Ik wil gebruikmaken van:

Om van het GHZNetwerk gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen.Op onze website vindt u ook  informatie over inloggen op het GHZNetwerk.

Om van het Huisartsen Informatie Portaal gebruik te kunnen maken, wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar deze omgeving te gaan. Op onze verwijzerswebsite vindt u ook  informatie over het HIP.

Om gebruik te maken van onze sollicitatiewebsite wordt u naar een andere omgeving doorverwezen; klik op inloggen om direct naar de sollicitatie-omgeving te gaan. Op onze werkenbijghz.nl website vindt u ook informatie over de sollicitatieprocedure bij het GHZ. 

 

Uw patiëntendossier

Uw behandelend arts is verplicht uw medisch dossier bij te houden. Tegenwoordig wordt uw dossier op de computer bijgehouden in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

In dit dossier staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en verslagen van de verpleging. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders heeft opgevraagd, bijvoorbeeld bij een medisch specialist uit een ander ziekenhuis. Zo hebben we een compleet overzicht van uw medische situatie zodat we u zo goed mogelijke zorg kunnen verlenen.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privégegevens. Dossiers met uw gegevens mogen alleen gebruikt worden voor zover die noodzakelijk zijn voor uw behandeling of daarmee samenhangen. 

Lees ook het privacystatement op onze website

Lees meer over toestemming geven om uw medische gegevens te delen

Inzage in het patiëntendossier

Niet iedereen mag uw patiëntendossier inzien. Hieronder leest u wie recht heeft op inzage of het aanvragen van gegevens uit een patiëntendossier:

  • Bij minderjarigen jonger dan 12 jaar: ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar ¹: toestemming van zowel het kind als één van de ouders.
  • De patiënt (16 jaar en ouder) of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  • Derden ¹ ² (familieleden en nabestaanden): alleen als de patiënt daar schriftelijk toestemming voor verleend heeft.
  • Specialisten uit andere ziekenhuizen: alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt.

¹ een kopie van het legitimatiebewijs van aanvrager en een kopie van het legitimatiebewijs van de patiënt zijn hierbij nodig.
² nabestaanden hebben recht op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt als zij:

1. (schriftelijke) toestemming hebben van de patiënt bij leven, of

2. een melding hebben ontvangen dat er een incident heeft plaatsgevonden bij de medische behandeling van de overledene, of

3. een zwaarwegend belang hebben bij inzage in het medische dossier (voorbeeld: erfelijke aandoeningen of erfkwesties). 

   
Als u het dossier wilt inzien kunt u een afspraak maken met de behandelend arts. Deze afspraak kunt u maken bij het secretariaat van het desbetreffende specialisme via het centrale nummer van het Groene Hart Ziekenhuis: (0182)-50 50 50.

U kunt ook een kopie uit of van het dossier opvragen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies,  klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.