstuk?

  We krijgen heel veel verzoeken om mee te werken aan bijvoorbeeld een profielwerkstuk. Het gaat vaak om een interview, of werkbezoek aan ons ziekenhuis, of contact met een arts, dokter, of andere medewerker. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om op al deze verzoeken in te gaan. We sturen het verzoek door aan de betreffende afdeling, maar alleen als er tijd is om mee te werken, krijgt u een reactie. 

 • Kunnen via het Groene Hart Ziekenhuis respondenten voor interviews benaderd worden?

  We kunnen u helaas niet helpen met het benaderen van respondenten voor interviews. Onze medewerkers en specialisten krijgen veel van dergelijke verzoeken, daarom is het niet mogelijk om hieraan mee te werken. We wensen u niettemin veel succes met het onderzoek.

 • Waar kan ik terecht voor vragen over studieopdrachten?

  Voor vragen over studieopdrachten heeft het Groene Hart Ziekenhuis een apart opleidingsinstituut dat uw vraag kan beantwoorden. Kijk hiervoor op  www.landsteiner.nl

 • Waar vind ik informatie voor mijn spreekbeurt of werkstuk?

  Wat leuk dat je een werkstuk maakt over het Groene Hart Ziekenhuis. Op de pagina 'Ziekenhuis in de klas' kun je meer informatie hierover vinden.

  Daar lees je ook hoe je onze spreekbeurkoffer kunt lenen! Veel succes.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Dossier toegang

 • Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

  Hieronder vindt u meer informatie over het opvragen van uw medisch dossier. Wilt u alleen uw medisch dossier bekijken, dan wijzen wij u graag op ons online patiëntenportaal: MijnGHZ


  Online inzicht via MijnGHZ

  Via MijnGHZ kunt u onderdelen van uw medisch dossier bekijken, zoals brieven, uitslagen en metingen. Daarnaast kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, (deels) wijzigen en herhaalrecepten aanvragen. Het opvragen van uw medisch dossier is (nog) niet mogelijk via MijnGHZ. Lees hier meer informatie over MijnGHZ

   

  Medisch dossier opvragen

  U kunt uw medisch dossier opvragen via de website, kijk op de pagina over opvragen van uw medisch dossier. U kunt het formulier uit het folderblok van die pagina printen, invullen en per post versturen.

  Recente dossiers kunt u ook digitaal aanvragen (gegevens vanaf 1 janauri 2017). Indien u gegevens over familie opvraagt, kies dan het formulier: Aanvraagformulier verzoek kopie medisch dossier derden. Indien u niet het gehele dossier wilt opvragen, maar alleen gegevens rond een opname, kunt u dit op het formulier vermelden.

  Als een arts uit een ander ziekenhuis uw dossier nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u daar nu onder behandeling bent, dan kan deze arts uw dossier bij het betreffende specialisme van het GHZ opvragen. Hier is ook uw toestemming voor nodig. De aanvragende arts moet een machtiging van u, met een handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs aan het Groene Hart Ziekenhuis sturen.

  Opvragen beelden bij afdeling Radiologie

  Uw radiologie beelden gemaakt in het GHZ kunnen wij digitaal (via een TWIIN Zorgbericht) met u delen. Indien een instelling of ziekenhuis u gevraagd heeft om de beelden uit het GHZ met hen te delen, dan worden deze beelden door de radiologie naar de betreffende instelling/ ziekenhuis verzonden.

  Om deze data veilig en zorgvuldig met u te delen is 2-staps verificatie noodzakelijk (u dient te beschikken over een mailadres en mobiel telefoonnummer) en tevens een kopie van uw ID-bewijs.

  Lees meer over opvragen van beelden op de pagina van de afdeling Radiologie

   

 • Hoe kan ik als nabestaande een dossier opvragen?

  Als u als nabestaande geen schriftelijke machtiging heeft van de patiënt, dan zal de behandelend arts nagaan of er van 'veronderstelde toestemming' uitgegaan kan worden. Het besluit om wel of geen inzage te geven is een afweging van de behandelend arts. We hanteren hierbij zoveel mogelijk de richtlijnen van het KNMG.

 • Kan ik online toegang krijgen tot mijn dossier of uitslagen?

  Online toegang tot uw dossier of uitslagen is mogelijk via het patiëntenportaal van het Groene Hart Ziekenhuis: MijnGHZ.

  MijnGHZ is voor iedereen die als patiënt geregistreerd staat bij het Groene Hart Ziekenhuis en in het bezit is van een Burger Service Nummer. In MijnGHZ kunt u uw afspraken bij het ziekenhuis inzien en onderdelen van uw medisch dossier bekijken, zoals brieven, uitslagen en metingen. Daarnaast kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, (deels) wijzigen en herhaalrecepten aanvragen.

  Lees hier meer over MijnGHZ

 • Wat is het Electronisch Patiëntendossier?

  Het Electronisch Patiëntendossier (EPD) is een computerprogramma, waarin uw medische gegevens worden vastgelegd. Met het EPD kunnen zorgverleners binnen het ziekenhuis elkaars gegevens over een patiënt digitaal inzien. Dit voorkomt fouten en draagt bij aan een betere overdracht tussen medisch specialisten. Kijk voor meer informatie op de pagina over het EPD.

 • Waarvoor dient het EPD?

  Uw zorgbehandelaars kunnen via het Electronisch Patiëntendossier (EPD) altijd en op elk moment snel uw actuele medische gegevens opvragen en inzien zodat u de juiste behandeling krijgt. Hierdoor maakt het niet uit waar in het Groene Hart Ziekenhuis een patiëntendossier wordt bewaard. De zorg wordt op deze manier beter en efficiënter.  De kans op een medische fout, veroorzaakt door gebrekkige informatieoverdracht, kan hiermee worden verkleind. 

 • Wanneer kijkt iemand in mijn dossier?

  Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook 's avonds en in het weekend.

  Lees meer in de patiëntenfolder over het EPD die u vindt op de pagina over het EPD op onze website

 • Wie hebben inzage in het EPD?

  Medisch specialisten en andere zorgverleners in het Groene Hart Ziekenhuis mogen uw medische gegevens in het Electronisch Patiëntendossier (EPD) inzien. De voorwaarden hiervoor zijn: dat zij een behandelrelatie met u hebben, dat raadpleging noodzakelijk is voor uw behandeling en dat zij toegang hebben tot het beveiligde systeem met een unieke identificatiepas/code. Binnen de regio heeft uw huisartsen ook toegang tot uw gegevens, tenzij u hier bezwaar tegen aantekent. Kijk voor meer informatie op de pagina's over toestemming geven aan huisartsen.

 • Ik wil een kopie van mijn röntgenfoto, CT-scan of MRI-scan opvragen

  Uw radiologie beelden gemaakt in het GHZ kunnen wij digitaal (via een TWIIN Zorgbericht) met u delen. Indien een instelling of ziekenhuis u gevraagd heeft om de beelden uit het GHZ met hen te delen, dan worden deze beelden door de radiologie naar de betreffende instelling/ ziekenhuis verzonden.

  Om deze data veilig en zorgvuldig met u te delen is 2-staps verificatie noodzakelijk (u dient te beschikken over een mailadres en mobiel telefoonnummer) en tevens een kopie van uw ID-bewijs.

  Lees meer over opvragen van beelden op de pagina van de afdeling Radiologie

 • Ik wil mijn levenloos geboren kindje laten registreren, hoe gaat dat?

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren.

  Als u gegevens nodig heeft van uw kindje, kunt u deze opvragen via mail aan  secretariaat.gynaecologie@ghz.nl. Vermeld u hierbij de volledige naam en geboortedatum van de moeder en van het kindje en telefoonnummer. Stuurt u ook een (veilige) kopie van uw identiteitsbewijs (ID) mee.

  De verklaring wordt dan getekend door de gynaecoloog en we nemen daarna contact met u op om te bespreken of u dit formulier komt ophalen of dat we u deze toezenden.

  Meer informatie over een veilige kopie ID maken

  Meer informatie over aangifte doen van een levenloos geboren kindje

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Financiële vragen

Wij ontvangen veel vragen over facturen, kosten en verzekeringen. Daarom hebben deze veelgestelde vragen een eigen pagina op de website. Hier vindt u ook de contactgegevens van onze debiteurenadministratie, mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden.

Veelgestelde vragen kosten en verzekeringen

Kaakchirurgie

 • Wordt de behandeling bij de kaakchirurg vergoed door de verzekeraar?

  Kaakchirurgische zorg wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat uw eigen risico hiervoor aangesproken wordt. Enkele behandelingen, bijvoorbeeld het plaatsen van implantaten en botankers, worden niet vergoed uit de basisverzekering. Vaak kunt u een deel bij de aanvullende tandartsverzekering declareren. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

 • Ik ben heel erg angstig voor de behandeling bij de kaakchirurg, kan ik ook met een roesje behandeld worden?

  Op de polikliniek kaakchirurgie werken gespecialiseerde polikliniekassistenten die ervaren zijn in het begeleiden van patiënten met angst. In veel gevallen lukt het om de behandeling op de polikliniek uit te voeren. Twijfelt u erg, dan kunt u een gesprek/consult bij de kaakchirurg aanvragen om uw angst te bespreken.

 • Ik wil een spoedafspraak maken bij de kaakchirurg, is dit mogelijk?

  Zelf kunt u geen spoedafspraak maken bij de kaakchirurg. Dit kan alleen de tandarts of huisarts voor u doen. Als u met spoed geholpen wilt worden, dan moet de tandarts (of huisarts) voor u naar de polikliniek bellen.

 • Kan ik eten voor en/of na een behandeling door de kaakchirurg?

  Als de behandeling plaats vindt op de polikliniek mag u gewoon eten voor de behandeling. Indien u onder narcose behandeld zult worden op de operatiekamer, krijgt u te horen hoe lang u van te voren niets mag eten en drinken. Na de behandeling mag u weer eten als de verdoving volledig is uitgewerkt. Het is vaak raadzaam om de eerste dagen zacht voedsel te nemen.

 • Ik gebruik bloedverdunners; moet ik stoppen voor een behandeling door de kaakchirurg?

  Dat is afhankelijk van welke bloedverdunners u slikt. Neemt u eerst contact op met de polikliniek Kaakchirurgie om te overleggen.

 • Kan ik zonder begeleiding komen voor een behandeling door de kaakchirurg?

  In principe kunt u alleen komen voor een behandeling door de kaakchirurg. Het is dan wel belangrijk dat u zich na de behandeling weer volledig goed voelt, voordat u aan het verkeer deelneemt. Mocht u erg nerveus zijn of snel last van duizelingen hebben is het verstandig iemand mee te nemen.

 • Mijn kind moet naar de kaakchirurg voor behandeling, mag je als ouder bij de behandeling zijn?

  Bij het verdoven van uw kind mag u erbij zijn, daarna mag u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u geroepen als uw kind klaar is.

 • Mag ik mijn muziek luisteren tijdens de behandeling door de kaakchirurg?

  Ja, u mag zelf muziek meenemen naar uw behandeling bij de kaakchirurg.

 • Welke pijnstillers mag ik gebruiken na een behandeling door de kaakchirurg?

  Paracetamol mag u (bijna) altijd gebruiken. Mocht het nodig zijn, zal de kaakchirurg een andere pijnstiller voorschrijven op de dag van de behandeling.

 • Wanneer heb ik een nabloeding na behandeling door de kaakchirurg?

  Na een behandeling door de kaakchirurg is het normaal dat de wond enkele dagen nog een beetje kan bloeden. Het speeksel is hierdoor al snel rood. We spreken van een nabloeding als er helder rood bloed uit de wond blijft stromen, wat niet te stoppen is door het bijten op een gaas.

 • Lossen de hechtingen vanzelf op na een behandeling door de kaakchirurg?

  De hechtingen lossen altijd vanzelf op. Dit kan tot 2,5 week duren. Mocht u er last van krijgen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie om een afspraak te maken voor het verwijderen van de hechtingen.

 • Ik heb pijn na de behandeling door de kaakchirurg en dit trekt door naar het oor, is dit normaal?

  Het is mogelijk dat u na de behandeling door de kaakchirurg last heeft van uw oor. De pijn uit het operatiegebied kan doortrekken/uitstralen naar het oor, zeker als er een verstandskies in de onderkaak is verwijderd.

 • Mag ik werken na de behandeling door de kaakchirurg?

  Dit is afhankelijk van het type behandeling. Met voldoende pijnstillers kunt u vaak gewoon werken na een behandeling door de kaakchirurg, mits het niet te zwaar werk betreft. Het is af te raden de eerste dagen zwaar tilwerk te verrichten.

 • Mag ik sporten na de behandeling door de kaakchirurg?

  Dit is afhankelijk van de sport en de soort kaakbehandeling. Over het algemeen is het af te raden de eerste twee dagen na de ingreep te gaan sporten. Vraag na de behandeling wanneer u weer kunt sporten.

 • Ik heb antibiotica gekregen van de kaakchirurg maar krijg nu last van diarree, moet ik doorgaan met de kuur?

  Antibiotica kunnen een verstoring geven van de normale flora in de darmen. Meer dan 1 op de 5 mensen krijgt te maken met diarree na antibiotica gebruik. Mocht u een milde vorm van diarree hebben, kunt u de antibiotica blijven gebruiken. Na het stoppen van de kuur, gaat dit vaak vanzelf over. Indien uw ernstige diarree heeft met buikpijn en/of bloed bij de ontlasting, neemt u dan contact op met uw huisarts. Neem ook contact op met de polikliniek Kaakchirurgie, zodat wij na kunnen gaan of er gestopt kan worden of overgestapt moet worden naar een ander soort antibioticum.

 • Ik heb medische vragen over mijn behandeling bij Kaakchirurgie, waar kan ik die stellen?

  In verband met de privacywetgeving heeft het Klantcontactcentrum geen toegang tot uw medisch dossier. Daarom kunnen de medewerkers geen antwoord geven op vragen over uw behandeling of andere medische vragen. 

  Onze polikliniek Kaakchirurgie is op werkdagen bereikbaar voor vragen. Belt u hiervoor wel met het Klantcontactcentrum, zij kunnen u doorverbinden naar de polikliniek Kaakchirurgie. Belt u bij voorkeur in de ochtend zodat er nog mogelijkheid is om uw vraag zo nodig te overleggen met de kaakchirurg of u in te plannen voor een spoedafspraak dezelfde dag.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Keizersnede

 • Wanneer komt een zwangere vrouw in aanmerking voor een keizersnede?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Hoe verloopt het gehele verblijf in het GHZ ten behoeve van een keizersnede?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Mag de vader bij de operatie aanwezig zijn?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Wie is er allemaal aanwezig op de OK tijdens een keizersnede?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Wat houdt de natuurlijke keizersnede in?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Wat is het voordeel van een natuurlijke keizersnede?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Hoe wordt de natuurlijke keizersnede ervaren?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Hoe lang duurt het herstel na een keizersnede?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Heeft u na een keizersnede nog recht op kraamzorg thuis?

  Onze gynaecoloog mevrouw Van Meir beantwoordt deze vraag in het volgende filmpje.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

KNO

 • Waar kan ik terecht voor (persoonlijke) medische vragen over KNO?

  In verband met de privacywetgeving hebben wij bij het klantcontactcentrum geen toegang tot uw medisch dossier en kunnen wij geen antwoorden geven op vragen over uw behandeling of andere medische vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of de polikliniek KNO. Kijk voor meer informatie op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

  Onze polikliniek KNO is bereikbaar voor vragen tussen 9:00 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur op telefoonnummer 0182 50 53 24. Uw vragen worden beantwoord door onze polikliniekassistentes na eventueel overleg met één van de KNO artsen.

 • Mijn kind heeft een loopoor en trommelvliesbuisjes, wat moet ik doen?

  Een loopoor mag ongeveer 5 dagen aanhouden. Hoe het vocht eruit ziet kan heel verschillend zijn: van helder snotachtig tot stinkend groen. Soms kan er zelfs bloed bij zitten. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken, dit komt door de ontsteking.

  Als het oor van uw kind na 5 dagen nog niet droog is, kunt u - als uw kind nog niet voor nacontrole is geweest - contact opnemen met de polikliniek KNO voor een recept oordruppels.

  Neem bij koorts en ziek zijn eerder contact met ons op!

  Is uw kind al voor nacontrole bij de KNO-arts geweest, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Zorg ervoor dat er geen water in het aangedane oor komt.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Mijn kind heeft een loopoor en geen trommelvliesbuisjes, wat moet ik doen?

  Een loopoor mag ongeveer 5 dagen aanhouden. Hoe het vocht eruit ziet kan heel verschillend zijn: van helder snotachtig tot stinkend groen. Soms kan er zelfs bloed bijzitten. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken, dit komt door de ontsteking.

  Als het oor van uw kind na 5 dagen nog niet droog is, kunt u als uw kind in de afgelopen 3 maanden bij de KNO-arts is geweest, contact met ons opnemen voor een recept oordruppels.

  Is uw kind langer dan 3 maanden geleden voor het laatst bij de KNO-arts geweest, neemt u dan contact op met uw huisarts.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Mag er water in oren komen na het plaatsen van trommelvliesbuisjes?

  De eerste week na het plaatsen van trommelvliesbuisjes mag er geen water in de oren komen. Het is verstandig om tijdens het douchen en haren wassen watten met vaseline of oordoppen te gebruiken. De eerste week na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes mag er niet gezwommen worden. Daarna zijn er geen specifieke voorzorgsmaatregelen meer nodig. 

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Mag je zwemmen met trommelvliesbuisjes?

  Een kind mag een week niet zwemmen na het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Heeft uw kind klachten tijdens of na het zwemmen, dan kunnen er oordoppen worden gebruikt. Deze kunt u laten aanmeten bij een hoortoestellenwinkel (audicien). 

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Mag je vliegen met trommelvliesbuisjes?

  Vliegen met trommelvliesbuisjes is geen probleem. Mensen met trommelvliesbuisjes hebben vaak juist minder last van de oren met vliegen omdat er geen drukverschil tussen middenoor en buitenwereld kan optreden.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Dof gevoel na plaatsen trommelvliesbuisjes, is dat normaal?

  Na het plaatsen van een trommelvliesbuisje is het normaal dat er een dof gevoel in het oor ontstaat. Het oor heeft even de tijd nodig om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Kijkt u voor meer informatie in onze folder.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Trommelvliesbuisjes komen uit het oor, wat moet ik doen?

  Wanneer een trommelvliesbuisje eruit valt hoeft u niets te doen. De trommelvliesbuisjes groeien vanzelf uit het trommelvlies. Meestal gebeurt dat tussen de 6 en 12 maanden na het plaatsen van een trommelvliesbuisje. Iets eerder of later kan ook. Heeft u vragen of klachten dan kunt u via uw huisarts een afspraak maken.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Zorgen trommelvliesbuisjes voor schade op latere leeftijd?

  Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat kinderen, zelfs indien het meermalen nodig is om een trommelvliesbuisje te plaatsen, blijvende schade daarvan aan trommelvliezen of gehoororgaan ondervinden.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Wat zijn mogelijke complicaties bij trommelvliesbuisjes?

  Het directe risico van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is gehoorverlies, maar de kans hierop is nagenoeg nihil. Andere complicaties zijn een loopoor en het niet dichtgroeien van het trommelvlies nadat het buisje is uitgestoten (in 2% van de gevallen).

  De complicaties van het plaatsen van trommelvliesbuisjes moeten worden afgewogen tegen de gevolgen van het niet behandelen.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Meer pijnklachten na verwijdering amandelen, wat moet ik doen?

  Vaak horen wij dat patiënten die aan hun amandelen geopereerd zijn na een aantal dagen een toename van de pijn krijgen. Wanneer er in de keel wordt gekeken is er sprake van een wit beslag op de wonden. Dit is normaal en hoort bij het genezingsproces. De adem kan iets weeïg ruiken.

  U kunt extra pijnstilling nemen en zorg er voor dat u voldoende koud blijft drinken.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Hoe vaak moet ik mijn neus spoelen?

  Lees alle informatie over neusspoelen in onze patiëntenfolder neusspoelen.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

 • Waar kan ik terecht voor een tinnitus behandeling?

  U kunt niet in het Groene Hart Ziekenhuis terecht voor een tinnitus behandeling. De uitvoerder van deze behandeling is onder andere Beter Horen. Voor informatie kunt u bij hen terecht, zie https://www.beterhoren.nl/verbeter-uw-gehoor/gehoor/tinnitus/behandeling

 • Hoe kan ik een herhaalrecept bij KNO aanvragen?

  In principe kunt u herhaalrecepten via uw huisarts verkrijgen; mocht u nog regelmatig bij de KNO-arts onder controle zijn, dan kunt u een herhaalrecept via de polikliniek KNO opvragen. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling KNO op de pagina van het specialisme KNO op onze website.

  Wanneer er meer dan 3 maanden zijn verstreken sinds uw laatste bezoek aan de KNO-arts dan is het gebruikelijk dat herhaalrecepten via uw huisarts worden verkregen.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Kosten bevalling

Voor meer informatie over de kosten van een bevalling verwijzen we u graag door naar de informatiefolder.

Open de folder
Kosten en verzekeringen

Wij ontvangen veel vragen over facturen, kosten en verzekeringen. Daarom hebben deze veelgestelde vragen een eigen pagina op de website. Hier vindt u ook de contactgegevens van onze debiteurenadministratie, mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden.

Veelgestelde vragen kosten en verzekeringen

Kwaliteit

 • Wat is het patiënt tevredenheidsonderzoek (PTO)?

  Uw ervaring met het Groene Hart Ziekenhuis leert ons hoe we onze zorg verder kunnen verbeteren. Daarom vragen wij patiënten een korte vragenlijst in te vullen. U kunt een uitnodiging ontvangen voor het invullen van deze vragenlijst op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

  U krijgt een brief met de url (het internetadres) naar ons tevredenheidsonderzoek. Typ dit adres rechtstreeks in bij uw browser, niet in de google zoekbalk!

 • Wat is de Hospital Standardized Mortality Ratio?

  Sterftecijfers in ziekenhuizen zijn gebaseerd op een indicator genaamd Hospital Standardized Mortality Ratio. De HSMR geeft de verhouding aan tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal overleden patiënten. Naast de HSMR geeft de SMR (Standard Mortality Ratio) de sterftecijfers voor 50 ziektebeelden die de meeste sterfte veroorzaken. Deze diagnosegroepen zorgen voor 80% van de totale ziekenhuissterfte in Nederland.

 • Wat doet het GHZ met het sterftecijfer?

  Voor het Groene Hart Ziekenhuis is het sterftecijfer een indicatie voor de kwaliteit van zorg. Het biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar er verbeteringen zijn aan te brengen in onze patiëntenzorg.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Mammapoli

 • Ik ben doorgestuurd via het Bevolkingsonderzoek. Heb ik nu borstkanker?

  U bent doorverwezen omdat bij het Bevolkingsonderzoek op de foto een verandering of afwijking is gezien die verder moet worden onderzocht. Het kan ook om een goedaardige afwijking gaan.

 • Wat gebeurt er op de mammapoli?

  Nadat aanvullende borstonderzoeken zijn gedaan bij de radioloog, komen patiënten met een afwijking in de borst op de mammapolikliniek. De mammapolikliniek is ingericht voor (het uitvoeren van borstonderzoek bij) patiënten met een afwijking in de borst. Het doel van deze  onderzoeken bij de radioloog en de mammapolikliniek is om vast te stellen of er sprake is van een goedaardige of kwaadaardige afwijking.

 • Kan ik voor alle borstkankerzorg terecht in het GHZ?

  Het Groene Hart Ziekenhuis is uw ingang voor medisch specialistische zorg. Hier vinden de diagnostische onderzoeken, de meeste operaties en chemobehandelingen, de controles en nazorg plaats. Binnen het Oncologie Netwerk West vinden de directe reconstructies bij borstkanker vanaf 2015 plaats op locatie Leiderdorp. Deze bundeling is nodig omdat voor deze operatie extra expertise nodig is bij het operatieteam en de verpleegafdeling. Bestralingen vinden plaats op de afdeling Radiotherapie in het LUMC.

  Als een behandeling op een andere locatie dan uw eigen ziekenhuis nodig is, regelen we dat voor u. U kunt er echter altijd voor kiezen om niet op deze centrale locatie geholpen te worden, maar in een ander ziekenhuis. Voel u vrij om dit aan te geven.

 • Er is bij mij sprake van een kwaadaardige afwijking in de borst. Wat gaat er nu verder gebeuren?

  De uitslagen van de onderzoeken worden tijdens een vaste patiëntenbespreking besproken door het gespecialiseerd behandelteam en het team formuleert een behandeladvies. U stelt samen met uw specialist het definitieve behandelplan vast.

 • Welke behandelingen zijn er voor borstkanker?

  De behandeling hangt af van de  grootte van de afwijking en of er uitzaaiingen zijn gevonden. De behandeling van borstkanker bestaat meestal uit een borstoperatie, indien nodig  in combinatie met bestraling (radiotherapie). Soms is verdere 'systemische' behandeling nodig, bijvoorbeeld chemotherapie.

 • Er worden door de mammapolikliniek bij mij aanvullende onderzoeken afgesproken. Waarom is dit nodig?

  Aanvullende onderzoeken kunnen nodig zijn om uw gezondheidssituatie verder in kaart te brengen en/of om nog nauwkeuriger te weten hoe groot de tumor precies is en of er uitzaaiingen zijn.

 • Waar kan ik gedurende de borstkankerbehandeling met mijn vragen terecht?

  Iedere patiënt een met borstkanker krijgt een 'casemanager' toegewezen. U kunt met al uw vragen terecht bij uw casemanager. De casemanager coördineert het behandeltraject en wordt door de andere behandelaars op de hoogte gehouden.

 • Wat gebeurt er bij bestralen?

  Bij bestraling (radiotherapie) worden kankercellen beschadigd met behulp van straling zodat ze zich niet meer kunnen delen en doodgaan. Dit gebeurt in een bestralingsserie met meerdere sessies. Het bestralen duurt telkens enkele minuten en vindt plaats in het LUMC.

 • Wat gebeurt er bij chemotherapie?

  Bij chemotherapie worden via een infuus of injectie medicijnen toegediend die een celdodende of de celdeling remmende werking hebben. Een serie van chemobehandelingen bij elkaar wordt ook wel chemokuur genoemd. Tijdens het toedienen van de chemokuur verblijft u op een behandelstoel of bed in het ziekenhuis. Na afloop kunt u weer naar huis.

 • Wat gebeurt er tijdens de borstoperatie?

  Er zijn verschillende soorten borstoperaties. Bij een borstsparende operatie worden alleen de tumor en het borstweefsel rondom de tumor verwijderd. Bij een borstamputatie wordt de hele borst verwijderd. Soms is het nodig om ook de klieren in de oksel te verwijderen. Welke operatie mogelijk is, hangt af van de grootte van de tumor, of er uitzaaiingen en uw wensen. Bij een operatie wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Vaak kunt u dezelfde dag naar huis of blijft u één nachtje in het ziekenhuis.

 • Moet mijn borst verwijderd worden?

  Er zijn verschillende soorten borstoperaties. Bij een borstsparende operatie worden alleen de tumor en het borstweefsel rondom de tumor verwijderd. Bij een borstamputatie wordt de hele borst verwijderd. Soms is het nodig om ook de klieren in de oksel te verwijderen. Welke operatie mogelijk is, hangt af van de grootte van de tumor, of er uitzaaiingen zijn en uw wensen.

 • Is er bij mij een borstreconstructie mogelijk?

  Na een borstamputatie kan gekozen worden voor een borstreconstructie door de plastisch chirurg. Het doel van de reconstructie is om de vorm van de borst zoveel mogelijk te herstellen.

 • Kan ik overlijden als gevolg van borstkanker?

  Bij kanker spreken we vaak van overlevingskansen of de prognose, het vooruitzicht. De kans op genezing bij borstkanker is de laatste jaren gestegen. Dit komt door betere onderzoeken en nieuwe behandelmethoden en doordat vrouwen door goede voorlichting eerder naar de huisarts gaan. Hierdoor is momenteel na vijf jaar 80% van de patiënten met borstkanker nog in leven en na tien jaar 69%. Blijft de kanker beperkt tot de borst, dan is na vijf jaar zelfs 90 tot 100% van de patiënten nog in leven.

 • Is borstkanker erfelijk?

  Meestal is er geen sprake van een erfelijke vorm van borstkanker. Jonge patiënten of patiënten bij wie borstkanker veel in de familie voorkomt, kunnen worden doorverwezen naar de polikliniek van de  klinisch geneticus voor verder onderzoek.

 • Waar kan ik nog meer informatie vinden over borstkanker?

  Heeft u een vraag die niet op onze website staat, dan kunt u deze altijd stellen aan uw behandelend arts of casemanager. U kunt ook links naar informatieve folders en websites vinden op de folderpagina van onze website.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Medische Microbiologie

 • Wanneer en van wie krijg ik de uitslag van mijn semenonderzoek?

  Wanneer u de uitslag van het semenonderzoek ontvangt, hangt af van de aanvrager:

  • Aangevraagd door de uroloog: u krijgt schriftelijk bericht van de uroloog
  • Aangevraagd door de huisarts of chirurg: u kunt na 2 weken bellen met uw arts
  • Aangevraagd door de gynaecoloog: bij uw volgende bezoek op de polikliniek
 • Waar kan ik de aanvraagformulieren voor semenonderzoek vinden?

  Op de website van Medische Microbiologie vindt u de aanvraagformulieren voor semenonderzoek, zoals:

  Formulier voor semenonderzoek in verband met vruchtbaarheidsond erzoek,  Formulier voor  controle na vasectomie (sterilisatie).

 • Hoe lang duurt het tot de uitslag van een onderzoek bekend is bij Medische Microbiologie?

  Op onze Medische Microbiologie website staat een overzicht van de doorlooptijden van de Medische Microbiologie onderzoeken. Zie de folder met  doorlooptijden medische Microbiologie.

 • Ik moet ontlasting inleveren voor onderzoek. Hoe lang mag ik dat bewaren en hoe/waar?

  U mag ontlasting die u voor onderzoek moet inleveren maximaal 4 dagen in de koelkast bewaren. Als het gaat om onderzoek op amoeben bewaart u de ontlasting dan maximaal 1 uur op lichaamstemperatuur.

  Als het gaat om onderzoek op wormeieren schrijft u de data van afname op het potje. Als het niet duidelijk is dat de materialen van 3 verschillende dagen/toiletgangen is, wordt een en ander namelijk als één onderzoek ingeschreven in plaats van drie.

 • Waar en wanneer kan ik materiaal voor onderzoek inleveren?

  Materiaal voor onderzoek door onze afdeling Medische Microbiologie kunt u inleveren op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur aan de Bleulandweg 3, tweede verdieping.

 • Wat kost mijn onderzoek van Medische Microbiologie?

  Bekijk de tarieven van de onderzoeken bij medische Microbiologie op onze website, zie hiervoor de  tarievenlijst mmb labdiagnostiek op de pagina met onze folders Medische Microbiologie.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Medische vragen

 • Kan ik mijn bloedgroep laten bepalen?

  Het Groene Hart Ziekenhuis doet alleen bloedgroepbepalingen op aanvraag van een (huis)arts. Een bloedgroepbepaling is niet makkelijk, er worden ook geen bloedgroepkaartjes meer uitgegeven. Als u namelijk bloed moet krijgen, zal elk ziekenhuis zelf testen welke bloedgroep u heeft. De test moet ook twee keer gedaan worden, op verschillende dagen.

 • Wat zijn op dit moment de wachttijden?

  Voor elk specialisme geldt een andere wachttijd, ook wel toegangstijd genoemd. Op onze website vindt u een lijst met de actuele wachttijden van elk specialisme.

  Van een aantal behandelingen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgelegd hoe de wachttijden berekend moeten worden. Dit geldt voor alle ziekenhuizen. De wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden voor de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden (de mediaan van de betreffende DBC-zorgproducten).

  Bekijk de wachttijden van deze behandelingen op onze website.

 • Waar kan ik een herhaalrecept aanvragen?

  Herhaalrecepten kunt u aanvragen bij uw huisarts of behandelend specialist. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling. Kijk op onze website voor een overzicht van alle specialismen.

 • Waarom krijg ik steeds dezelfde vragen als ik ben opgenomen?

  Tijdens uw opname worden u op verschillende momenten dezelfde vragen gesteld. We vragen dan bijvoorbeeld naar uw naam, uw geboortedatum, aan welke zijde u geopereerd moet worden en of u nuchter bent. Dit is een onderdeel van onze veiligheidsprocedure.

 • Waarvoor heb ik een verwijsbrief nodig?

  Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijsbrief nodig. In andere gevallen heeft u een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in Groene Hart Ziekenhuis komt dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief wordt verstrekt door uw huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist.

 • Heb ik een verwijzing nodig van mijn arts voor een (bloed)onderzoek?

  Voor alle onderzoeken heeft u een doorverwijzing van uw huisarts, medisch specialist of andere verwijzer nodig.

 • Hoe kom ik aan een medische of geneeskundige verklaring?

  Regelmatig krijgen specialisten een verzoek om een geneeskundige verklaring af te geven, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand nog kan sporten, in staat is te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen etc.?

  Onze specialisten hanteren hierbij de richtlijnen van de KNMG.

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Bekijk ook de uitleg van de KNMG (in 4 talen) in het 'weigeringsbriefje'

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  1. De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  2. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u doen om toch aan de informatie te komen?

  1. U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  2. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt. (bekijk de informatie over opvragen van uw medische dossier via de website van het Groene Hart Ziekenhuis)
  3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder
   behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw
   gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar
   beoordeling betrekken.

  (Deze tekst is deels ontleend aan de website van de KNMG)

 • Waar kan ik een medicatieoverzicht opvragen?

  Uw medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 • Hoe kan ik mijn afspraken met de arts/verpleegkundige nagaan?

  Om gemaakte afspraken met uw arts/ verpleegkundige te kunnen verifiëren verzoeken we u contact op te nemen met het specialisme van uw behandelend arts/verpleegkundige. Ook kunt u een overzicht van uw afspraken inzien binnen MijnGHZ, het patiëntenportaal van het GHZ.

 • Wanneer krijg ik de uitslag van mijn onderzoek?

  De uitslag van uw onderzoek hoort u van uw behandelend arts. Weet u niet wanneer u de uitslag kunt verwachten, vraag dit dan na bij uw arts. Een overzicht van alle specialisten vindt u op onze website.

 • Wat is palliatieve zorg?

  Palliatieve zorg wordt ingezet om patiënten in de laatste levensfase te ondersteunen en te begeleiden.

 • Welke geestelijke verzorgers zijn aanwezig in het Groen Hart Ziekenhuis?

  De Dienst Geestelijke Verzorging van het Groene Hart Ziekenhuis bestaat uit een team van katholieke, protestantse en humanistische geestelijk verzorgers.

  Kijk op de pagina over geestelijke verzorging op onze website voor meer informatie.

 • Waar kan ik krukken ophalen?

  Krukken zijn verkrijgbaar bij de een thuiszorgwinkel, zoals Vierstroom. Deze thuiszorgorganisatie heeft diverse zorghulpmiddelen te leen of te huur. 

 • Zijn er richtlijnen voor diabetespatiënten?

  U krijgt de voorschriften waarop staat wat u wel en niet mag eten als diabetisch patiënt op papier mee; deze zijn speciaal voor u samengesteld en dus voor u persoonlijk bestemd. Als de voorschriften niet duidelijk zijn, kunt u nogmaals contact opnemen met de polikliniek of verpleegkundige om de afspraken nog een keer door te nemen. Het is verstandig om bij opname uw eigen insulinepen en controleapparaat mee te nemen.

 • Kan ik informatie krijgen over een opgenomen patiënt?

  Om privacyredenen hebben wij geen toegang tot persoonlijke informatie en kunnen we u deze informatie niet verstrekken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via (0182) 50 50 50. Het ziekenhuis mag alleen informatie geven aan de officiële contactpersoon van een patiënt.

 • Kan ik mij laten enten voor Hepatitis-B in het GHZ?

  Voor een Hepatitis-B vaccinatie kunt u met een ingevuld registratieformulier elke donderdag in de oneven weken van 08:15 tot 12:30 uur langskomen in het dagbehandelcentrum D2. U wordt dan direct gevaccineerd.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

MijnGHZ

MijnGHZ is het patiëntenportaal van het Groene Hart Ziekenhuis. Op een aparte pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Klik hieronder op de knop om deze pagina te openen.

Naar de veelgestelde vragen over MijnGHZ

Operatie vragen

 • Moet ik stoppen met de antistollingsmiddelen?
  Er bestaan verschillende soorten antistollingsmiddelen, ook wel bloedverdunners genoemd. Uw arts bespreekt met u of u moet stoppen en hoe lang van tevoren.
 • Kan ik kiezen voor narcose of een ruggenprik?

  U kunt uw wens over de narcose voorleggen aan de anesthesioloog. Deze arts spreekt de vorm van verdoving met u af. De vorm van verdoving is afhankelijk van de aard van de ingreep, uw conditie en leeftijd.

 • Welke medicijnen mag ik innemen voor mijn operatie?

  Wij kunnen hier online geen antwoord op geven, dit bespreekt u met de arts of de anesthesioloog. Neem altijd een volledig medicatieoverzicht mee als u een gesprek heeft met de anesthesioloog, zodat dit punt goed besproken wordt. Of neem contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent.

 • Zijn er voorbereidingen voor diabetespatiënten?

  U krijgt voorschriften waarop staat wat u wel en niet mag eten als diabetisch patiënt op papier mee; deze zijn speciaal voor u samengesteld en dus voor u persoonlijk bestemd. Als de voorschriften niet duidelijk zijn, kunt u nogmaals contact opnemen met de polikliniek of verpleegkundige om de afspraken nog een keer door te nemen. Het is verstandig om bij opname uw eigen insulinepen en controleapparaat mee te nemen.

 • Ik ben (misschien) zwanger, kan ik toch geopereerd worden?

  Dit is afhankelijk van de ingreep en de medische indicatie. Neemt u contact op met uw behandelend arts of de desbetreffende polikliniek.

 • Kan ik tijdens mijn menstruatie wel geopereerd worden?

  In deze periode kunt u gewoon geopereerd worden, tenzij uw behandelend arts nadrukkelijk anders met u afgesproken heeft. Tijdens de operatie mag u alleen maandverband gebruiken, dus geen tampons.

 • Mag ik mijn contactlenzen inhouden tijdens de ingreep?
  Als u algehele anesthesie (narcose) krijgt moet u uw lenzen uitdoen. Dit is van belang omdat de pupillen regelmatig worden gecontroleerd.
 • Mijn ring kan niet af, is dit een bezwaar?
  Voor de veiligheid vragen we u om uw ring af te doen voor de operatie. Sieraden, waaronder ringen, moeten altijd af voor de operatie. 
 • Mag ik kunstnagels dragen tijdens een operatie?

  Kunstnagels of nagellak is niet toegestaan tijdens een operatie. De kleur van uw nagels is van belang om tijdens de ingreep de doorbloeding te controleren.

 • Ik heb een piercing. Moet deze uit tijdens de ingreep?

  Bij plaatselijke verdoving wordt een piercing afgeplakt. Als u volledige anesthesie krijgt (narcose) moet de piercing worden verwijderd. Deze kunt u zo snel mogelijk na de ingreep zelf weer inbrengen.

 • Mag ik sieraden om tijdens een operatie?

  U dient op de dag van de opname uw sieraden af te doen en alle piercings uit te hebben. Vraag eventueel advies aan een juwelier.

 • Mag ik met mijn kind mee naar de operatiekamer?

  Tot een leeftijd van 16 jaar is het toegestaan uw kind te begeleiden naar de operatiekamer. Eén ouder (of verzorger) mag het kind begeleiden naar de operatiekamer, tenzij de arts anders beslist. Als uw kind slaapt verzoeken we u de operatiekamer te verlaten.

 • Mag ik met de patiënt meelopen tot in de operatiekamer?

  Het is niet toegestaan om tot in de operatiekamer mee te lopen. De patiënt wordt begeleid door onze verpleegkundigen.

 • Kan ik aanwezig zijn als mijn kind wakker wordt in de operatiekamer?

  Na de ingreep wordt u door een verpleegkundige naar uw kind op de uitslaapkamer gebracht. Als uw kind wakker wordt, bent u aanwezig.

 • Kan ik kiezen tussen narcose of een ruggeprik?

  U kunt uw wens over de narcose voorleggen aan de anesthesioloog. Deze arts spreekt de vorm van verdoving met u af. De vorm van verdoving is afhankelijk van de aard van de ingreep, uw conditie en leeftijd.

 • Kan ik mee de operatiekamer in met een patiënt die een verstandelijke beperking heeft?

  Wanneer u wilt meelopen met een patiënt dan kunt u dit overleggen met de verpleegkundige die op de dag van de operatie voor de betreffende patiënt zorgt. Vaak is de aanwezigheid van één bekende heel geruststellend voor een patiënt met een verstandelijke beperking. Een goede voorbereiding op de ingreep is noodzakelijk. 

 • Moet ik overnachten na mijn ingreep?

  Afhankelijk van het soort ingreep, uw lichamelijke conditie en uw leeftijd bespreekt de arts met u de noodzaak om wel of niet een nacht in het Groene Hart Ziekenhuis te verblijven. Om antwoord op uw vraag te kunnen geven, verzoeken we u contact op te nemen met het betreffende specialisme.

 • Mag ik rijden na mijn operatie?

  Wanneer u na een operatie weer mag autorijden, hangt af van de gevolgen van de operatie en van het herstel. Meestal kunt u niet meteen weer autorijden. Bespreekt u dit van te voren met de specialist.​

 • Wanneer mag ik na de ingreep weer gaan werken?

  Dit is afhankelijk van de aard van de ingreep en uw werkzaamheden. Ook uw conditie speelt hierin een rol. U zult begrijpen dat we u daarom geen pasklaar antwoord kunnen geven. Wanneer u uw werk weer kunt hervatten, bespreekt u met uw specialist, van te voren en ook bij de (eventuele) controles na de operatie. Als u thuis nog twijfelt kunt u overleggen met uw bedrijfsarts. Hij of zij is op de hoogte van uw werkzaamheden.

 • Kan ik werken na mijn ingreep/operatie?

  Wanneer u uw werk weer kunt hervatten hangt af van het werk dat u doet, het verloop van uw herstel en het soort operatie dat u heeft ondergaan. Bespreekt u dit dus met uw specialist, van te voren en ook bij de (eventuele) controles na de operatie.

 • Krijg ik hulp via de thuiszorg?
  Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Hulp bij het huishoudelijke werk kunt u zo mogelijk voor opname al aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente. Zij beoordelen uw situatie en bepalen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Voor alle overige vragen rondom thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice of hulpmiddelen schakelen we tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige bespreekt met u en uw familie of naasten de mogelijkheden en gaat daarna aan de slag om de afgesproken zorg voor u te regelen.
 • Krijg ik de pijnstillers vergoed?
  Verschillende soorten pijnstillers zijn verkrijgbaar zonder recept. Deze vallen onder de ‘zelfzorgmedicijnen’. Ook mét recept worden deze medicijnen vaak niet vergoed. Als u twijfelt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Pijnstillers waarin opiaten zijn verwerkt (door arts voorgeschreven) worden doorgaans wél vergoed.
 • Ik weet niet meer wat de arts/verpleegkundige heeft afgesproken.
  Het is altijd verstandig om uw vragen op een briefje mee te nemen tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. Eventuele afspraken kunt u dan direct opschrijven. Handige tips hiervoor vindt u in de folder ‘Wat vraag ik mijn arts?’. Als u, thuisgekomen, nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek.
 • Hoe lang duurt het voordat het opgeblazen gevoel verdwijnt na de kijkoperatie in mijn buik?
  Tijdens een kijkoperatie van de buik wordt er (onschadelijk) koolzuurgas in de buik geblazen om de organen goed zichtbaar te maken De omvang van de buik na de ingreep is voor iedereen verschillend. De lucht moet worden opgenomen door de weefsels. De snelheid varieert en heeft te maken met uw gestel, bouw en activiteiten. Met mate bewegen, naar kunnen, is goed om de buik te laten slinken en het opgeblazen gevoel kwijt te raken.
 • Mijn galblaas is onlangs verwijderd. Moet ik me nu aan een dieet houden?
  In principe heeft u geen speciaal dieet nodig. Het is echter niet zo dat u snel na de ingreep weer alles onbeperkt kunt eten (voedingsmiddelen waar veel vet in zit, sterk gekruide produkten, bepaalde groenten). Het is verstandig om die produkten te laten staan die u steeds klachten hebben gegeven. Mogelijk kunt u deze voeding op iets langere termijn wel weer gaan gebruiken, maar het is verstandiger om dit langzaam op te bouwen en uit te proberen. Het lichaam geeft vanzelf aan of het deze voeding weer accepteert.
 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Orthopedie

 • Wanneer staat mijn orthopedie operatie gepland?

  Voor vragen over een geplande orthopedie operatie kunt u contact opnemen met de opname afdeling: tel. (0182) 50 59 81. U kunt bellen van maandag t/m donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur en van 13.30 tot 14.30 uur.

 • Mijn gips na een orthopedische operatie zit niet goed, te strak. Kan er een arts naar kijken?

  Als u denkt dat het gips niet goed zit kunt u contact opnemen met de gipskamer, telefoonnnummer (0182) 50 51 20.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Ik gebruik Ascal als bloedverdunner, moet ik dan ook nog de “prikjes” (Fragmin) gebruiken?

  Ja, na deze operaties is het gebruikelijk dat u thuis gedurende  21 dagen doorgaat met Fragmin spuiten. Fragmin werkt op een andere manier op de bloedstolling en helpt trombose te voorkomen.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Moet ik voor een tandheelkundige ingreep antibiotica slikken na een gewrichtsvervanging?

  Als er tandheelkundige ingrepen plaats vinden (bijvoorbeeld tandwortelbehandelingen of het trekken van tanden/ kiezen, maar ook een behandeling bij de mondhygiëniste), kunt u van tevoren contact opnemen met de tandarts en aangeven dat u een knie-, heup- of schouderprothese heeft.

  Het is meestal niet nodig om preventief antibiotica te nemen, dit is het advies van de Federatie Medisch Specialisten. Bij dit advies sluit het GHZ zich dan ook aan. Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Moet er altijd een foto worden gemaakt vóór een controlebezoek bij orthopedie?

  Nee, dit is niet altijd nodig. Als er een foto gemaakt moet worden heeft de orthopedisch chirurg dit aan u gemeld.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Wanneer gaan de hechtingen eruit na een orthopedische operatie?

  Meestal 2 weken na de operatie.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Wanneer mag ik weer autorijden na een orthopedische operatie?

  Dit kunt u bespreken met uw orthopedisch chirurg tijdens de eerste controle rond 2 maanden na de operatie. Tot die tijd mag u nog niet autorijden. Als u een operatie aan uw benen of voeten heeft gehad waarbij er gips gegeven is, bent u niet verzekerd om auto te rijden. Overlegt u altijd met uw verzekeraar.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Hoe lang moet ik in het gips na een orthopedische operatie?

  Dat ligt aan de operatie dan wel aan de behandeling. Uw behandelend orthopedisch chirurg bespreekt dat met u.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Wanneer mag ik douchen na een orthopedische operatie?

  Vanaf 2 dagen na de operatie mag u douchen.  Maar laat de wond niet weken.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Wanneer mag ik zonder krukken lopen na een orthopedische operatie?

  Dit gaat de eerste 2 maanden in overleg met uw fysiotherapeut. Op zich is de prothese volledig belastbaar maar is ook het evenwicht bij het lopen verstoord zodat het veilig is om de eerste 2 maanden met krukken (of 1 kruk) te blijven lopen. Tijdens de eerste controle kunt u dit verder bespreken met uw orthopedisch chirurg.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Moet ik de wond na orthopedische operatie thuis verbinden?

  De wond die u heeft na een orthopedie operatie hoeft alleen verbonden te worden als deze lekt. Als de wond droog is, hoeft er geen pleister meer op. Een droge wond geneest sneller als deze niet wordt afgedekt.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Ik heb een tintelend gevoel in mijn arm/hand na mijn schouderoperatie, is dat normaal?

  Dit komt vaker voor. Meestal trekt het vanzelf weer weg.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Ik heb een dik been na orthopedische operatie, klopt dat?

  Ja, bij de operatie komt veel vocht vrij. Als u meer gaat lopen zakt dit vocht naar beneden tot in uw enkels. Het kan een aantal maanden duren voordat dit vocht weer door het lichaam is opgenomen. Heeft u daarnaast andere klachten, bv. als u been rood en pijnlijk is of als u koorts heeft, dan kunt u altijd bellen (telefonisch spreekuur Orthopedie).

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Ik heb pijnklachten na injectie Depo-Medrol, klopt dat?

  Kort na de injectie kunt u wat extra pijn krijgen, na een paar dagen trekt dit weg. Het kan wel één tot twee weken duren voor u echt effect merkt van de injectie.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts. 

 • Ik heb pijnklachten na een orthopedische operatie, wat nu?

  Als de wond niet dik, rood en ontstoken is, is de pijn na een operatie meestal een teken dat u het toch wat teveel belast heeft. Probeert u minder te belasten. Bij vragen kunt u altijd bellen voor overleg/advies.

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Wanneer mag ik naar huis na een orthopedische operatie?

  Wij streven ernaar dat iedere patiënt weer naar huis gaat na de operatie. Als dit niet mogelijk is, zorgen wij voor een revalidatie- of logeeradres. Of dit voor u van toepassing is wordt tijdens de opname bekeken, de indicatie wordt gesteld door de  transferverpleegkundige  en/of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  Dit is een algemeen advies, uw persoonlijke situatie kan anders zijn. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts, de polikliniek of de afdeling waar u onder behandeling bent of raadpleeg uw huisarts.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Radiologie

 • Hoe breed is de bredere MRI?

  Het GHZ beschikt over een speciale MRI-scanner met wijdere opening. Deze opening is 70 centimeter breed. Dit is vooral erg prettig als u engtevrees (claustrofobie) of last van obesitas heeft. Naast de wijdere opening is het plafond in deze MRI-ruimte voorzien van fotografische illusies van een mooie zomerse wolkenlucht. Door te kijken naar de afbeelding voelt u zich meer ontspannen. Het geeft een ruimtelijker gevoel, waardoor eventuele angst vermindert.

 • Ik wil een kopie van mijn röntgenfoto, CT-scan of MRI-scan opvragen

  Wanneer u kopieën van uw röntgenfoto's, CT-scans of MRI-scans wilt hebben, kunt u bij de balie van de afdeling Radiologie (GHZ locatie Gouda) langskomen. U kunt hier elke werkdag terecht tussen 08.30 uur en 16.00 uur. De gevraagde onderzoeken worden ter plekke voor u op een cd-rom gebrand. Dit duurt ongeveer 15 minuten. (Voor complexe onderzoeken zoals CT-MRI-scans kan een langere brandtijd gelden, houd hier rekening mee).  

  Er moet hiervoor wel een aanvraagformulier ingevuld worden. Dit kan ter plaatse bij de balie radiologie. U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U kunt ook iemand machtigen om uw foto's bij ons op te laten halen. Deze persoon dient zich dan ook te kunnen legitimeren. In verband met de wet Bescherming Privacy Persoonsgegevens worden Röntgenfoto's, CT-scans of MRI-scans niet naar een huisadres gestuurd.  

 • Kan ik eigen muziek luisteren tijdens een MRI-scan?

  Bij een MRI-scan heeft u de mogelijkheid om uw eigen muziek aan te sluiten op de koptelefoon of oordopjes die u bij de scan krijgt.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Rookvrij ziekenhuis

 • Vanaf wanneer gaat het nieuwe rookbeleid in?

  Op 1 januari 2019 is de rookruimte binnen op de begane grond van locatie Gouda gesloten. De rookabri voor de hoofdingang zal eind december worden weggehaald en is daarom al eerder voor patiënten en bezoekers gesloten.

  De reden waarom we als ziekenhuis dit besluit genomen hebben, zal voor iedereen bekend zijn. Roken is slecht voor de gezondheid en de oorzaak van vele aandoeningen. Per jaar overlijden c.a. 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Het is doodsoorzaak nummer één onder mannen en vrouwen. Meerokende kinderen hebben meer kans op onder andere een laag geboortegewicht, wiegendood en luchtweginfecties zoals oorontsteking en astma. Ook veel andere aandoeningen zijn direct te relateren aan roken. In ons ziekenhuis zien we hier dagelijks de gevolgen van. Daarnaast is roken een verslaving.

 • Geldt het nieuwe rookbeleid op alle GHZ locaties?

  Ja, het rookverbod geldt op alle locaties. Op onze regiolocaties zijn geen rookabri's aanwezig. Daardoor is daar een algeheel rookverbod van kracht.

 • Mag ik helemaal niet meer roken in of bij het GHZ?

  U mag nog wel roken, maar alleen op de daarvoor bestemde plekken. Voor u blijven de rookabri's bij P2 en P3 beschikbaar om te roken. Zo houden we de rest van het terrein rookvrij.

 • Waarom mag ik op minder plekken roken?

  Dat roken ongezond is, hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Ook de rook die in de lucht, kleding of haren blijft hangen komt ongevraagd bij patiënten terecht. Deze rook is schadelijk voor onze patiënten en komt hun herstel niet ten goede. We willen als ziekenhuis niet meer worden geassocieerd met deze ongezonde verslaving. Daarnaast krijgen we regelmatig klachten van bezoekers, patiënten én medewerkers over rokende mensen bij de ingang en rokende mensen op plekken waar het niet mag.

  En tot slot vinden we dat we als ziekenhuis een voorbeeldfunctie hebben. Het GHZ wil bijdragen aan een Rookvrije Generatie en een gezonde samenleving; daar hoort roken niet bij.

 • Mogen er nog wel e-sigaretten worden gerookt?

  Roken mag alleen in de rookabri's bij P2 en P3. Dat geldt ook voor pijptabak, sigaren en 'rookvrije sigaretten', iQos/Heets en overige rookwaren. 

 • Hoe weten patiënten/bezoekers dat het ziekenhuis rookvrij wordt?
  • Er staan borden verboden te roken op het terrein
  • Een heeft een artikel in de huis-aan-huisbladen gestaan
  • Er is op social media gecommuniceerd
 • Wordt er handhaving ingezet om te controleren?

  Nee, wel is iedereen vrij om patiënten en bezoekers aan te spreken. Kijk er daarom niet van op als u wordt aangesproken als u rookt op een plek waar dit verboden is. Door met zijn allen de regels na te leven en samen iedereen aan te spreken die zich niet aan regels houdt, kunnen we snel een rookvrij terrein realiseren.

 • Ik wil stoppen met roken. Kan ik daar hulp bij krijgen?

  Absoluut. SineFuma is een organisatie die ook in het GHZ groepstrainingen organiseert. Daarvoor kunt u zich aanmelden op  www.rookvrijookjij.nl. De cursus wordt, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, vergoed.

 • Worden patiënten verplicht om te stoppen met roken?

  Nee, we willen niemand verplichten om te stoppen. Alleen is het bij ons vanaf 1 januari 2019 niet meer toegestaan om te roken

 • Ik wil een klacht indienen over het nieuwe rookbeleid, hoe doe ik dat?

  Klachten indienen kan volgens de standaardprocedure. Bekijk deze op onze klachtenpagina

 • Is het GHZ het enige rookvrije ziekenhuis?

  Nee, er zijn meer ziekenhuizen en zorginstellingen die al deels of volledig rookvrij zijn. Er zullen ook nog zeker meer ziekenhuizen volgen. Niemand wil dat zijn kind gaat roken. En toch rookt in Nederland nog bijna een kwart van de kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Van de kinderen die dagelijks gaan roken, zal meer dan de helft vroegtijdig hieraan overlijden.

  Zien roken doet roken. Kinderen overzien de gevolgen van roken nog niet. Ze vinden het stoer en beseffen niet dat het echt moeilijk is om te stoppen met roken.

  Wij willen kinderen beschermen tegen de schadelijke effecten van (mee) roken. Dit willen we doen door ze te laten opgroeien in rookvrije omgevingen. Daarbij vind je in geen enkel ziekenhuis een casino om een gokverslaving of een bar om een alcoholverslaving te onderhouden.

 • Mijn vraag over een rookvrij GHZ staat hier niet tussen, wat nu?

  Hebt u nog een andere vraag? Mail dan naar Rookvrij@ghz.nl

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Verloskunde

 • Kan ik bevallen in het GHZ?

  Nederlandse vrouwen hebben de keuze om thuis of poliklinisch te bevallen. Het is niet voor alle zwangere vrouwen mogelijk om in het eigen huis verantwoord de baby geboren te laten worden. Ook voor gezonde zwangeren en/of aanstaande vaders die het geen prettig idee vinden thuis te bevallen, kan een bevalling in het ziekenhuis een ontspannen alternatief zijn. U kunt dan bevallen in het Groene Hart Ziekenhuis. Het is aan te raden (maar niet verplicht) om al tijdens uw zwangerschap uw gegevens te laten registreren bij het Groene Hart Ziekenhuis. Dit kan onder andere op locatie Gouda in de centrale hal bij de balie.

  Twee van onze GezinSuites (zo heten de (verlos)kamers van ons Vrouw Kind Centrum) zijn In Zwang Suites, deze hebben een bad op de kamer. De bevalling gebeurt onder begeleiding van de eigen verloskundige en meestal de kraamverzorgster. Bij een medische indicatie begeleidt de verloskundige van het ziekenhuis of gynaecoloog de bevalling samen met een verpleegkundige.

  In Zwang is het samenwerkingsverband van de verloskundigen uit de regio Gouda en de gynaecologen uit het Groene Hart Ziekenhuis. Dankzij deze bijzondere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is medische zorg dichtbij en is er indien nodig  een snelle overdracht.

  Er zijn kosten verbonden aan bevallen in het ziekenhuis, lees hier de complete informatie over kosten rondom de bevalling in het Groene Hart Ziekenhuis.

 • Wat zijn Gezinsuites?

  In ons ziekenhuis hebben we geen aparte verloskamers, kraamafdelingen en neonatologie met couveuses, maar huiselijke Suites. In deze GezinSuites van ons Vrouw Kind Centrum bieden we, indien nodig, zorg aan zowel de vrouw als het kind. Het voordeel hiervan is dat de patiënt van binnenkomst tot vertrek op één kamer kan blijven en dat men een beperkt aantal gezichten aan het bed ziet. Zelfs als het kind in de couveuse moet, worden moeder en kind niet gescheiden. Uiteraard kan ook de partner in de GezinSuite overnachten.

  Ook voor zogenaamde poliklinische bevallingen (een bevalling in het ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat de aanstaande moeder liever in het ziekenhuis wil bevallen) kunt u terecht in de GezinSuites.

  Lees meer over poliklinisch bevallen met uw eigen verloskundige in ons ziekenhuis.

 • Is er een geboorteloket?

  Nee er is helaas geen geboorteloket in het Groene Hart Ziekenhuis. U kunt aangifte doen van de geboorte bij de gemeente Gouda. Het gemeentekantoor is gelegen naast het treinstation van Gouda (ongeveer 8 minuten lopen vanaf het ziekenhuis).

 • Moet ik me aanmelden voor een bevalling?

  U hoeft zich niet in te schrijven voor een bevalling in de GezinSuites van het Groene Hart Ziekenhuis. U bent altijd van harte welkom! Het is wel handig (maar niet verplicht) om uw gegevens vast van tevoren te laten registreren, dat kan bij de receptie in de centrale hal op locatie Gouda. Als u meer informatie wilt over bevallen in het ziekenhuis, raden we u aan om één van onze informatiebijeenkomsten bij te wonen. Door het coronavirus gaan deze bijeenkomsten helaas tijdelijk niet door. Kijk in de agenda voor een actueel overzicht van de geplande informatiebijeenkomsten. 

 • Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een bevalling?

  Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn, is afhankelijk van de situatie. Neemt u hiervoor contact op met onze Gezinsuites.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Voorzieningen

 • Heeft het GHZ een stilteruimte?

  Op de eerste etage van het Groene Hart Ziekenhuis, nabij de roltrap, vindt u onze lounge en stiltecentrum. Het stiltecentrum is zodanig ingericht, dat mensen van alle verschillende geloofs- en levensovertuigingen zich hier thuis kunnen voelen. 

  Het stiltecentrum bestaat uit verschillende ruimtes met voldoende rust en privacy voor de aanwezigen voor een moment van bezinning. De ruimte is dagelijks tussen 07.00 uur en 21.00 uur geopend. Buiten deze tijden kan op speciaal verzoek de ruimte geopend worden, vraag dit aan een van onze medewerkers.

  Lees meer over het stiltecentrum op onze website.

 • Waar kan ik even rustig wachten?

  Het Groene Hart Ziekenhuis biedt bezoekers en patiënten een ruimte om tot rust te komen en te ontspannen. In de lounge kunnen bezoekers even wachten, lezen of een kopje koffie drinken. De ruimte dient voor ontspanning en bevindt zich op de eerste verdieping, volg de bordjes stiltecentrum / lounge. U vindt hier ook een tafel (met stroomvoorziening) waar u kunt zitten met onder andere uw laptop bijvoorbeeld tussen twee afspraken door of als u moet wachten op iemand die een operatie ondergaat. 

  Lees meer over onze lounge en het naastgelegen stilteruimte op onze website.

 • Kan ik in het ziekenhuis naar de kapper of pedicure?

  Het is in ons ziekenhuis mogelijk via de verpleging een kapper of een pedicure te bestellen. Ook kunt u onze kapsalon bezoeken. De openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 09.00-17.00 uur. U vindt de kapsalon op de 5e verdieping van Locatie Gouda, naast de liften. Volg route 66.

  Vraag aan de verpleging of u de kapper of pedicure kunt bezoeken of neem zelf contact op via telefoonnummer 0182-505588. Dit is het nummer van de kapsalon. Ook kunt u de kapster Ella bereiken op haar mobiele telefoon: 06-12627030. Meestal kunt u op korte termijn terecht.

  De pedicure doet verschillende behandelingen. U kunt een afspraak met haar maken via de verpleging.

 • Wat is de GHZ App?

  Om uw verblijf tijdens uw opname nog aangenamer te maken, hebben wij een nieuwe service ontwikkeld: de GHZ App.

  Met hulp van deze applicatie, te gebruiken op uw tablet of smartphone, geniet u op een simpele manier van verschillende services. Met één druk op de knop kunt u bijvoorbeeld een kopje koffie bestellen bij uw roomassistant, geniet u van een uitgebreid amusementsaanbod of belt u kosteloos naar uw familieleden. Met de GHZ App bepaalt u zelf wanneer u gebruik maakt van een van de vele services.

  Lees meer over de GHZ App op onze website.

 • Kan ik begeleiding aanvragen?

  Als u de weg niet weet in het ziekenhuis, vraag dan gerust de weg aan één van onze gastvrouwen en -heren. Zij kunnen u ook begeleiden naar de polikliniek of afdeling. U kunt hier uw begeleiding gratis aanvragen.

 • Is er hulp om mijn fiets uit de ondergrondse fietsenstalling te halen?

  U kunt voorafgaand aan uw bezoek aangeven dat u begeleiding nodig heeft. Dit is een gratis service van het Groene Hart Ziekenhuis. Begeleiding aanvragen kan telefonisch via (0182) 50 51 53.

 • Is er een pendeldienst van de parkeergarages naar de hoofdingang?

  De GHZ Pendeldienst bestaat uit een golfkar die patiënten die slecht ter been zijn van de parkeergarages P2 en P3 naar hoofdingang vervoert, en natuurlijk ook weer terug. Kijk voor de haltes op onze website.

 • Kan ik een iPad huren op de afdeling?

  U kunt op de afdelingen Cardiologie, Chirurgie en Orthopedie een iPad huren. De iPad vraagt u aan bij de room assistant of vrijwilliger op uw afdeling.

  Voor de verhuur van de iPad betaalt u een eigen bijdrage van € 1,90 per dag. Vanaf drie dagen verhuur,  is de eigen bijdrage € 1,50 per dag. U kunt met pin of creditkaart aan uw bed betalen. Kijk voor meer informatie op onze website.

 • Is er een winkel voor cadeau-artikelen of bloemen?

  Op locatie Gouda vindt u in de gang achter de centrale hal het Green Café. Hier kunt u terecht voor cadeau-artikelen, fruit, snoep, kleine snacks en bloemen. En, natuurlijk een kopje koffie of thee met een broodje of iets lekkers. Nabij de Spoedeisende Hulp (SEH) vindt u Het Groene Hart Café voor koffie/thee en kleine snacks.

 • Kan ik warm eten in het GHZ?

  Als bezoeker kunt u in het Green Café en het Groene Hart Café terecht voor eenvoudige kleine warme gerechten, zoals een kopje soep. De maaltijden voor opgenomen patiënten worden door het Groene Hart Ziekenhuis verzorgd. 

 • Wat zijn de openingstijden van het restaurant?

  De openingstijden van onze horecagelegenheden vindt u op onze website. 

  Er is in het Groene Hart Ziekenhuis op locatie Gouda geen mogelijkheid om 's nachts eten te krijgen in het restaurant. 

  Tijdens de lunch- en dinertijden zijn er dagelijks wisselende warme maaltijden en broodjes in het Green Café. 

  Het Groene Hart Café heeft een assortiment dat bestaat uit vers gezette koffies, thee, frisdranken, ijs, gebak, broodjes en panini's.

 • Waar kan ik een rolstoel vinden?

  Een rolstoel kunt u vinden bij alle ingangen van het Groene Hart Ziekenhuis en bij de ingang van de parkeergarages. Voor de rolstoel heeft u een muntstuk van 2 euro nodig.

 • Hoe kan ik een tolk voor slechthorenden regelen?

  Bent u doof of slechthorend en heeft u voor uw gesprek met een arts of verpleegkundige een gebarentolk nodig? Wij raden u aan via Globaltalk een tolk te regelen, voordat u naar het ziekenhuis komt. Globaltalk, tel.: 088 - 255 52 22, website: www.globaltalk.nl 

 • Hoe kan ik een tolk voor anderstaligen regelen?

  Wanneer u moeite heeft met de Nederlandse taal, maakt de arts een inschatting of een tolk nodig is. Indien een tolk medisch gezien noodzakelijk is, kunt u o.a. gebruik maken van de Globaltalk. De verpleegkundige kan u hierover meer informatie geven. Globaltalk, tel.: 088 - 255 52 22, website: www.globaltalk.nl 

 • Is er een TV aanwezig op de afdeling?

  In de meeste dagverblijven op onze verpleegafdelingen staat een televisie. Daarnaast beschikt ieder bed over een eigen televisie. Deze service is gratis.

 • Waar kan ik de gevonden voorwerpen vinden?

  Bij de afdeling Frontoffice van het Groene Hart Ziekenhuis kunt u navraag doen over zoekgeraakte voorwerpen/kledingstukken. Wij verzoeken u het algemene telefoonnummer van het GHZ te bellen en te vragen naar de Frontoffice, (0182) 50 50 50.

 • Is er een brievenbus?

  U vindt een brievenbus buiten naast de ingang voor Spoedeisende Hulp. Als u vanaf deze ingang richting parkeergarage P3 loopt, ziet u de brievenbus aan uw rechterhand.

 • Zijn er speelgelegenheden voor kinderen?

  In vrijwel elke wachtkamer van een afdeling wordt de mogelijkheid geboden om uw kind(eren) te laten spelen.

 • Is er een geldautomaat?

  Er is geen mogelijkheid om geld op te nemen in het Groene Hart Ziekenhuis. Wel kunt u overal in het GHZ met uw pinpas betalen. Bij supermarkten in de omgeving en bij het Stationsplein in Gouda vindt u de dichtstbijzijnde pinautomaat.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Website en wifi

 • Waar kan ik terecht met vragen over de website?

  Voor vragen of opmerkingen over onze website kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@ghz.nl. Wij zien uw bericht graag tegemoet.

 • Mag ik mijn laptop of smartphone opladen in het GHZ?

  Als u uw laptop, smartphone of andere mobiele apparatuur wilt opladen, dan overlegt u eerst met een verpleegkundige welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek nooit zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld belangrijke apparatuur uitgeschakeld worden.

 • Is het draadloos internet altijd beschikbaar?

  Het kan voorkomen dat het internet wegens werkzaamheden of een storing tijdelijk uit de lucht is.

 • Biedt het GHZ ondersteuning bij het gebruik van draadloos internet?

  Heeft u problemen met de draadloze verbinding op uw mobiele apparaat, dan moet u deze zelf oplossen. Het Groene Hart Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

 • Hoe is het internet van het GHZ beveiligd?

  Het netwerkverkeer tussen de gebruikerscomputer of smartphone en het draadloze toegangspunt is niet beveiligd. In principe kan 'iedereen' in de buurt het verkeer 'aftappen'. Wees u daarvan bewust. Als u e-mail wilt ontvangen of versturen, doe dit dan met beveiligde diensten (https) in verband met het lage beveiligingsniveau van de verbinding. Verkeer tussen verschillende gebruikers is op dit draadloze netwerk niet afgeschermd. U draagt zelf zorg voor adequate virusbescherming. Uw computer is afgeschermd van het internet door middel van een firewall. Indien uw mobiele apparaat beschikt over een firewall is het raadzaam om deze ook te activeren.

 • Welke diensten biedt het internet van het GHZ?

  Het GHZ biedt basis internetvoorzieningen aan, waaronder surfen (http), beveiligd surfen (https), Webmail, Skype, WhatsApp en Uitzending Gemist.

 • Wordt het internet van het GHZ gefilterd?

  Ja, het draadloos netwerk van het GHZ wordt gefilterd. Het GHZ filtert bijvoorbeeld op aanstootgevende teksten en/of foto's. Het kan voorkomen dat een gewenste site wel geblokkeerd is, terwijl een niet gewenste site wel toegankelijk is. Het GHZ gaat niet in op losse verzoeken tot aanpassingen van het filter. Verkeer kan worden geanalyseerd op virussen/malware/botnets. Apparatuur verantwoordelijk voor het versturen van dergelijk verkeer zal worden uitgesloten van gebruik.

 • Hoe lang heb ik toegang tot het internet van het GHZ?

  Wanneer u heeft ingestemd met de voorwaarden, heeft u onbeperkt toegang tot internet. Let wel, zodra de verbinding met het netwerk wordt verbroken (als u bijvoorbeeld uw mobiele apparaat uitzet, uw apparaat in standby modus gaat, of uw apparaat buiten bereik van het netwerk komt) dan kan het nodig zijn dat u opnieuw moet instemmen met de voorwaarden voordat alle functies weer beschikbaar zijn.

 • Zijn er gedragsregels voor het gebruik van draadloos internet?

  Ja, er zijn gedragsregels. Deze hebben voornamelijk te maken met rekening houden met anderen bij het gebruik van dit draadloze netwerk. U vindt de gedragsregels in de  algemene voorwaarde wifi gebruik.

 • Hoe kan ik me aanmelden op het draadloos internet (Wifi) van het GHZ?

  Als u instemt met de  algemene voorwaarden, klik dan op de 'Ik ga akkoord' knop. De browser wordt in eerste instantie altijd doorverwezen naar onze wifi pagina. Hierna kunt u gebruik maken van het internet.

 • Waar vind ik de voorwaarden voor het gebruik van draadloos internet in het GHZ?

  U kunt de  voorwaarden van het wifi gebruik  hier doorlezen. Als u zich wilt aanmelden bij het wifi netwerk van het Groene Hart Ziekenhuis moet u eerst instemmen met de voorwaarden voordat u toegang krijgt.

 • Wat zijn de voorwaarden voor gebruik van de GHZ wifi?

  Voor het gebruik van de wifi verbinding van het Groene Hart Ziekenhuis gelden de volgende voorwaarden:

  • Het Groene Hart Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. 
  • Het Groene Hart Ziekenhuis is nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. 
  • Het Groene Hart Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of vermissing van hardware of software van de gebruiker door het gebruik van dit Wi-Fi netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur. 
  • Het is niet toegestaan om het Wi-Fi netwerk te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan. 
  • Zorgverleners, patiënten en bezoekers mogen geen hinder ondervinden van het gebruik van uw mobiele apparatuur (gebruik een koptelefoon, leg snoeren van opladers niet in de weg, bezoek geen aanstootgevende websites).
  • Het gebruik van dit Wi-Fi netwerk is op basis van een 'fair use policy'. Dit betekent dat er geen limiet is gesteld aan de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Echter, in het belang van andere gebruikers vragen wij u geen grote bestanden (films, grote afbeeldingen) te down- of uploaden.
  • In het belang van alle gebruikers behoudt het Groene Hart Ziekenhuis zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten 'peer-to-peer'-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.
  • Wilt u uw laptop, smartphone of andere mobiele apparatuur opladen, dan overlegt u eerst met een verpleegkundige welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek nooit zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld belangrijke apparatuur uitgeschakeld worden.
  • Door in te loggen op dit Wi-Fi netwerk gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze onverkort zult respecteren.
 • Zijn alle websites en functies beschikbaar via wifi?

  In het belang van alle gebruikers behoudt het Groene Hart Ziekenhuis zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten 'peer-to-peer'-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

 • Is er een draadloos netwerk (Wifi) in het Groene Hart Ziekenhuis?

  Het Groene Hart Ziekenhuis beschikt over een gratis draadloos netwerk (GHZ public). U kunt hier gebruik van maken. Ook als u bent opgenomen op een verpleegafdeling in het GHZ is het op de meeste afdelingen toegestaan om uw mobiele telefoon, laptop of tablet te gebruiken. Zie ook de pagina over onze media.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Werken in het GHZ

 • Hoe kan ik solliciteren?

  Wil je op een vacature reageren? Stuur dan je motivatie en cv via het digitale sollicitatieformulier. Dat formulier is te bereiken via de link 'Direct Solliciteren' op de pagina met de vacaturetekst.

  Ga direct naar het overzicht met alle vacatures

  Let op: sollicitaties die per post of per e-mail worden verstuurd, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

  Lees meer over onze sollicitatieprocedure op onze werken-bij website

 • Waar kan ik vacatures vinden?

  Wat leuk dat u interesse heeft in een baan bij het Groene Hart Ziekenhuis. Voor vacatures en sollicitaties kunt u kijken op onze website  https://www.werkenbijghz.nl/vacatures/

 • Kan ik een dagje meelopen met een specialist?

  We krijgen veel verzoeken om een dagje mee te lopen met een specialist. Het is helaas niet mogelijk om daar aan mee te werken. Als u een specifiek specialisme op het oog hebt, kunt u hen rechtstreeks benaderen. Kijk voor onze specialisten op onze website.

 • Kan ik tegelijk werken en leren in het GHZ?

  Bij het Groene Hart Ziekenhuis kun je terecht voor diverse stages en werken tijdens je opleiding. Na je vmbo, havo of vwo kun je ervoor kiezen om direct te gaan werken en leren.

  Je kunt werken en leren via de zogenaamde duale (niveau 5) of de beroepsbegeleidende (BBL, niveau 4) leerweg. Deze opleidingen zijn een combinatie van een theoretisch deel en een praktisch gedeelte. Je krijgt direct een leerlingensalaris uitbetaald en studiekosten worden vergoed.

  Momenteel bieden we de reguliere (4 jarige) BBL opleiding tot verpleegkundige niet aan. We hebben alleen opleidingsplaatsen beschikbaar voor de opleiding voor mensen met een VIG diploma. De beschikbare opleidingsplaatsen staan op het overzicht met vacatures, alleen als er een opleidingsplaats beschikbaar is, kun je solliciteren. Zie onze vacaturepagina op de werkenbijghz website. 

 • Waar vind ik informatie over een (onderzoek) opleiding?

  Voor vragen over studieopdrachten heeft het Groene Hart Ziekenhuis een apart opleidingsinstituut dat uw vraag kan beantwoorden. Kijk hiervoor op  www.landsteiner.nl

 • Kan ik mijn maatschappelijk stage lopen in het Groene Hart Ziekenhuis?

  Helaas is het niet mogelijk om binnen het GHZ een maatschappelijke stage te volgen.

 • Kan ik stage lopen bij het Groene Hart Ziekenhuis?

  Wat leuk dat u interesse heeft in een stage bij het Groene Hart Ziekenhuis.

  Onze stagecoördinator maakt jaarlijks afspraken met opleidingsinstituten en zorginstellingen over het aantal stageplaatsen. Deze stageplaatsen worden verdeeld over onze afdelingen. Wij bieden mogelijkheden voor:

  • Stages van de beroepsopleidende leerweg (BOL en HBO-V).
   Deze zijn bestemd voor de opleidingen verpleging en verzorging (niveau 3, 4 en 5)
  • Externe stages van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
   Deze zijn bestemd voor de opleidingen verpleging en verzorging (niveau 4) van andere zorginstellingen.
  • Stages van (para)medische opleidingen: bedoeld voor oriëntatie op zorgverlening
  • Stages van doktersassistenten
  • Stage op een leerafdeling

  Wilt u één van bovengenoemde stages in het GHZ komen lopen, neem dan contact op met uw docent van je opleiding.

  Voor meer informatie over vacatures en sollicitaties kunt u kijken op onze website https://www.werkenbijghz.nl/. Kijk ook bij https://www.werkenbijghz.nl/jouw-carriere/

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Wijziging gegevens

 • Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  U kunt uw adreswijziging online doorgeven via onze pagina 'gegevens wijzigen'.

  U kunt ook uw wijziging per post sturen naar:

  Groene Hart Ziekenhuis
  Afdeling Patiëntenadministratie
  Antwoordnummer 10098  (geen postzegel nodig)
  2800 VB Gouda
  Let op: Het Groene Hart Ziekenhuis raadpleegt regelmatig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) om adres- en persoonsgegevens te controleren. Hierbij is het GBA leidend.

 • Mijn gegevens (naam, adres, verzekeringsgegevens, huisarts, tandars, apotheek) zijn gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?

  U kunt deze wijziging(en) online doorgeven via de pagina 'gegevens wijzigen'.

  U kunt ook uw wijziging per post sturen naar:
  Groene Hart Ziekenhuis
  Afdeling Patiëntenadministratie
  Antwoordnummer 10098  (geen postzegel nodig)
  2800 VB Gouda
  Let op: Het Groene Hart Ziekenhuis raadpleegt regelmatig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) om adres- en persoonsgegevens te controleren. Hierbij is het GBA leidend.

 • Ik heb een factuur ontvangen op mijn adres, maar de persoon woont hier niet, wat nu?

  U kunt de factuur retour afzender sturen en daarbij vermelden dat de persoon op het adres onbekend is. Het Groene Hart Ziekenhuis zal via de eigen administratie en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) trachten te achterhalen waar de persoon woonachtig is. Indien hetzelfde adres getraceerd wordt via de administratie of de GBA, blijft u wel betalingsherinneringen ontvangen. U dient zich in dat geval te wenden tot uw gemeente om een persoon van uw adres uit te laten schrijven.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Zorgverzekering

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, hoe loopt de facturatie?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft geen contracten met buitenlandse zorgverzekeraars. Indien u niet in Nederland verzekerd bent voor ziektekosten, wordt u als onverzekerd gezien. U krijgt de factuur dan mogelijk op uw huis- of verblijfadres toegestuurd en kunt deze achteraf zelf declareren bij uw zorgverzekeraar in het buitenland. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een voorschot voor uw behandeling te betalen.

  Er bestaat een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie. U kunt u bij uw zorgverzekeraar (buiten Nederland) een zogenaamd EHIC pasje aanvragen. Met dit pasje kan het GHZ factureren naar Zilveren Kruis Buitenland, die de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgt. Deze regeling geldt uitsluitend als u een geldig EHIC pasje kunt overleggen bij uw bezoek aan het GHZ.

 • Ik ben niet verzekerd, kan ik dan wel in het Groene Hart Ziekenhuis terecht?

  Het Groene Hart Ziekenhuis is open voor iedereen, ook voor niet-verzekerden. Mogelijk kan het GHZ aan niet-verzekerden een voorschot op de verwachte kosten vragen. Indien u geen voorschot kunt voldoen, dan zal een arts besluiten of een behandeling of onderzoek uitgevoerd wordt. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u van ons een factuur die u binnen 30 dagen dient te voldoen. 

 • Met welke zorgverleners heeft het Groene Hart Ziekenhuis een contract?

  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract.

  Kijk voor meer informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars op onze website.

 • Ik heb een overzicht gekregen van mijn zorgverzekering, maar ik ben niet in het Groene Hart Ziekenhuis geweest of behandeld

  Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest en het overzicht toch klopt. Het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld door uw huisarts of een andere (eerstelijns) aanvrager materiaal is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar het Groene Hart Ziekenhuis voor onderzoek. In dat geval brengt Groene Hart Ziekenhuis de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening. Indien u toch twijfelt over een factuur, neem dan contact op met de patiënten/debiteurenadministratie.

  Als u vragen heeft over uw eigen bijdrage, eigen risico of polisvoorwaarden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw overzicht of afrekening van uw zorgverzekering, waarbij de vraag gaat over de afgenomen zorg bij het Groene Hart Ziekenhuis, neemt u dan contact op met patiënten/debiteurenadministratie. Hierbij is het noodzakelijk dat u uw patiëntnummer, behandeldatum en/of arts aan kunt geven.

 • Waarom krijg ik een rekening van mijn oude zorgverzekeraar?

  De behandelingskosten worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u na aanvang van uw zorgtraject overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch gefactureerd aan uw oude zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?

  Stel ons dan een vraag via het vragenformulier. 

  Let op: via dit formulier kunnen wij geen antwoord geven op medische vragen.

Staat uw vraag er niet bij?

Dan kunt u deze online aan ons stellen via het vragenformulier. Let op, wij kunnen medische vragen niet online beantwoorden. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw behandelaar. 

Stel online uw vraag
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen