Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, strategie, beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Toezicht toetst en houdt toezicht op een goede wijze van besturing van het ziekenhuis door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en Co-bestuur vormen samen met de manager Financiën / Risk Compliance & Control, een clustermanager, de secretaris Raad van Bestuur en de secretaris Medische Staf de besluitvormende bestuursvergadering die elke twee weken plaatsvindt. Voorgenomen besluiten door de bestuursvergadering worden waar van toepassing voorgelegd aan de diverse adviesorganen ter advisering en/of instemming dan wel ter informatie.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis bestaat uit:

Lodewijk -de -Beukelaar         Marlies Telgenkamp Raad Van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis

Dhr. L. de Beukelaar
Voorzitter raad van bestuur

Mw. M.L.C. Telgenkamp
lid raad van bestuur

Co-bestuur

De Medische Staf participeert door middel van een tweehoofdig Co-bestuur in het bestuur van het GHZ. Enerzijds brengt het Co-bestuur kennis van de medische professie en het primaire proces in aan de bestuurstafel, anderzijds vervult het een belangrijke rol bij het verwerven van draagvlak binnen de Medische Staf voor het ziekenhuisbeleid. Het Co-bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische Staf (VMS).

Co -bestuur Groene Hart Ziekenhuis

Co-bestuur op de foto:

Links: Dhr. dr. M. van Oosterhout, reumatoloog, voorzitter stafbestuur
Rechts: Mw. dr. J.S. von Lindern, kinderarts-neonatoloog, vice-voorzitter stafbestuur

Raad van Toezicht

Dhr. H.N. Hagoort, voorzitter
Dhr. G. Van der Wal, lid
Dhr. J.S. van der Heide, lid
Mw. S. el Yaakoubi, lid
Dhr. J.K. Cappon, lid
Mw. D.C. Cheng, lid

Ga direct naar

Vraag & antwoord
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.