alle specialismen en afdelingen

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat wordt uitgeoefend door de revalidatiearts. De revalidatiearts richt zich op volwassenen en kinderen die door een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat een beperking in hun functioneren of een achterstand in de ontwikkeling hebben.

Contact opnemen?

Neem telefonisch contact met ons op, dan helpen wij u graag verder. Zijn wij niet bereikbaar? Dan kunt u ook ons terugbelformulier invullen.

Beperking

De beperking kan alleen lichamelijk zijn, maar ook psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben. De revalidatiearts kijkt daarom niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de thuissituatie, de werksituatie, de stemming en de wensen die een persoon en zijn omgeving heeft.


Revalidatieartsen

De revalidatieartsen spelen een actieve rol in de zorg voor patiënten waarvoor revalidatiebehandeling nodig is. Dit kan zijn tijdens de opname in het Groene Hart Ziekenhuis, poliklinisch via een verwijzing van huisarts of andere medisch specialist en ook adviserend bij geriatrische revalidatiebehandeling in een verpleeghuis of revalidatiebehandeling in een kinderdagcentrum of activiteitencentrum.


De revalidatie

Wanneer de revalidatiearts in consult wordt gevraagd tijdens een opname in het Groene Hart Ziekenhuis, adviseert de revalidatiearts de behandelend specialist over de revalidatie, waarbij informatie van  behandelend paramedici tijdens de opname wordt meegenomen. Hierbij wordt beoordeeld welke therapie iemand nodig heeft na zijn opname in het ziekenhuis en of deze therapie gegeven kan worden vanuit de thuissituatie of dat iemand tijdelijk moet worden opgenomen in een Revalidatiecentrum of een afdeling Geriatrische Revalidatie van een verpleeghuis om de juiste therapie te krijgen.

 • Poliklinische specialistische revalidatiebehandeling

  Naast de polikliniek revalidatiegeneeskunde in het GHZ zijn de revalidatieartsen ook verbonden aan Basalt (revalidatie). Dit is een instelling waar poliklinische Specialistische Revalidatiebehandeling plaatsvindt, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

  Revalidatiebehandeling is een algemeen begrip. Het gaat om behandeling na een ziekte of ongeval of aangeboren aandoening met als doel de patiënt zo goed als mogelijk, te leren functioneren, zodat hij (weer) zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan participeren.

  Bij Basalt (revalidatie) is sprake van Specialistische Revalidatiebehandeling, deze is nodig als er sprake is van (meervoudig) complexe problematiek. Specialistische Revalidatiebehandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team onder leiding van een revalidatiearts Het multidisciplinaire team kan bestaan uit fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werk, orthopedagoog en/of bewegingsagoog.

  Voor verwijzing naar Basalt Gouda (revalidatie) is eerst een afspraak op de polikliniek revalidatiegeneeskunde in het GHZ nodig.

  Basalt Gouda (revalidatie) is gelegen aan de Büchnerweg 1, naast locatie Gouda. Voor meer informatie over specialistische revalidatiebehandeling zie www.basaltrevalidatie.nl

 • Klinische specialistische revalidatiebehandeling

  Tijdens de ziekenhuisopname adviseert de revalidatiearts de behandelend specialist over het revalidatietraject. Na de opname in het Groene Hart Ziekenhuis kan een patiënt soms, op basis van zijn/haar beperkingen, nog niet terug naar huis. De patiënt moet de dagelijkse handelingen opnieuw leren uitvoeren en er moet worden uitgezocht welke aanpassingen in de woning noodzakelijk zijn. De patiënt wordt dan opgenomen op de klinische afdeling van een revalidatiecentrum.

  Bij Basalt Gouda (revalidatie) vindt alleen poliklinische specialistische revalidatiebehandeling plaats. Patiënten uit deze regio worden daarom voor klinische specialistische revalidatiebehandeling verwezen naar revalidatiecentra in Den Haag (Basalt), Rotterdam (Rijndam) of Utrecht (de Hoogstraat). Oudere of minder belastbare patiënten kunnen voor klinische revalidatie in een van de verpleeghuizen in de regio terecht.

  Op verzoek van een behandelend specialist of huisarts worden revalidatieartsen van het GHZ betrokken bij de behandeling van patiënten die in verpleeghuizen in de regio zijn opgenomen.

Soorten behandelingen

Behandeling is mogelijk in verschillende gradaties. Soms bestaat de behandeling uit advies, injectietherapie of het voorschrijven van lichaamsgebonden hulpmiddelen, zoals schoeisel, prothesen of orthesen. Hiervoor doen de revalidatieartsen gezamenlijk spreekuur met een orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker. Ook kan de revalidatiearts de patiënt verwijzen naar behandelaars in de eerste lijn (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog) en het effect van deze behandeling evalueren op het poliklinisch spreekuur. In andere gevallen is het wenselijk dat de patiënt in behandeling komt in het revalidatiecentrum voor poliklinische revalidatie. Revalidatieartsen werken binnen de verschillend ketenzorg-ketens samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.


Het Downteam

Het Downteam bestaat uit een kinderarts, een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker en een coördinator vanuit MEE. Dit team kan geconsulteerd worden door ouders die een kind hebben met het syndroom van Down.

Revalidatieartsen werken op de polikliniek revalidatiegeneeskunde, bekijk onze patiëntenfolder in het folderblok bovenaan deze pagina.

Uw behandelteam

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.5

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 534 beoordelingen