Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

alle specialismen en afdelingen

CVA Nazorgpoli

U heeft een CVA of een TIA doorgemaakt. Hiervoor bent u bij de neuroloog van het Groene Hart Ziekenhuis onder behandeling geweest

Telefonisch of online advies

Als patiënt, partner of directe naaste kunt telefonisch of online advies vragen. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het poliklinisch bezoek. Belangrijk: dit is alleen bedoeld voor niet-spoedeisende vragen. Neem bij spoed contact op met 112 en bij dringende vragen met uw huisarts.

De CVA-nazorgpoli

Ongeveer drie tot zes weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak voor u en uw partner of naasten gemaakt met de  verpleegkundig specialist CVA van de CVA-nazorgpoli. Indien u revalideert in een revalidatie-instelling komt 6 weken na ontslag van de revalidatieafdeling van het verpleeghuis of het revalidatiecentrum de verpleegkundig specialist CVA bij u op huisbezoek of wordt er een afspraak gemaakt op de nazorgpoli.

 • Waarom de CVA-nazorgpoli?

  Eenmaal weer thuis worden de gevolgen van een beroerte vaak pas echt duidelijk. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis, verpleeghuis of het revalidatiecentrum. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. Ook gedragsveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist van de CVA-nazorgpoli. Daarnaast is het van belang om het risico op een nieuwe beroerte te verkleinen. Dat doet u met de medicatie die u inneemt, maar ook veranderingen in uw levensstijl zijn nodig om dit risico te verkleinen. Denk aan stoppen met roken, dieetadvies, bloeddruk-controle, meer bewegen of afvallen.

 • Wat houdt een afspraak op de nazorgpoli in?

  Het gesprek met de CVA-nazorg-verpleegkundige duurt maximaal 45 minuten. Het gesprek is gericht op uw dagelijks functioneren. De verpleegkundige bespreekt bijvoorbeeld met u hoe het gaat met bewegen/verplaatsen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties en het spreken. Alle vragen van u en uw naasten kunnen hierbij aan de orde komen. Als er problemen zijn, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties.

  Verder worden de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten besproken en leefstijladviezen gegeven. Er wordt informatie gegeven over het autorijden na een beroerte. De CVA-nazorgpoli is zeer nadrukkelijk ook bestemd voor de partner of directe naaste van een CVA-patiënt. Ook zij kunnen bij thuiskomst voor allerlei vragen of problemen komen te staan.


CVA Zorgketen Midden Holland

De CVA nazorgpoli is een onderdeel van de CVA zorgketen Midden Holland. De zorg voor CVA-patiënten is complex van aard waardoor er diverse zorgverleners in de diverse instellingen  bij betrokken kunnen zijn. De zorgketen heeft als doel de CVA-patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

 • De "zorg in de chronische fase"

  De nazorgpoli loopt over in de  "zorg in de chronische fase". De "zorg in de chronische fase" duurt ongeveer twee jaar, tijdens deze periode vinden er verschillende contactmomenten met de verpleegkundig specialist of CVA verpleegkundige plaats, bij u thuis, op de polikliniek en/of telefonisch.

  Afhankelijk van de hulpvraag vinden deze plaats een half jaar, een jaar, 1½ jaar en twee jaar na het CVA. Na deze twee jaar wordt de zorg overgedragen aan de huisarts.

  De nazorg wordt geboden door de verpleegkundig specialist CVA, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en evaluatie van de zorg rondom de CVA getroffenen thuis. Zij is in staat om de zorgvraag in te schatten en de patiënt door te verwijzen naar de juiste hulpverleners of de vraag zelf op te lossen. Dit gebeurt in overleg met de andere betrokken zorgverleners zoals de bijvoorbeeld huisarts, wijkverpleegkundige, de betrokken therapeuten of de neuroloog/ revalidatiearts/ specialist ouderen geneeskunde.

Uw behandelteam

Neem een kijkje

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen