Ik wil gebruikmaken van:

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook  informatie over het HIP.

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.
Op onze website vindt u ook informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van Babybeeld gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan.
Op onze website vindt u ook informatie over Babybeeld

Om gebruik te maken van 'Mijn GHZ vragen' wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook informatie over Mijn GHZ vragen. 

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

CT-onderzoek

CT is een afkorting van Computer Tomograaf. Met behulp van een CT-scanner worden digitale dwarsdoorsnede beelden van een lichaamsdeel gemaakt. Tijdens het maken van deze scan ligt u op een onderzoekstafel en ligt het te onderzoeken lichaamsdeel in het midden van het apparaat. In dit apparaat draait een rontgenbuis in een cirkel om de tafel heen. Dit kunt u niet zien, wel horen. De verkregen gegevens worden opgeslagen en kunnen naderhand nog worden bewerkt.

Wanneer het onderzoek start, gaat de tafel waarop u ligt, zachtjes bewegen. Hierbij schuift het te onderzoeken lichaamsdeel langzaam in een korte tunnel die aan beide zijden open is. U dient hierbij goed stil te blijven liggen en eventuele instructies van de laborant op te volgen. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd even de adem in te houden. 

Het onderzoek zal, afhankelijk van de aanvraag, ongeveer 30-60 minuten duren.

Download de folder in het folderblok op deze pagina.

CT Scanner

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Lees meer informatie over cookies en hoe u deze uit kunt zetten.