Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

naar overzicht

Organisatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern en algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland. We bieden zorg van hoge kwaliteit en zijn goed bereikbaar op vier locaties: Locatie Gouda, Locatie Bodegraven, Locatie Schoonhoven en Locatie Zuidplas.

Strategie en jaarverslagen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur draagt zorg voor het dagelijks besturen van het ziekenhuis. Zij is verantwoordelijk voor goede uitvoering van doelstellingen, strategie, beleid en de daaruit voortkomende resultaten. De Raad van Bestuur wordt hierin getoetst, gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht

 

Dhr. L de Beukelaar - Voorzitter bestuur GHZ
Dhr. J. Oosting - Lid bestuur GHZ

Co-bestuur

De Medische Staf neemt deel aan het bestuur van het GHZ, door middel van twee co-bestuurders. Dit Co-bestuur brengt kennis in van het medische beroep en het primaire proces. Ook vervult het een belangrijke rol bij het verwerven van draagvlak binnen de Medische Staf voor het ziekenhuisbeleid. Het Co-bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische Staf (VMS).

Co-bestuur

Het Co-bestuur bestaat uit Mw. dr. J. Schuuring, neuroloog, voorzitter stafbestuur (rechts op de foto) en A.W. van den Beld, internist-endocrinoloog, vice-voorzitter stafbestuur (links op de foto).

VMS, VSB en Cliëntenraad

Naast de Raad van Bestuur zijn er meer raden en verenigingen actief binnen het GHZ. Dit zijn o.a. de Vereniging Medische Staf (VMS), het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) en de Cliëntenraad. Klik hieronder voor meer informatie.

Overige raden en besturen

Bestuursvergadering

Elke twee weken vindt er een besluitvormende bestuursvergadering plaats. Besluiten die in deze bestuursvergadering genomen worden, worden, waar nodig, voorgelegd aan verschillende adviesorganen binnen de organisatie. Dit ter informatie, advisering en/of instemming. Naast de Raad van Bestuur bestaat de bestuursvergadering uit:

  • het Co-bestuur
  • de Manager Financiën / Risk Compliance & Control
  • een clustermanager
  • de secretaris Raad van Bestuur
  • de secretaris Medische Staf
  • het dagelijks bestuur van het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)

Strategisch plan

Samen betrokken vooruit naar 2025! Ontdek in deze video hoe het GHZ als vernieuwende organisatie en ziekenhuis voor brede basiszorg, inspeelt op de veranderende wereld om ons heen en kom meer te weten over onze strategische thema’s voor de komende 3,5 jaar: Patiëntenparticipatie, Zorginnovatie & eHealth en de Juiste zorg op de juiste plaats (Fit!). Bekijk ook ons volledige strategisch plan.

Kerngegevens

Het Groene Hart Ziekenhuis is een relatief groot algemeen ziekenhuis. Onderstaande kerncijfers geven een indruk van de grootte van ons ziekenhuis.

Polikliniekbezoeken 317.000 per jaar
Opnames 21.000 per jaar
Bedden 350
Omzet in euro's 253.642.211
Medewerkers 2.285
Medisch specialisten 178
Vrijwilligers 159
Jaarverslagen GHZ

Via onderstaande button opent u ons meest recente jaarverslag/jaarverantwoording. U kunt ook het overzicht met voorgaande jaarverslagen/jaarverantwoordingen bekijken. 

Open de jaarverantwoording van 2023
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Via onderstaande button opent u ons ANBI formulier.

Open het ANBI formulier
Klokkenluiderregeling

De klokkenluiderregeling draagt eraan bij dat het GHZ zorgvuldig omgaat met misstanden of vermoedens van misstanden. Het melden van een (vermoeden van) misstand moet te allen tijde veilig zijn voor de melder. Met deze regeling wordt die veiligheid gewaarborgd; personen die een (vermoeden van) misstand melden, worden door de regeling beschermd. Voor het GHZ is deze klokkenluiderregeling een belangrijk instrument dat bijdraagt aan een veilige en open organisatiecultuur. Het GHZ zal haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen, wanneer dit nodig blijkt.

Meer informatie
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen