Ik wil gebruikmaken van:

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook  informatie over het HIP.

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.
Op onze website vindt u ook informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van Babybeeld gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan.
Op onze website vindt u ook informatie over Babybeeld

Om gebruik te maken van 'Mijn GHZ vragen' wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze website vindt u ook informatie over Mijn GHZ vragen. 

Een afspraak maken

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een arts, een onderzoek of behandeling in het Groene Hart Ziekenhuis.

Heeft u een doorverwijzing?
Dan kunt u rechtstreeks naar het betreffende specialisme of de onderzoeksafdeling bellen voor een afspraak, zie hiervoor het overzicht met de afspraaknummers per specialisme.

Heeft u nog geen doorverwijzing?
Belt u dan eerst uw huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verloskundige of tandarts. U kunt voorafgaand aan uw bezoek in het ziekenhuis bij uw eigen zorgverzekeraar navragen welke verwijzers eventueel nog meer geaccepteerd worden. Wanneer u zonder doorverwijzing naar de specialist gaat, zijn de kosten van uw bezoek of behandeling voor uw eigen rekening.

Telefonisch een afspraak maken

U kunt tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met de een specialisme om een afspraak te maken. De telefoonnummers vindt u via het overzicht met de afspraaknummers per specialisme.

Heeft u een niet-medische vraag, belt u dan het algemene telefoonnummer: (0182) 50 50 50.

Ga direct naar

Vraag & antwoord

Deze website maakt gebruik van cookies.  Lees meer informatie over cookies en hoe u deze uit kunt zetten.